Сторінка
1

Митна служба, підприємства-декларанти, Митні ліцензійні склади

Державна митна служба України (ДМСУ) створена у 1996 році указом президента на базі ліквідованого Державного митного комітету України, який функціонував з 1991 року.

Структура ДМСТ включає центральний апарат, який здійснює загальне керівництво, 51 митницю (з них 9 регіональних і 5 прямого підпорядкування), майже двісті митних постів, а також спеціалізовані митні установи та організації.

Основними завданнями ДМСУ є:

• захист економічних інтересів України, сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;

• контроль за дотриманням вимог митного законодавства України;

• використання засобів митного регулювання торгово-економічних відносин з урахуванням пріоритетів розвитку економіки і створення сприятливих умов для участі України у міжнародному співробітництві;

• удосконалення митного контролю і оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;

• здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів України і дотримання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків інтересів держави на зовнішньому ринку;

• створення сприятливих умов для прискорення товарообороту та збільшення пасажиропотоку через митний кордон України;

• боротьба з контрабандою, здійснення заходів щодо запобігання порушенням митних правил.

Згідно з поставленими завданнями ДМСУ виконує функції, що стосуються просування товарів:

• здійснює митно-тарифне і нетарифне регулювання під час переміщення товарів через митний кордон України;

• вносить у державний бюджет мито й інші кошти від діяльності митних органів;

• створює, реорганізовує та ліквідовує митниці, спеціалізовані організації;

• організовує реконструкцію і будівництво пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення;

• інформує суб'єктів ЗЕД і громадян про митне законодавство України, законодавчі акти;

• веде митну статистику;

• забезпечує реалізацію заходів щодо захисту прав споживачів товарів, які імпортуються в Україну;

• захищає товарний ринок України від контрабанди.

Митниця і пункт пропуску через державний кордон України

Митниця є державним органом, який входить у єдину систему Державної митної служби України (ДМСУ) і забезпечує контроль за переміщенням через митний кордон України товарів та інших предметів, транспортних засобів, грошей і валютних цінностей, а також здійснює митне регулювання і справляння мита, митних зборів та ін.

Митниця — це юридична особа, але її структуру, штатний розклад, фонд оплати праці, посадові оклади керівникам і персоналу митниці затверджує ДМСУ.

Залежно від підпорядкованості митниці України поділяються на:

• регіональні митниці;

• митниці прямого підпорядкування;

• митниці.

Регіональна митниця здійснює комплексний контроль за дотриманням митного законодавства, забезпечує керівництво і координацію роботи митниць та організацій ДМСУ у своїй зоні діяльності.

Митниця прямого підпорядкування підзвітна безпосередньо ДМСУ, наприклад, Бориспільська і Севастопольська митниці.

Митниця підпорядковується регіональній митниці відповідно до загальних зон її діяльності.

Залежно від розташування на території України митниці поділяють на прикордонні та внутрішні.

Митний пост є структурним підрозділом митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль і митне оформлення товарів та інших предметів. Митні пости створюються ДМСУ за поданням регіональних митниць.

Пункт пропуску — це територія прикордонної залізничної, автомобільної станції, порту чи аеропорту з комплексом споруд, будівель та інженерно-технічних засобів, де здійснюються різні види контролю з метою пропуску через митний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.

Пункти пропуску класифікують за різними ознаками:

• за видами транспортного сполучення — залізничні, автомобільні, морські, річкові, поромні, повітряні, пішохідні;

• за характером транспортних перевезень — пасажирські, вантажні, вантажопасажирські;

• залежно від категорій поїздок — міжнародні, міждержавні, місцеві;

• за режимом функціонування — постійні, тимчасові, цілодобові, з роботою в обумовлені години.

Пункт пропуску має кілька зон, в яких працюють різні контрольні служби. Вони здійснюють такі види контролю: прикордонний, митний, контроль за рухом автотранспортних засобів, контроль у цілях безпеки цивільної авіації, санітарно-карантинний, ветеринарний, фітосанітарнии, екологічний, контроль за вивезенням з України культурних цінностей та ін.

У зонах прикордонного і митного контролю прикордонні війська разом з митними органами встановлюють режимні правила. Вони є обов'язковими для виконання громадянами і посадовими особами всіх контрольних служб. Загальна координація роботи в пунктах пропуску покладена на прикордонні війська.

У пунктах пропуску заборонено розміщувати будівлі, споруди та інші об'єкти, які не стосуються здійснення контролю, особливо в зонах прикордонного і митного контролю. Розміщення підприємств сфери обслуговування громадян здійснюється після узгодження з прикордонними військами і митними органами.

Об'єкти інших контрольних служб (ветеринарної, фітосанітарної та ін.) розміщуються за межами зон прикордонного і митного контролю.

Підприємства-декларанти

Діючим законодавством встановлено, що вантажі переміщуються через митний кордон України під митним контролем і підлягають обов'язковому декларуванню митному органу, який проводить митний контроль і оформлення таких вантажів.

Декларування — це подання в установленій формі точних даних про мету переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, а також даних, необхідних для митного оформлення і митного контролю. Уніфікованим документом, який містить необхідні дані про товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України в рамках експортно-імпортних операцій, є вантажна митна декларація (ВМД).

ВМД — документ, який містить відомості про переміщення через митний кордон України товарів або майна, про відправника, одержувача і декларанта, вантаж, мету, спосіб і порядок переміщення вантажу через кордон, умови поставки, способи розрахунків та інші відомості, необхідні для митного оформлення і стягнення мита.

Декларувати товари та інші предмети і подавати їх митним органам для оформлення мають право:

• власник товарів;

• підприємство, що здійснює декларування на підставі договору (підприємство-декларант).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: