Сторінка
6

Види, форми та специфіка життєвого циклу товару

4.ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА ЖЦТ

Так як реклама збільшує попит на свої товари то вона безпосередньо впливає на криві життєвого циклу товару. Використовуючи рекламу та інші методи стимулювання, виробники не лише збільшують об’єми продажу, а тако збільшують тривалість життєвого циклу товарів на ринку. Вплив реклами на концепцію життєвого циклу товару можна графічно зобразити, намалювавши криву життєвого циклу товару без рекламної підтримки, та криву товару, що широко рекламується (рис 12).

Заштрихованою частиною малюнку являється обсях продаж завдяки впливу реклами. Реалізуя ці товари,фірма отримує додатковий прибуток. Правда частина її іде на рекламні витрати.Решта являється додатковим прибутком фірми,яку вона отримує в результаті ведення рекламної підтримки товару

Деформацію кривої життєвого циклу товару можна побачити,вивчивши,зміни довжини кожної стадії і об’єму проданого товару на ній

впровадження. На новій кривой сильно зменшується фаза впровадження товару на ринок.велика к-стьт потенційних покупців швидко дізнаються про новий товаріз реклами і часто роблять першу часто пробну покупку. В випадку якщо товар сподобався споживачу, то він буде робити і повторні покупки.при інтенсивній рекламі твару ця фаза життєвого циклу товару може зменшитися з кількох років до місяців чи навіть тижнів.

Ріст. Ця фаза також зменшується в часі,проте не так сильно, як фаза впровадження за рахунок реклами подавляючи кількість людей дізнаються про товар і роблять свою першу покупку. Тому фаза росту закінчується на великих об’ємах продажу товарів

Зрілість.це етап не лише набагато швидше починається, а і за рахунок великої агітації затримується на певний час. Крім того, об’єм продажу на цьому етапі сильно переважає об’єм продажу товарів без рекламної підтримки. Реклама переконує багатьох ще раз купити.

Насичення.шляхом повідомлення клієнтів можна трошки віддалити цей етап.насичення наступає пізніше фірме удаєтья більше продати товарів і їх запасів на складах.

Спад. На етапі фірми зазвичай не дають рекламі свого товару і знімають товар з ринку. Бачачи постоянне зменшення обсягів збуту фірма зменшує витрати на рекламу тому що, покупці швидше починають купляти інший (часто модифікований товар). Збут падає дуже швидко і фірма лише розпродує залишки товару.

5. КРИТИКА КОНЦЕПЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ

Концепція ЖЦТ допомагає ітерпретирувати динаміку продукту і ринку як інструмент планування ця концепція дозволяє менеджменту компанії виділити основні задачі маркетингу на кожному етапі циклу розробляти альтернативні маркетингові стратегії. Як інструмент контролю концепція ЖЦТ дозволяє оцінити результативність випуску товару в порівнянні з товарами які вироблялись в минулому. Для цілей прогнозування представлена концепція малоефективна оскільки ісорія продажу є дуже різною, а тривалість кожного етапу ЖЦТ коливається в дуже великих рамках.

Теорія ЖЦТ нерідко піддається критиці. Її противники запевняють, що моделі життєвих циклів мають занадто великий різновид форм, а періоди що розглядає концепція ЖЦТ є занадто великими та різними. Крім того, критики звинувачують поставщиків в тому, що ті часто самі не знають, на якій стадії розвитку знаходиться реалізований ними товар. Накінець, критики запевняють, що схема ЖЦТ являє собою не напрям д-сті «по­стоянний курс», яким повинен керуватись відділ продажу, а результатом реалізації маркетингової стратегії. Таким чином, аналізуючи свою продукцію на ринку, спеціалісти по маркетингу повинні з обережністю використовувати концепцію життєвого циклу товару.

6.ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НТФ «СМЕРІЧКА»

Основною метою , що визначає всі напрямки діяльності навчально-тренувальної фірми, є формування учнів необхідних знань , умінь і навичок у галузі комерційної діяльності на основі використання сучасних технологій навчання.

Така технологія має низку певних переваг:

- наближення до реальної діяльності, коли учні вчаться на власних помилках, не задаючи збитків фірм і;

- постійна робота у команді виховує в учнів колективний дух ;

- учні можуть працювати й тренуватися, набуваючи досвіду в усіх відділах фірми,

- набуті практичні навики дають змогу випускникові безпосередньо розпочати трудову діяльність ;

- ділові зв’язки між імітаційними фірмами різних країн сприяють поглибленому вивченню іноземних мов та їх застосування наприкінці.

НТФ «Смерічка» була створена у вересні 1997 р. НТФ «Смерічка» має функціональну організаційну структуру, створену відповідно до її мети і завдань.

Структура НТФ «Смерічки» :

- відділ секретаріату, канцелярії та кадрів

- відділ продажу та маркетингу ;

- відділ бухгалтерії.

Згідно штатного розпису на НТФ «Смерічці» передбачено наступні посади :

- Виконавчий директор ;

- Головний бухгалтер ;

- Бухгалтер – касир ;

- Керівник відділу секретаріату, канцелярії та кадрів ;

- секретар ;

- Керівник відділу купівлі та складу ;

- Менеджер по забезпеченню ;

- Завідуючий складом ;

- Керівник відділу продажу та маркетингу ;

- Менеджер з реклами ;

- Менеджер з продажу ;

- Маркетолог ;

6.1. АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА НТФ «СМЕРІЧКА»

Будь-яке підприємство в тому числі також НТФ «Смерічка» ставить перед собою мету задовільнити потреби споживачів на сучасному ринку отримати прибуток та посісти високі конкурентоспроможні місця.

НТФ «Смерічка» діє за складною маркетинговою системою, на НТФ створені відділи, секретаріату, продажу , відділ купівлі, відділ складу та відділ бухгалтерії,працівники в яких налагоджують зв’язки з партнерами, споживачами.

Кожного робочого тижня на підприємстві проводяться спеціальні конференції на яких вирішуються важливі питання щодо покращення роботи НТФ, та затверджуються цілі та завдання на наступний робочий тиждень. Виносяться питання щодо можливого покращення роботи фірми, внесення змін до асортиментного переліку товарів. Розглядається можливість зміни до маркетингової роботи ва з метою підвищення престижу НТФ «Смерічки», та задоволення потреб споживачів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: