Сторінка
6

Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої

Прдовження таблиці 1.5.

2.6

Функціональні вимоги

2.6.1

Вимоги оточуючого середовища

Стійкість кольору

5

4

4

4

4

3

100

2.7

Вимоги до основної тканини

2.7.1

До сировинного складу

Синтетичні волокна

4

5

3

4

3

4

100

2.7.2

До повітро-проникливості

Висока

5

5

5

4

5

5

100

2.7.3

Гігроскопічності

Гігроскопічні

4

4

4

4

4

4

100

2.8

Технологічні вимоги

2.8.1

Вид виробництва

Індивідуальне

5

5

5

5

5

5

100

2.8.2

Рівень механізації

Високий

5

5

5

5

5

5

100

2.8.3

Рівень тех.-нологічної складності

Важкий

5

5

4

5

3

3

100

2.8.4

Додаткові спеціальні вимоги

немає

-

-

-

-

-

-

100

Сума балів по моделях і групах

118

107

100

98

100

97

 

% задоволених вимог

             

В наслідок відбіркового аналізу визначають наявність базового асортиментного ряду. БАР визначають шляхом співставлення сумарних балів кожної з моделей – аналогів. Але до БАР можуть увійти лише моделі – аналоги сумарна оцінка яких не нижча 80 % від максимальної загальної оцінки. За результатами вибіркового аналізу був утворений БАР моделей , які найбільш повно відповідають вимогам ТЗ. За результатами загального аналізу моделями з найвищими оцінками є : М – 1 ; М – 3 ; М -5 ; які увійшли до складу БАР.

1.2.2 Розробка серій ескізів моделей – пропозицій.

Вибрані моделі були удосконалені за такими вимогами : в М – 1 було запропоновано поглибити виріз. Удосконаленням для М - 3 є складки на спинці. В моделі № 4 запропоновано зробити брителі.

Аналіз МП та визначення основної технічної пропозиції.

Моделі , які були попередньо відібрані за найвищими оцінками , ще раз оцінюються за вимогами ТЗ для визначення основної технічної пропозиції , із найбільшою кількістю набраних балів для її подальшої розробки. Вони представлені у таблиці 1.7

Ескізи моделей-пропозицій представлені в додатку В.

Таблиця – 1.6

Аналіз моделей - пропозицій

№ вим. За ТЗ

Назва вимог

Характеристика вимог

Макс. бал

Оцінка

моделей-аналогів

%

1

3

4

1

Найменування та галузь використання

1.1

Призначення

Святкові події

5

5

4

5

100

1.2

Сезон

Літо-весна

5

5

5

4

100

1.3

Основний матеріал

шифон

5

5

3

3

100

1.4

Габітус

Дівчина

18-29р.

4

4

4

3

100

2

Технічні та тактично-технічні вимоги до асортименту

2.1

Вимоги до конструктивного устрою та комплектності виробу

2.1.1

До покроїв та конструктивно­го устрою

Тільки брителі

5

5

4

2

100

2.1.2

Силует

Напівприлеглий

5

5

5

4

100

2.2

До надійності виробу

         

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: