Сторінка
11

Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві

Порядок перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні регламентується Законом України ‘’Про автомобільний транспорт’’, Правилами перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, Інструк­цією ‘’Про порядок виготовлення зберігання застосування єдиної первинної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи’’ та іншими нормативними документами, якими визна­чено права, обов'язки і відповідальність власників автомобіль­ного транспорту, всіх учасників автоперевезень (перевізників, відправників вантажу і вантажоодержувачів).

Згідно з Інструкцією основними документами на пере­везення вантажів є:

— товарно-транспортна накладна (ТТН) — типова форма № 1-ТН;

— подорожні листи вантажного автомобіля — типова фор­ма № 1 (міжнародна), № 2 (діє у межах України);

— талон замовника — типова форма № 1-ТЗ (при почасовій формі оплати роботи автомобіля).

Залежно від виду вантажу і його специфічних властивостей до основних документів додаються й інші (ветеринарні, санітарні і якісні — сертифікати, свідчення, довідки, паспорти тощо). .[41 с.275].

Експлуатація вантажного автомобіля без подорожнього ли­ста затвердженої типової форми забороняється.

ТТН на перевезення вантажів замовник (відправник ванта­жу) полягається виписати в чотирьох примірниках (для вантажів нетоварного характеру — в трьох), засвідчити своїм підписом і в разі потреби — печаткою (штампом).

Прийнятий до перевезення вантаж, зазначений у ТТН, підтверджує водій (експедитор) своїм підписом на всіх при­мірники.

При здійсненні пасажироперевезень використовують такі первинні документи:

— квитки на міські автомаршрути (форми №КМА-1 на проїзд у міському автобусі, № КМА-2 на проїзд у маршрутному таксі) ;

— квитки на приміські автомаршрути (форма № КБП-1);

— пасажирські подорожні листи; — рейсові маршрутні і разові замовлення, що реєструються у спеціальному журналі. (Див. дод 7) .

Доходи від автомобільних перевезень представлені у Звіті про доходи і витрати на автомобільних перевезеннях( дод. 8).

Порівняльна характеристика отриманих доходів від всіх видів перевезень

Наведено в таблиці 2,1,1

Таблиця 2,1,1

Доходи від всіх видів перевезень

Натуральні показники грн

Перевезено вантажів

пасажирів

2004р.

2005р.

%  

Вантажні

4.0

3.0

75.0

Таксомотори

2.7

1.7

63.1

Автобуси погодинні

174.9

132.7

76.2

Автобуси маршрутні

В тч субвенція

2436.8

1159.8

2450.0

1201.4

100.5

103.6

Міські перевезення

В тч субвенція

245.0

161.4

326.5

233.9

133.3

145.0

Приміські перевезення

В тч субвенція

1353.2

998.4

1287.1

967.5

95.1

96.9

Міжміські перевезення  

362.1

372.8

103.0

Міжнародні перевезенн

476.5

266.7

56.0

Разом

2618.4

2587.2

98.8

ол

З отриманих даних можна зробити висновок ,що фактично доходи від всіх видів перевезень зменшились на 1.2%. Цьому спричинили різке зниження доходів від вантажних перевезень ,таксомоторів ,автобусів погодинних і міжнародних перевезень .Вирівнюлась загальна ситуація за рахунок міських перевезень.

З даних таблиці можна розрахувати середній виробіток на 1 водія по всіх видах перевезень

Доходи / кількість водіїв = 2582,6 / 261 = 9,9 тис. грн. за 2005 рік

За 2004 рік 2618,4/ 261=10,3 тис. грн.

Виходить , що середній виробток зменшився у порівнянні з попереднім роком на 0,4 тис. грн на одного водія .

Середня заробітня плата теж змінилась в порівнянні з попереднім роком Дані наведені в таблиці 2,1,2,

Таблиця 2,1,2

Середня заробітна плата

Середня заробітна плата

2004рік

2005 рік

Темп зростання, %

Середня заробітна плата

340

381

121.1

В тч водії

327

370

119.2

Ремонтно-допоміжні

Працівники

305

354

120.1

Управління

406

423

115.3

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


Інші реферати на тему «Економіка підприємства»: