Сторінка
13

Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві

Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок що фактично частка управлінського персоналу збільшилась як з минулим роком так із планом відповідно на +2 та +3,3 пункти структури. А частка ремонтно-допоміжних робітників зменшиласьвідповідно з минулим рокрм із планом на 5,2 і 3,5. Це може бути а підста зі змінами організаційній структурі підприємства або вдосконаленням технічноо процесу .Частка водіїв практично не змінилася.

Аналіз професійного і кваліфікаційного рівня а підставівно-управлінського персоналу залежить від освіти стажу роботи віку та інших параметрів що визначає необхідність аналізу за рівнем освіти віковим стажем стажем безперервної роботи.

Аналіз якісного складу трудових ресурсів підприємства за їх віком статтю стажем роботи можна оформити за допомогою таблиці 2,1,5( див. дод. 9)

Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок що найбільша частка працюючих на підприємстві має вік від 30 до 50 років – 82% Такий високий відсоток працівників даних вікових груп може свідчити про те, що на підприємстві спостерігається тенденція старіння персоналу що підтверджується низькою питомою вагою працівників віком від 18 до 30 років – 18%

Негативно характеризує якість трудових ресурсів те що лише 46 % мають вищу та середню спеціальну освіту .Тобто персонал є в основному середньо кваліфікованим. Характерним для підприємства є велика частка працівників з трудовим стажем від 8 і більше років (88%), що можна оцінити, як високий показник постійності кадрів.

У цілому такий якісний склад трудових ресурсів може бути зкмовлений особливостями діяльності підприємства

Важливим а підст аналізу є рух робочої сили

Для характеристики руху робочої сили розраховують і аналізують динаміку наступних показників

1. Коефіцієнт обороту з приймання Коп Виходячи з формули 1) він дорівнює :

Коп = 6 / 109= 0,06

2. Коефіцієнт обороту з вибуття . З формули 2).

Чоз = 5 /109= 0,048

3 .Коефіцієнт плинності. З формули 3).

Кп=4 /109 =0,036

4 .Коефіцієнт постійності кадрів

Кпк = 100 / 109=0,92

Аналізуючи рух робочої сили визначаються причини звільнення працівників за власним бажанням через порушення трудової дисципліни тощо За п еріод з початку року прийнято 6 працівників а вибуло 5 з них 4 за власним бажанням

Найважливішим оціночним показником ефективності кадрової політики є коефіцієнт постійності кадрів Він становить 0,92 Це пояснює те що нових робітників не потрібно адаптувати до конкретних умов праці на даному підприємстві, відповідно не виникає потреба у навчанні працівників

Для аналізу руху робочої сили підприємства використаємо дані таблиці2,1,6

Таблиця2,1,6

Рух трудових ресурсів на підприємстві

з/п

Показники

2003р

2004р

2005р

Відхилення

2003р від 2005р

+/-

%

1

Прийнято на підприємство

10

8

6

-4

-0

2

Вибуло з підприємства

30

27

5

-25

-3 3

2.1

-на навчання

         

2.2

- на у Збройні сили України

         

2.3

- на пенсію

20

9

1

-19

-5

2.4

- за власним бажанням

10

18

4

-6

-0

2.5

-за порушення трудової дисципліни

         

3

Середньоспискова чисельність працюючих

148

128

109

-39

-26 4

4

Коефіцієнти

         

4.1

- обороту з приймання

0. 07

0. 06

0. 06

-0 01

-14

4.2

- обороту зі звільнення

0 .06

0 .08

0 .048

-0 01

-20

4.3

- плинності

0 .07

0 .07

0 .036

-0 03

-49

4.4

- постійності кадрів

0 .94

0 .94

0 .92

-0 02

-2

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


Інші реферати на тему «Економіка підприємства»: