Сторінка
2

Митна служба, підприємства-декларанти, Митні ліцензійні склади

Якщо власник товарів неспроможний сам заповнити вантажну митну декларацію і оформити товари, він звертається за допомогою до підприємства-декларанта.

За договором власник товарів передає підприємству-декларанту право від свого імені за рахунок власника товарів здійснювати такі операції:

• декларувати товари та інші предмети;

• подавати митниці документи, необхідні для митного оформлення;

• пред'являти митниці товари, транспортні засоби та інші предмети, що декларуються;

• забезпечувати сплату митних платежів (мита, митних зборів, акцизного збору, податку на додану вартість);

• оскаржувати рішення митних органів.

Для здійснення декларування на підставі договору підприємству-декларанту необхідно мати:

• свідоцтво про визнання його декларантом;

• штатних осіб, уповноважених на декларування, які отримали кваліфікаційні свідоцтва (цих осіб називають митними брокерами).

Для отримання свідоцтва про визнання підприємства декларантом необхідно подати до місцевої митниці:

• заяву на ім'я голови ДМСУ;

• заяву на ім'я начальника місцевої митниці;

• копії установчих і реєстраційних документів підприємства;

• довідку з банку про наявність рахунка і відсутність заборгованості;

• копію платіжного доручення про перерахування коштів за отримання свідоцтва.

Місцева митниця розглядає заяву і перевіряє відомості про підприємство. Після перевірки митниця готує лист-узгодження про доцільність видачі свідоцтва чи відмовляє в його видачі.

Пакет документів та лист-узгодження надсилаються ДСМУ, яка розглядає справу про видачу свідоцтва протягом ЗО днів. Голова ДМСУ видає наказ. Свідоцтво підписується його заступником і передається підприємству.

Свідоцтво діє безстроково за умови щорічної перереєстрації.

Кваліфікаційне свідоцтво видається фізичним особам (митним брокерам), які пройшли навчання і здали екзамени в місцевій митниці. Екзамени проводяться з метою визначення достатності рівня знань кандидатів та їх кваліфікації для здійснення декларування. Кваліфікаційне свідоцтво дійсне лише в зоні діяльності тієї митниці, яка його видала.

Митні ліцензійні склади

Митний ліцензійний склад — це спеціально призначене та обладнане приміщення для зберігання під митним контролем ввезених з-за меж митної території товарів без справляння мита та інших податків протягом їх зберігання на складі, а також товарів, що вивозяться за межі митної території України.

Власниками митних ліцензійних складів є суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на право відкриття та експлуатацію митного ліцензійного складу.

Митний ліцензійний склад може бути відкритого або закритого типів:

• митний ліцензійний склад відкритого типу — склад, який може використовувати для зберігання товарів будь-яка особа (за договором із його власником);

• митний ліцензійний склад закритого типу — склад, який використовується для зберігання товарів, що належать тільки власнику складу.

Приміщення митного ліцензійного складу має відповідати таким вимогам:

• обов'язкова наявність охоронної та протипожежної сигналізацій, що виведені на пульт організації, яка здійснює охорону митного ліцензійного складу (охоронна сигналізація повинна виключати можливість проникнення на територію митного ліцензійного складу без її реагування);

• обов'язкова наявність обладнаних засобами зв'язку службових місць, призначених для митних службовців, які здійснюють митний контроль на цьому складі;

• за наявності вікон у приміщенні складу потрібно обов'язково обладнати їх із внутрішнього боку металевими ґратами.

Власник складу забезпечує матеріально-технічне обладнання складу, що є достатнім для його функціонування, у тому числі: навантажувально-розвантажувальні й транспортні засоби, складське устаткування, засоби зв'язку, оргтехніку, меблі, засоби обліку та контролю для складів, призначених для зберігання наливних та насипних товарів. Працівникам митного органу власник складу безкоштовно надає необхідні обладнані приміщення, засоби зв'язку, транспортні засоби, що відповідають вимогам митного органу.

Охорона митного ліцензійного складу і забезпечення пропускного режиму здійснюється власником складу за його рахунок.

Митниця має право встановлювати додаткові конкретні вимоги до обладнання митного ліцензійного складу для забезпечення надійності зберігання товарів.

Особа, яка має намір відкрити та експлуатувати митний ліцензійний склад, подає до митниці, в зоні діяльності якої розташований склад, заяву на отримання ліцензії на право відкриття та експлуатацію митного ліцензійного складу. Заява розглядається митницею протягом ЗО днів від дня її надходження. Якщо митниця не має заперечень, пакет документів надсилається на адресу ДМСУ. Копії документів залишаються у справах митниці.

Справа про надання ліцензії розглядається в ДМСУ протягом ЗО днів. Термін розгляду справи може бути продовжений керівництвом Державної митної служби України ще на ЗО днів. Ліцензія видається Державною митною службою України на підставі наказу голови, підписується одним із його заступників та затверджується печаткою. Вона діє безстроково за умови щорічної перереєстрації митного ліцензійного складу.

Для оперативного керівництва діяльністю митного ліцензійного складу власник призначає відповідальну особу — керуючого митним ліцензійним складом. Власник складу відповідає за професійну підготовку керуючого та за знання ним митного законодавства України. Керуючий складом діє на підставі трудового договору, укладеного з власником митного ліцензійного складу.

Керуючий складом, за узгодженням із власником, визначає осіб, які мають право доступу на склад та зобов'язані проводити постійний контроль відповідності товарів, що зберігаються на складі, за вартістю, вагою та кількістю даним, зазначеним у деклараціях та інших документах.

Власник складу веде автоматизований облік і подає митним органам звіт щодо товарів, які зберігаються на складі.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: