Сторінка
12

Політика цін і умов продажу ПриватБанку

Сучасний покупець вимагає від виробника (продавця), щоб сервіс забезпечив дієздатність товару протягом строку служби. Саме з цієї вимоги випливають стратегічні цілі сервісної організації щодо органі­зації сильної сервісної служби і її ефективного функціонування. Так. фірма «ІВМ» продає, монтує, навчає, ремонтує комп'ютери, щоб за­безпечити постійні зв'язки із стабільним ринком збуту.

Технічне обслуговування або сервіс здійснюють на всіх етапах життєвого циклу товарів. На етапі проектування та впровадження здійснюється розробка та випробування способів технічного обслуго­вування. На етапі росту та насичення враховуються і розробляються технології з сервісу конструкцій, проектів. На післявиробничому ета­пі проводиться передпродажний та післяпродажний сервіс.

Передпродажний сервіс передбачає необхідність виключити випад­кову несправність чи відхилення у роботі виробу і його складових аг­регатних елементів перед продажем товарів. Крім необхідних операцій з підготовки до продажу, його монтування, демонстрації у роботі, вста­новлення додаткових вузлів, обладнання та механізмів, здійснюють операції з зовнішнього товарного вигляду, дизайну, обстановки. Крім перелічених, до передпродажних заходів входить облік та врахування побажань покупців відносно модифікації виробів, доукомплектування їх вузлами та агрегатами у відповідності з кліматичними умовами, ви­могами стандартів, законодавства та навколишнього середовища.

Післяпродажний сервіс поділяється на гарантійний та після-гарантійний за грошовою ознакою: безоплатно чи за відповідну платню. Це є формальною особливістю, тому що вартість ремонту, запасних частин під час гарантійного строку, як правило, входить у ціну продажу товару.

Строки гарантії на товари, поряд із іншими пільговими умовами, є важливим фактором у конкурентній боротьбі підприємств виробників за розширення збуту своєї продукції.

Метою технічного обслуговування у післяпродажний термін є підтримання реалізованих товарів у технічно справному стані про­тягом амортизаційного терміну експлуатації.

Технічне обслуговування передбачає: поточний технічний нагляд за роботою машин і обладнання згідно інструкцій, здійснення дрібного і середнього ремонту. Широкого розповсюдження набула замінна непрацюючого вузла або агрегату. Ця система сервісу є взаємо вигідною для багатьох сторін. Для покупця чи користувача вигода у терміновості сервісу, для виробника – у продажі цілого вузла, а не окремої деталі, для сервісної фірми – у зайнятості працівників і виторгу від обслуговування.

Технічний сервіс за після продажний та післягарантійний ремонт чи обслуговування здійснюється за додаткову платню, розмір якої залежить від виду товарів, обсягів постачання, географічної величини ринку і його специфіки, гостроти конкуренції та інших факторів.

В залежності від характеристики товару, ринкової ситуації сервісне обслуговування здійснюється за наступними варіантами:

сервіс виконується виключно персоналом заводу-виробника у ситуації, якщо покупців мало, товари наукомісткі, обсяги сервісу значні з вимогами високої класифікації спеціалістів;

сервіс виконується персоналом філіалів заводів-виробників. Крім переваг першого варіанта він максимально наближає сервісні пункти до місць використання та експлуатації товарів, тобто до споживачів.

сервіс виконується незалежною спеціалізованою фірмою для обслуговування товарів широкого вжитку (електротовари);

сервіс виконується посередницькою фірмою (сервісні агенти, дилери, дистриб’ютори), які несуть повну відповідальність за якість та задоволення вимог та претензій щодо сервісу. Такий варіант широко використовується при сервісі автомобілів, сільськогосподарських і шляхово-транспортних технічних засобів);

сервісні роботи, які виконуються персоналом фірми покупця. Його застосовують підприємства, які є його виробниками, дуже складне у технічно-конструкторському розумінні і виконується за допомогою висококваліфікованих спеціалістів.

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ РОБОТИ ТА ФІНАНСОВОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТБАНКА

ПриватБанк у 2001 році орієнтується на роботу з широким колом клієнтів: крупними промисловими підприємствами і багатогалузевими корпораціями, дрібними і середніми корпоративними клієнтами з виробничої сфери, сфери обслуговування й торгівлі. Основну частину корпоративних клієнтів, що обслуговуються банком, становлять підприємства малого і середнього бізнесу. При цьому значну частку споживання банківських продуктів забезпечують крупні фінансові й промислові корпорації.

За підсумками 2001 року кількість рахунків юридичних осіб зросла до 91562. Кількість рахунків приватних підприємств зросла до 32100. Особлива увага протягом року приділялась персональному банківському обслуговуванню корпоративних VIP$клієнтів. Станом на 31.12.2001 р. в системі ПриватБанку обслуговувалось 149 корпоративних VIP-клієнтів. Одними з найбільших підприємств, що знаходились на персональному банківському обслуговуванні в 2001 р., є:

  • ДП ПО "ПМЗ ім. О. М. Макарова"
  • ВО "АЗОВ"
  • Новокраматорський машинобудівний завод
  • ПІІ "ТНК-Україна"
  • Марганецький ГЗК
  • Орджоникідзевський ГЗК
  • Південний ГЗК
  • ВАТ "ДніпроАзот"
  • ЗАТ "Київстар GSM"

ПОСЛУГИ ПриватБанк пропонує своїм корпоративним клієнтам повний спектр якісних банківських послуг, присутніх на українському фінансовому ринку. Концепція обслуговування корпоративних клієнтів у ПриватБанку передбачає швидше всього представлення комплексу послуг, а не окремої послуги, що дозволяє клієнту повністю використати технологічні, комерційні й фінансові досягнення банку для ефективного розвитку свого бізнесу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: