Сторінка
21

Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві

813 "Компенсаційні виплати" - витрати на гарантійні та компенсаційні виплати персоналу, пов'язані з індексацією заробітної плати тощо, в порядку і розмірах, передбачених законодавством;

814 "Оплата відпусток" - витрати на оплату щорічних відпусток персоналу підприємства або щомісячні відрахування на створення забезпечення майбутніх виплат відпусток;

815 "Оплата іншого невідпрацьованого часу"-витрати на виплати персоналу підприємства за невідпрацьований час, що передбачені законодавством;

816 "Інші витрати на оплату праці" - витрати на оплату праці, які визнаються елементами витрат на оплату праці;

- якщо підприємство для обліку витрат використовує лише 9-й клас рахунків, всі вищезгадані нарахування будуть віднесені на відповідний рахунок цього класу (при цьому реквізит Рахунок витрат може залишатися незаповненим). Якщо суми нарахувань по співробітнику необхідно віднести на інший рахунок витрат, відмінний від вказаного за замовчуванням, його необхідно записати в реквізиті Рахунок витрат;

- Вид витрат - обов'язковий для заповнення реквізит, що визначає аналітику витратного рахунка (або рахунків) (наприклад, зарплата адміністративного апарату);

3. Паспортні дані - містить реквізити: Серія і Номер паспорта, коли і ким виданий, Адреса співробітника, Телефон співробітника ;

4. Податкові дані- містить реквізити: Індивідуальний податковий номер, Назва податкової інспекціїкції, Адреса податкової інспекції.

Через очевидність особливих роз'яснень по заповненню останні реквізити не потребують.

Для нарахування заробітної плати працівникам підприємства використовується документ Нарахування ЗП (меню Документи—» Зарплата —> Нарахування ЗП).

Діалогова форма даного документа для введення вхідних даних містить дві закладки:

1. Основні з такими реквізитами:

• Вид виплати - основний реквізит, який визначає подальше використання документа Нарахування ЗП. Він може набувати значень, а саме:

-Основна зарплата - відбувається нарахування основної заробітної плати співробітникам підприємства, розрахунок сум відрахувань у бюджет та державні цільові фонди, автоматичне формування проведень. За допомогою кнопки Друк можна отримати форми таких первинних документів: платіжна відомість, розрахунково-платіжна відомість, зведення відрахувань до державних цільових фондів, розрахункові картки для співробітників.

- Аванс - відбувається нарахування авансу співробітникам підприємства. Суми авансу з довідника Співробітники автоматично записуються в графу До видачі табличної частини документа, проте існує можливість редагування сум авансу вручну. Після заповнення всіх реквізитів формується документ "Відомість нарахування авансу", який бухгалтерських проведень не генерує, на відміну від вказаних вище первинних документів.

- Внесення - вид виплати, що призначений для запису вступного сальдо за розрахунками з оплати праці на початку роботи з типовою конфігурацією "1С:Бухгалтерія 7.7".

- Рахунок оплати праці - визначається бухгалтерський рахунок (субрахунок) розрахунків з оплати праці;

- Середньоспискова чисельність співробітників - визначається величина, що визначає середньоспискову чисельність співробітників;

Кількість робочих днів - записується кількість робочих днів у поточному періоді нарахування заробітної плати.

2. Додатково - визначається бухгалтерський рахунок витрат, на який списується сума комуналного податку, аналітика даного рахунку, рахунок обліку валових витрат.

Табличну частину документа можна заповнювати двома способами:

1. — по кожному співробітнику окремо- клацнувши мишкою в першому рядку стовпця Співробітники і вибравши необхідний елемент;

2.- по всьому списковому складу-натиснувши кнопку Заповнити. При цьому автоматично заповняться стовпці: Співробітники, Нараховано (Аванс), Днів.

Суми додаткових нарахувань (відпускні, лікарняні тощо) необхідно внести в табличну частину документа вручну.

Для автоматичного розрахунку сум основних утримань по кожному працівнику необхідно скористатися кнопкою Розрахувати, що розміщена в нижній частині діалогового вікна.

Для реалізації операцій з виплати заробітної плати призначений документ Виплата ЗП. Цей документ формує платіжні відомості та створює бухгалтерські проведення з виплати заробітної плати (заборгованості із заробітної плати) працівникам.

Діалогова форма даного документа містить такі реквізити:

-Період - визначається період, за який буде здійснюватися виплата заробітної плати співробітникам підприємства;

- Вид виплати та Рахунок оплати праці - значення, що можуть набувати дані реквізити аналогічні як і в документі Нарахування ЗП;

- Відсоток виплати - вказується відсоток від суми, що планується до видачі;

- Kaca - значення реквізиту вибирається з довідника Рахунки нашої фірми;

Заповнення табличної частини документа відбувається автоматично для виду виплати Основна зарплата, після натискання кнопки Заповнити.

Реквізити табличної форми документа Виплата ЗП такі:

- Співробітник - записуються прізвища, ім'я, по батькові співробітників, яким нарахована, але не виплачена заробітна плата П.І.П. співробітників вибираються з довідника Співробітники;

- Сума - записується сума до видачі по конкретному співробітнику, яка визначається як поточний залишок по субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою".

Для отримання друкованої форми платіжної відомості необхідно натиснути кнопку Друк в нижній частині діалогового вікна.

Обидва розглянуті документи (Нарахування ЗП та Виплата ЗП) реєструються в журналі Зарплата.

Дані про розрахунки із співробітниками з оплати праці можна отримати, використавши стандартні звіти, зокрема:

1. Аналіз рахунка за субконто - використовується для отримання інформації про суму нарахованої заробітної плати, стягнені податки та збори і суму до виплати в розрізі співробітників;

2. Оборотно-сальдова відомість — використовується для отримання узагальнюючої інформації про стан розрахунків із заробітної плати за певний період;

3. Журнал-ордер по субкото — використовується для отримання інформації по конкретному субрахунку не лише в цілому, але й в кореспонденції з іншими рахунками.

Відзначимо, що операції з нарахування і виплати заробітної плати на підприємствах з сотнями робітників будуть оформлятися тисячами проведень у місяць, оскільки типовою конфігурацією "1С:Бухгалтерія 7.7" передбачено ведення аналітичного обліку розрахунків за заробітною платою на рахунку 66 в розрізі співробітників. Тобто для кожного співробітника нараховується заробітна плата з одночасним віднесенням її на рахунок витрат, здійснюється формування проведень за податками та зборами в державні фонди та відбувається сплата (депонування) нарахованої заробітної плати.

Цей процес є достатньо важким та трудомістким і не обмежується лише формуванням документів Нарахування ЗП та Виплата ЗП. Для його спрощення можна скористатися можливістю нарахування заробітної плати співробітникам за допомогою програми "ІС Зарплата и кадри". Підсумкові дані за нарахованою заробітною платою з цього модуля доведеться переносити в модуль "1C:Бухгалтерія 7.7" з подальшим формуванням проведень з обліку виробничих витрат та відрахувань в соціальні фонди, що проводяться з фонду оплати праці. [45 с.362].

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


Інші реферати на тему «Економіка підприємства»: