Сторінка
24

Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві

За допомогою функції "Депонентні карточки" можна переглядати і коригувати значення сальдо по депонентах, що автоматично формуються з урахуванням наступних даних:

- невидана заробітна плата, включена у відомість депонування;

- касові ордери з ознакою погашення боргу по депоненту;

- залишок сум, нарахованих, але не виплачених внаслідок округлень;

- борг працівника, якщо сума нарахувань менше суми утримань.

При роботі з платіжними відомостями кожна відомість відображається заголовком, який має основні реквізити та загальну суму та списком отримувачів з належними їм сумами.

Відомості можуть знаходитись в одному з трьох станів:"з нуля,, відомість не оброблялась; "в роботі " —в частині позицій проведені виплати; "закрита'' —по всіх позиціях проведені виплати або зроблені записи у "Відомість депонування".

Для кожної позиції платіжної відомості такі можливі положення як: виплата не відбувалась; виплачено; депоновано.

Для обробки відомості необхідно відмітити позиції, за якими здійснюється виплата. Можлива група обробки декількох відомостей, які також необхідно попередньо відмітита. На великих підприємствах застосування таких видів налагоджень можливе лише при якісному налагодженні програми, що потребує введення великої кількості даних. Саме виходячи з цих міркувань нарахування заробітної плати часто здійснюється загальними сумами.

В цьому випадку нарахування заробітної плати працівникам виконується за допомогою формування довідки бухгалтерії. Для автоматичного розрахунку сум нарахувань на заробітну плату необхідно створити шаблон типової господарської операції, алгоритм якої дозволяє отримати потрібну суму нарахувань. .[54 с.355-360].

3.3 Введення організації бухгалтерського контролю за використанням праці і фонду її оплати

Завдання контролю – систематичне спостереження за використанням праці і фонду її оплати на кожній ділянці підприємства і за кожним виконавцем господарських процесів.

Оперативний бухгалтерський контроль за використанням праці і фонду її оплати може здійснюватися за допомогою первинних одноразових і зведених документів , накопичувальних і групувальних відомостей , виробничих звітів і технологічних карт. Організувати такий контроль повинен головний бухгалтер підприємства .оперативний контроль сприяє підвищенню ефективності праці, її економічному і раціональному розподілу . витрачанню фонду оплати праці , високоякісному і своєчасному виконанню робіт , усуненню непродуктивних витрат праці ,зниженню собівартості продукції , забезпеченню підвищення підвищення продуктивності праці, підвищенню загальної ефективності діяльності всього підприємства.

Для раціональної організації оперативного бухгалтерського контролю розробляється план контролю , в якому зазначаються об’єкти контролю, його джерела , виконавці , способи і строки проведення , а також способи і строки складання внутрішньогосподарської звітності . Прикладом внутрішньогоспо- дарської звітності може бути письмовий рапорт особи, яка здійснювала контроль або записи цієї особи до журналу обліку порушень , про які вона доповідає головному бухгалтеру та контролює їх .

Форма рапорту повинна бути простою і відображати лише відхилення від нормального використання робочого часу , праці і фонду її оплати .

Така система внутрішньовиробничої звітності згідно наслідків проведеного контролю дозволяє керівникам виробничих підрозділів оперативно вживати заходи щодо усунення порушень. [ 44 с.262-263] .

ВИСНОВКИ

Заробітна плата – одна з найважливіших і найскладніших економічних категорій, оскільки вона є одночасно і основним джерелом доходу найманих працівників, і суттєвою часткою витрат виробництва для роботодавців, і ефективним засобом мотивації працівників .Заробітна плата виступає найважливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах їхньої праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробництва продукції, наданні послуг.

Діяльність підприємств, організацій ,фірм оцінюють за допомогою великої кількості показників , які характеризують різні аспекти процесу виробництва.

Проведені нами дослідження були спрямовані на удосконалення чинної

системи обліку і контролю заробітної плати , а також показників праці, оскільки за даних обставин вони виявились неефективними для гнучкого управління ресурсами підприємства.

Проведене дослідження дозволяє сформулювати наступні висновки і пропозиції:

1. Проблеми зумовлені нестачею коштів підприємства.

Основні шляхи подолання збитковості:

- Розширення і удосконалення пасажирської сітки, раціональне використання землі, приміщень (оренда ) , надання платних послуг по переобладнанню транспортних засобів, медичний огляд приватних перевізників, технічний огляд і ремонт їх транспортних засобів - відповідно .

- Приведення відповідності діючих тарифів до собівартості перевезень пасажирів та вантажів.

-Стабільність у цінах на паливно – мастильні матеріали, запасні частини, шини, акумулятори.

-Зниження загально- господарських витрат( адміністрація парцює по скороченому балансу робочого часу погодженому з Профспілковим комітетом,постійно контролюються і аналізуються витрати газу, електроенергії , витрати на утримання господарського транспорту, витрати на відрядження та інші).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


Інші реферати на тему «Економіка підприємства»: