Сторінка
10

Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої

Таблиця 2.2

Основні виміри габаритів готового виробу

Позначення

габариту на

кресленні

Назва габариту

Сумарне

значення

габариту

Допустимі

відхилен-

ня,см

1.

Ширина по лінії грудей  

40

0,5

2.

Ширина виробу по шву з’єднання верхньої частини пілочки з полотнищем спідниці

38

0,3

3.

Довжина брителі

30,5

0,2

4.

Довжина полотнищ спідниці підкладки

58

0,3

Продовження таблиці 2.2

5.

Довжина спинки

7.2

0,4

6.

Довжина полотнищ спідниці верху

77

0,3

7.

Ширина виробу в низу

150

0,5

8.

Ширина підкладки в низу

55.5

0,3

Таблиця 2.3

Конфекційна карта

Найменування

матеріалу та

фурнітури

Взірець

1  

Основна тканина  

 

2

Тканина підкладки

 

3  

Кромка флізелінова шириною 2 см  

 

4  

Нитки  

 

5

Блискавка  

 

2.3 Технічний проект

2.3.1 Характеристика методики конструювання.

На даний момент існує 3 основних методи побудови конструкції:

Метод систем крою. Суть цього методу полягає в тому , що за розмірних ознак фігури людини, розрахунках формул та графічних прийомів можна побудувати конструкції, в яких у подальшому вносяться зміни.

Метод типового проектування. Суть цього методу порлягає в тому,ю що на підставі існуючих лукал базової конструкції, або конструкції прототипу виконується моделювання нової конструкції.

Муляжний метод. Суть цього методу полягає в тому, що на манекені створюється об’ємно – просторова форма із заданими габаритами з наступним розгортанням цієї форми.

Побудова креслення в даному дипломному проекті виконується за методом систем крою. Конструкція обраної моделі була розроблена за методикою Мюллер і син. Методика Мюллер і син використовує основні розмірні ознаки.Ця методика широко застосовується в індивідуальному виробництві,як і в нашій країні так і за її межами.В підпункті 2.3.3 представлена послідовність побудови базової конструкції сукні.

В додатку Д представлена БК в масштабі 1 : 1.

2.3.2. Визначення принципової схеми побудови основної технічної пропозиції та базового розміро-зросту.

Принципова схема

Для отримання деталей підкладки виробу необхідно провести технічне моделювання пілочки та спинки.Впершу чергу моделюються деталі підкладки від яких буде залежати посадка виробу на фігурі.Моделювання драпіруючої частини ліфа буде проводитись за допомогою паралельного розширення з конічним.

Рисунок 2.1-Принципова схема деталей підкладки

2.3.3 Розрахунок вихідних габаритів конструкції.

Розробка конструкцiї БМ виконується на основi копiї креслення деталей БК на мiлiметровому паперi iз застосуванням прийомiв конструктивного моделювання з рахуванням властивостей матерiалiв, для яких розроблена БК, або матерiалiв, з яких БМ буде виконана.

Було виконано аналіз властивостей матеріалів та їх вплив на формоутворення деталей БМ. З урахуванням визначених властивостей матерiалiв розроблено схему принципового конструктивного устрою (ПКУ) БМ, як план конструктивного моделювання деталей БК, де визначається розташування формотворних елементiв.

На основi деталей БК, відповiдно до схеми ПКУ, виконано конструктивне моделювання деталей БК та отримано первинне креслення деталей БМ, яке було перевiрено на спряженiсть первинних лiнiй. У пояснювальнiй записцi до дипломного проекту надано схеми конструктивного моделювання деталей БМ у масштабi 1:4 , де вiдображено всi етапи перетворення деталей БК у деталi БМ. Наступним етапом є виготовлення БМ з основного матерiалу за правилами виготовлення первинного эразка .

(Позначення габаритів наводиться у принциповій схемі. Принципові схеми побудови пілочки ,спинки ,представлені відповідно на рисунках 2.3.3 та 2.3.3.3

Дані таблиці 2.2 використані при розробці принципової схеми конструктивного устрою, а також при побудові первинних лекал конструкції.

Розрахунок основних габаритів конструкції одягу.

Виміри, необхідні для побудови конструкції показані в таблиці 2.31.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: