Сторінка
2

Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої

Рисунок 1.1. Схема існуючого процесу проектування нових моделей одягу.

1.1.2. Дослідження сфери споживання. Визначення групи споживачів та виду одягу для проектування.

Проектування одягу промислового виробництва базується на даних маркетингових дослідженнях, де визначаються потреби споживачів у тих або інших виробах. При цьому споживчі властивості виробів зумовлюються споживчими вимогами до них, та ситуаціями їх використання, а також залежать від прогнозу потреб в одязі у найближчому майбутньому. Тому необхідно отримати дані про споживчі групи людей. Це дасть можливості визначити групу споживачів, які незадоволені існуючими виробами.

Проектування одягу промислового виробництва базується на дослідженнях сфери споживачів. Щоб визначити напрямок моди потрібно визначити групу споживачів, для цього проводиться біосоціальна характеристика та характеристика габітусу споживачів, яка представлена у таблиці 1.1

Для опису ситуації використання одягу, виду одягу який доцільно виготовляти в індивідуальному виробництві проводилось анкетування, де були опитані 100 жінок віком від 18 – 29 років. По результатах анкетування було визначено якому типу одягу люди надають перевагу, де даний одяг використовується, ставлення до одягу та моди, вік жінок, які найчастіше носять вибраний вид одягу.

Анкета представлена в додатку А.

Таблиця 1.1

Характеристика типу споживачів одягу

Назва ознаки

Характеристика варіантів ознаки

1 Біосоціальні

 

1.1Статево-вікова група

Вік: а 18-29., б 30-44., в 45-55.

 

Стать: а жіноча., б чоловіча.

1.2 Соціально-культурне середовище проживання

а місто., б столиця., в село.

2 Зовнішні

 

2.1 Тілобудова:

а сутула., б перегинна., в нормальна.

2.2 Силуети:

а прилеглий., б напівприлеглий., в овальний., г прямий.

2.3 Вид тканини:

а натуральна., б змішана., в синтетична.

2.4 Група тканин:

а костюмна., б трикотажна., в шовкова.

2.5 Вид застібки:

а ґудзики., б гачки., в блискавка., г кнопки.

2.6 Місце розміщення застібки:

а центральна., б асиметрична., в в бічному шві.

3 Умови носіння

 

3.1Сфера використання одягу:

а дім., б вулиця., в робота., г навчання., д відпочинок, е урочисті події.

1.1.3.Характеристика споживчих і виробничих вимог до визначеного виду одягу.

Одяг створює навколо тіла певний мікроклімат, який забезпечує оптимальні умови для підтримки теплового балансу і постійної температури, що є необхідною умовою нормальної життєдіяльності людини, збереження її здоров”я і працездатності на високому рівні. Тому до одягу висувають ряд відповідних вимог.

До споживчих вимог можна віднести захисну, інформаційну функції тому, що одяг в цей час виконує роль соціальної належності чи професійної діяльності.

Третьою функцією, яка не менш важлива,є естетична. Оскільки несе в собі риси історичної епохи, національного характеру і розглядається не тільки як предмет повсякденного вжитку, але і як витвір прикладного мистецтва. Так як більшість з нас веде активний спосіб життя, це відображається і на його одязі. В процесі експлуатації одяг підлягає різноманітній деформації, зношуванню. При русі людини, особливо при його ходьбі, відбувається багатократне розтягування в різних напрямках. Тому великого значення для сучасного одягу набувають такі показники як : міцність виробу, термін служби, що відображає експлуатаційні вимоги.

До виробничих вимог можемо віднести економічні оскільки на економічність виробу впливають затрати часу на його виготовлення, технологічність конструкцій, розхід матеріалів. При проектуванні одягу слід враховувати всі вимоги, як споживчі так і виробничі.

1.1.3.2 Формування матрицi морфологiчних ознак сукні вечірньої

Проектування одягу методом промислового виробництва базується на даних маркетингових дослiджень. Вивчаються всi пропозицiї, якi iснують в даний час на ринку. Як джерело iнформацiї використовують журнали мод, статті перiодичних видань, iнтернет. Вивчають i дослiджують iснуючi товари на ринку їх попит i перспективнiсть, визначають напрямок моди.На основi зiбраних даних при вивченнi ринку i вимог споживачiв, а також згiдно напрямку моди сформувалась матриця морфологiчних ознак виробiв,яка представлена в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Формування матрицi морфологiчних ознак сукні жіночої

Шифр ознак

Назва ознаки

Варіанти ознак

1

Стильове рішення

а спортивне, б класичне, в романтичне, г етнічне, д авангардне , е фентезі

2

Силует  

а прямий, б прилеглий, в напівприлеглий.

3

Ступінь об”ємності

а велика,б середня, в вмала.

4

Конструкторсько - декоративні елементи

а оздоблюючи строчки, б пояс, в складки, г зборки.

5

Рівень довжини виробу

а до лінії коліна, б нижче лінії коліна, в вище лінії коліна

6

Характер конструктивних ліній

а Горизонтальні,б вертикальні

7

Місце розташування застібки

а збоку, б з заду, в з переду

8

Композиційний центр

Закон композиційного центру зберігається.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: