Сторінка
3

Політика цін і умов продажу ПриватБанку

На рівень еластичності попиту на товари впливають наступні фактори:

1 кількість і доступність замінників товарів, тобто ринкова ситуація вибору з багатьох аналогічних товарів найбільш дешевого. У цій ситуації зниження ціни веде до збільшення виручки (еластичний попит);

2 важливість і невідкладність потреби;

3 наявність у товарі необхідних доповнень у використанні ( тенісні ракетки і м’ячі, фотоапарати і плівка);

4 обсяги споживаного товару;

5 рівень грошових доходів і витрат споживачів;

6 наявність конкурентів;

7 використання заходів із стимулювання збуту.

В залежності від орієнтації закупівель споживачів поділяють на такі типи: економні покупці ( чутливі до ціни, якості і асортименту) ; персоніфіковані покупці (чутливі до “образу “ товару, обслуговування); етичні покупці (жертвують низькими цінами, платять високі для підняття іміджу фірми); апатичні покупці (чутливі до комфорту, а не до цін).

До зовнішніх факторів ціноутворення відносять учасників товарного руху: склади, оптову та роздрібну торгівлю, систему товаропросування, які також здатні впливати на ціни і контролювати механізм ціноутворення продукції.

Із сторони держави за допомогою законодавчих органів теж здійснюється вплив на ціноутворення та розробляються державні цінові обмеження:

1 держава сама встановлює ціни через “м’яке” і “жорстке” регулювання їх;

2 держава встановлює правила цінової “ринкової гри” щодо заборон на недобросовісну конкуренцію і монополізацію ринку.

Держава може здійснювати фіксацію державних цін трьома способами: введення державних прейскурантних цін, “замороження” вільних цін; фіксування цін підприємств-монополістів.

Класифікація цін

У процесі встановлення цін на нові товари підприємства, крім названих методів, використовують такі підходи до формування ціни в залежності від попиту:

1 стандартна ціна;

2 змінна ціна;

3 не округлена ціна.

Стандартні ціни встановлюються на товари, які надходять на ринок стабільними домовленостями в часі, кількості та якості.

Змінну ціну використовують при змінній ситуації на ринку товарної конкуренції, сезонні використання та при якісних змінах у технології та експлуатації.

Не округлені ціни є психологічним впливом на покупця з точки зору приваблення і піднесення іміджу, який полягає у обмеженні виробника до покупця

Такий підхід показує покупцеві, що виробники знижують спеціально ціну на 1-н цент чи долар в його інтересах, а також, що виробники дуже скрупульозно вираховують витрати на виробництво та споживання, тобто здійснюють на високому рівні аналіз маркетингового середовища та внутрішньої ситуації.

В практиці класифікацію цін здійснюють, як правило, за наступними принципами внутрішньої структури ціни та призначення:

1 Ціна виробника: прейскурантна, контрактна, розрахунково-договірна, виробнича.

2 Ціна для покупців: оптова, роздрібна, споживча, фермерська, відпускна, довідкова.

3 Ринкова ціна: світова, монопольна, картельна, корпоративна, пропозиції, попиту, купівлі-продажу, (тверда, змінна).

4 Статистична ціна: середньостатистична, експортна, імпортна, поточна, базова, довідкова.

У процесі ціноутворення на нові та удосконалені існуючи товари можуть застосовуватись додаткові надбавки та знижки до основної питомої ціни.

Надбавки використовують для підвищення роздрібних цін через високий попит, зняття вершків, підвищення собівартості.

Зниження ціни здійснюється у випадках:

-- необхідність функціональних знижок;

-- сезонних особливостей;

-- за гуртовий розпродаж;

-- за своєчасний розрахунок.

Функціональні знижки виробники надають каналам і службам товаропросування (транспортування, зберігання, ведення обліку).

Сезонні знижки надаються у періоди масового попиту та спаду підприємницької діяльності фірми.

Знижки за гуртовий розпродаж надаються гуртовим покупцям за скорочення витрат за одиницю товарної ”маси” у процесі товаропросування.

Знижки за своєчасний розрахунок надають потенційним покупцям, які вчасно сплачують рахунки. Це дає можливість продавцеві поліпшувати стан ліквідності, скорочувати витрати на отримання додаткових кредитів.

В результаті підвищення цін у покупців народжується такі асоціації: попит зростає, підвищується ціннісна значущість, отримання виробником надприбутку, продаж товару супроводжується додатковими послугами.

Отже, на зміну ціни, крім вищеназваних впливають наступні фактори: собівартість, рівень конкуренції, величина попиту, транспортні витрати, надбавки та знижки, мито та збори імпортно-експортних операцій, реклама та додаткові заходи стимулювання збуту.

Прейскурантні ціни – використовуються як стабільні ціни, встановлені державою на відповідні товари, як правило, у виробництві засобів виробництві засобів виробництва та засобів виробничо-технічного обслуговування.

Контрактна ціна – встановлюється у контракті між двома сторонами на виконання робіт, послуг чи продажу у загальних цифрах.

Розрахунково-договірна ціна встановлюється на основі попередніх економічних розрахунків, основні елементи якої включені у договорі.

Виробнича ціна – це ціна, яка вміщує основні витрати, що пов’язані з виробництвом, без надбавок плюс середній прибуток.

Гуртова ціна – це ціна, з допомогою якої фірма здійснює продаж товарів великими партіями для реалізації торговельним організаціям.

Роздрібна ціна – це ціна, з допомогою якої здійснюється продаж одиницями товарів конкретним покупцям.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: