Сторінка
16

Політика цін і умов продажу ПриватБанку

В системі маркетингу існує таке визначення як товаропросування у маркетингу його ще називають систему заходів, що забезпечує постачання товарів до місця продажу у визначеній кількості і часі з оптимально високим рівнем обслуговування покупців.Товаропросування – це своєрідна діяльність з планування, перетворення в життя і контролю за фізичним переміщенням продукції від місць продажу з митою задоволення потреб споживачів із вигодою для виробників.

Система товаропросування включає такі маркетингові заходи як – транспортування, - складування товарів, - зберігання за відповідними терміном,

приймання та обробку замовлень. Тому суть системи товаропросування полягає у координованому переміщенні товарів через перелічені елементи, ефективному виконанні завдань і функцій ними.

В умовах реформ, що здійснюються в Україні на сучасному етапі, вивчення проблем, пов’язаних із розвитком банківської системи, набуває особливого значення. Всеохоплююче фінансово-економічне становище в Україні, визначає актуальність, важливість становлення, розвитку і удосконалення банківської сфери, зокрема проведення комерційними банками, на чолі з Національним банком України, грошово-кредитного регулювання економіки з чітким визначенням як стратегічних, так і поточних завдань.

В сучасних умовах для того щоб бути конкурентноспроможним, банк має надавати всі основні види банківських послуг, здійснювати операції з широким колом клієнтів, а також забезпечувати високу якість обслуговування при низькому рівні витрат.

КБ “ПриватБанк” задовільняє всі вимоги, що ставляться до сучасного комерційного банку, і тому є одним з найпотужніших суб’єктів банківської діяльності. Коломийське відділення ІФФ “ПриватБанк” забезпечене найсучаснішими технологіями для формування та передачі даних, новітніми програмами, широкого розвитку набула система електронних платежів (СЕП), для зручнішого обслуговування клієнтів запроваджена система “Клієнт-Банк”.

Також, банк надає широкий спектр послуг, в тому числі : різноманітні види кредитів фізичним та юридичним особам, відкриття поточних, пенсійних та інших рахунків, переказ грошових коштів по Україні та за кордоном по системах WesternUnion та MoneyGram, продаж національної та іноземної валюти, банківських металів; виготовлення різноманітних пластикових карток.

Отож, створені найсприятливіші умови для роботи і подальшого розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Азарян Е. М. Международный маркетинг. – К Иси МО Украины; НВФ ”Студцентр”, 1998.

2. Амблер Т. Практичеський маркетинг: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1999.

3. Ансофф Й. Стратегичеськоє управлениэ. Сокр. Пер. с

Англ –М. “Экономика, 1989-519с.

4. Балабанов Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и комерцыия. – М.: Экономика, 1990.

5. Балабанова Л. В. Маркетинг: Підручник для студ. Вузів. – Донецьк,2002.

6. Бланк Й.А. Инвестыционный менеджмент – К УФИМБ. 1997. – 408С.

7. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень. – К.: Вища школа, 1997

8. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент. –К: КНЕУ, 1998.-268С. .

9. Гаркавенко С. С. Маркетинг. – Київ: Лібра,1998.

10. Тринько Р. І. Методика економічних досліджень. – Львів: Українські технології, 1999.

11. Кісельов А,П. Основи бізнесу. –К-: Вища школа, 1997.-191с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16 


Інші реферати на тему «Маркетинг, товарознавство»: