Сторінка
14

Політика цін і умов продажу ПриватБанку

ДЕПОЗИТЫ

Станом на 01.01.2002 р. депозити й кошти "до запитання" юридичних осіб системи ПриватБанк становили 2 354 млн в гривневому еквіваленті, що становить 21% росту порівняно з 01.01.2001 р.

Найбільшу частку в галузевій структурі депонованих коштів банку в 2001р. складають ресурси підприємств торгівлі - 1 576 млн грн (42% у загальному портфелі депозитів банку), на промислові підприємства України (хімічна, паливна, виробництво будівельних матеріалів) припадає приблизно 9% загального портфеля банку (170,9 млн грн).

ПриватБанк є одним із лідерів на українському ринку по наданню інвестиційних послуг своїм клієнтам. Великий досвід і висококваліфікований персонал гарантують клієнтам банку обслуговування найвищого рівня.

Серед основних напрямків інвестиційної діяльності можна виділити:

надання клієнтам-інвесторам і клієнтам-споживачам інвестицій комплексу послуг оператора фондового і фінансового ринків, включаючи послуги торговця, реєстратора і зберігача цінних паперів, керуючого корпоративними правами і фінансами в процесі інвестиційної діяльності по залученню і розміщенню грошових коштів клієнтів.

Пріоритетними напрямами для інвестування є цінні папери:

- підприємств нафтохімічної, гірничодобувної, металургійної й енергетичної галузей промисловості України;

- підприємств сільськогосподарського комплексу (елеватори, хлібоприймальні пункти, масложиркомбінати й інші);

- страхових і юридичних компаній, охоронних, кадрових і рекламних агентств, засобів масової інформації, інтернет-провайдерів, операторів мобільного зв`язку, букмекерських контор та інших підприємств, які дозволяють банку розширити комплекс послуг для клієнтів;

- надання клієнтам консультаційних послуг по створенню нових господарських товариств, по зміні організаційно правових форм діючих господарських товариств, а також по санації і ліквідації підприємств банкрутів;

- інвестування грошових коштів банку в фінансові інструменти фондового ринку, спрямованого на формування диверсифікованого портфеля цінних паперів банку з необхідним балансом дохідності та ризиків.

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТА ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ. КРЕДИТУВАННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Брокерська контора ПриватБанку акредитована на п`яти фондових біржах України: Українській міжбанківській валютній біржі, Українській фондовій біржі, Донецькій фондовій біржі, Придніпровській фондовій біржі, Київській фондовій біржі.

В червні 1992 року ПриватБанк отримав Дозвіл Міністерства фінансів України No38 на здійснення діяльності по випуску й обігу цінних паперів. Протягом 10 років діяльності банк постійно займав лідируючі позиції в рейтингах торговців ЦП, формованих державною комісією по цінних паперах і фондовому ринку (ДКЦПІФР). В 2001 році ПриватБанк очолив рейтинг торговців ЦП, посів перше місце серед 518 торговців.

ПриватБанк першим в Україні отримав ліцензію на право здійснення реєстраторської діяльності і протягом своєї діяльності входить в трійку лідерів ринку реєстраторських послуг. На сьогоднішній час Реєстратор ПриватБанк має 29 підпорядкованих підрозділів, 52 реєстраційних пункти по всій території України. В його структурі працює 136 сертифікованих фахівців. В 2001 році доля ПриватБанку на ринку реєстраторських послуг України збільшилась з 5,2% до 6,9% від загальної кількості емітентів, що обслуговуються у реєстраторів.

За минулий рік Зберігач ПриватБанку залучив на обслуговування 1406 клієнтів (збільшення в 12,4 раза в порівнянні з 2000 роком), в результаті чого загальна кількість клієнтів Зберігача досягла 1529. Кількість ЦП на депозитарному обліку збільшилась на 3,6 млн шт. і становить 1,58 млрд шт., а номінальна вартість ЦП на рахунках клієнтів зросла на 34,6 млн грн і становить 299,15 млн.

Корпоративне фінансування.

З 2000 року спектр банківських інвестиційних продуктів, пропонованих ПриватБанком, розширений послугою по організації випуску й розміщенню облігаційних займів.

В 2001 році банк організував випуск двох облігаційних займів на загальну суму 33000 тис. грн, що дозволяє визначити частку банку на ринку послуг по організації випуску й розміщенню облігаційних займів, як 4,8%, враховуючи загальний обсяг облігаційних займів в Україні у 2001 році, що дорівнює 692 000 тис. грн.

Однією з основних послуг банку є інвестиційний консалтинг, що об`єднує як послуги по залученню капіталу, в тому числі за рахунок програм випуску Американських депозитарних розписок (АДР) та Європейських депозитарних розписок (ЄДР), так і по розміщенню фінансових коштів клієнтів у цінні папери, частки, паї.

В 2001 році банк виступив консультантом із підготовки та реалізації 3-х програм випуску АДР і ЄДР

НОВІ ПОСЛУГИ

Операції з цінними паперами

Короткострокове фінансування клієнта шляхом проведення операцій РЕПО. Переваги для клієнта

Можливість отримання короткострокового фінансування, використовуючи процедуру більш просту, ніж оформлення банківського кредиту. Суть операцій

Придбання банком у клієнта цінних паперів із зобов`язанням їх зворотного викупу через певний час.

Обсяг укладених договорів

Обсяг операцій РЕПО в 2001 році становив еквівалент 9 300 000 дол. США, що на 300 000 дол. США перевищив показники 2000 року.

Консультаційні послуги з оцінки цінних паперів і оформлення угод застави цінних паперів при проведенні операцій кредитування

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: