Сторінка
3

Види, форми та специфіка життєвого циклу товару

Захоплення, або сплеск

Провал

Бум

Крива з повторним циклом, або новий старт

2.МАРКЕТИНГ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ

. Під життєвим циклом продукту в маркетингу розуміють особливості його реалізації і просування на ринку з моменту надходження виробу, або послуги до їх зняття з виробництва або реалізації. Аналіз життєвого циклу продукту дозволяє спрогнозувати можливу динаміку конкурентоспроможності продукту. Успіх маркетингової діяльності підприємства залежить від ступеня узгодженості різних стадій основних життєвих циклів.• це послідовна зміна одного етапу іншим (виведення на ринок, зростання, насиченість та спад), які суттєво різняться за обсягами продажів та прибутків;

• це час існування товару на ринку, який характеризується змінами обсягів продажів, витрат, товару, прибутків, кількості та якості покупців, рівня конкуренції, маркетингових цілей, ціни, розподілу, стимулювання збуту, тактики, стратегії тощо (табл. 6.2).

На практиці життєві цикли конкретних товарів різняться за тривалістю, рівнями продажу та прибутків, а також за формою (рис. 6.5).

2.1ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ НА РІЗНИХ

ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ

Життєвий цикл товару:

Етап І. Розроблення товару. Активно досліджується ринок. Згідно з аналізом досліджень розробляється товар. Починається розроблення з ідеї товару. Ідея товару — загальне уявлення про можливий товар, який фірма могла б запропонувати на ринок (наприклад, недорогий, економічний, маневрений автомобіль). Після сформовання ідеї товару виникає задум щодо товару, тобто опрацьовується варіант ідеї, що виражається значущими для споживача поняттями (автомобіль малолітражний, з трьома дверима). На цій стадії ідея немовби матеріалізується. Після цього настає стадія розробки товару — зображення товару, коли створюються конкретні креслення, моделі товару. На цій стадії на ринку ще немає інформації про новий товар. Тому завданнями маркетингу є: • поінформувати споживача про товар, що готується до випуску; • викласти переваги товару порівняно з товарами конкурентів; • проаналізувати і зорієнтувати фірму на певне коло споживачів, певну ціну, сервіс, можливе місце продажу. Етап П. Виведення товару на ринок. На цьому етапі ринок уже має певне уявлення про новий товар. Найзацікавленіше споживачі відвідали підготовлені фірмою виставки та презентації, пересвідчившись у перевагах нового товару. У них виникло бажання купити його. Так народжується попит. Проте і конкуренти відвідали виставки та презентації і почали шукати резерви для розробки товару якщо не кращого, то хоча б аналогічного. Завдання маркетингу: • максимально поінформувати про новинку; • спонукати споживачів до апробації товару; • забезпечити розповсюдження товару через роздрібну торгівлю. Етап Ш. Зростання товару. Товар заявив про себе. Про нього знають, його хочуть купити. Проте конкуренти запропонували перші, ще недосконалі аналоги нового товару. Завдання маркетингу: • підвищити якість новинки, надати їй додаткових властивостей, випустити нові моделі; • проникнути на нові сегменти ринку; • віднайти нові канали розподілу; • переорієнтувати частину реклами на стимулювання споживання товару; • своєчасно знизити ціну з метою залучення нових споживачів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: