Сторінка
3

Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої

Дана матриця містить характеристику властивостей одягу які є найважливіші для обраної групи споживачів.

1.1.3.3. Формування номенклатури показників якості для проектування сукні жіночої

В бiльшостi проектних розробок кiнцевим варiантом є проект виробу, який повинен вiдповiдати певнiй номенклатурi показникiв якостi. Номенклатура показникiв якостi швейних виробiв наведена у ГОСТ 4,45-86. За кожним показником номенклатури, який забезпечується пiд час проектування, в таблиці 1.4 подається iнформацiя про вимоги, якi необхiдно врахувати та забезпечити пiд час вирiшення проектної задачi.

Таблиця 1.3

Номенклатура показникiв якостi сукні жіночої

Назва показників якості

Назва властивості, яка характеризується

Пояснення

1. Показники призначення

1.1. Відповідність виробу основному функціональному призначенню, бал

Функціональність

Відповідність виробу для урочистих подій

1.2. Відповідність виробу сезону, сфері використання, умовам експлуатації, бал

Функціональність

Матеріали використовуються два сезони.

2. Показники стійкості до зовнішних дій

 

2.Показники стійкості до зовнішніх дій

2.1.Можливість хімічної чистки,б

Стійкість до дії хімічних препаратів, тепла та вологи

Під час хімічної чистки потрібна деяка обережність залежно від застосованого розчинника, механічної дії та t при сушінні.

2.2 .Стійкість з”єднання деталей

Стійкість до механічних дій

Тканина недостатньо

стійка до механічних навантажень

3. Ергономічні показники

3.1. Антропометричні показники

-

-

Продовження таблиці 3.1.

3.1.1. Статична відповідність, бал

Співрозмірність та баланс

Відповідність конструкції виробу розмірам та формі тіла людини

3.1.2. Динамічна відповідність, бал

Зручність в динаміці

Ергономічна відповідність при виконанні типових рухів у процесі експлуатації

3.2. Зручність користування

Комфортність

Зручність вдягання та знімання виробу, зручність користуванням поясом

3.3. Гігієнічні показники

   

3.3.1.Повітропроникність

Комфортність

Вентиляція виробу за

рахунок матеріалів,

конструкції виробу

3

4. Естетичні показники

4.1. Відповідність виробу сусучасному напрямку моди, бал

Сучасність

Середня величина,

маса незначна,

симетричність,

чорний колір.

1.1.4. Дослідження асортименту виробів у сфері торгівлі. Складання несистематизованого асортиментного ряду.

Несистематизований асортиментний ряд (НАР) виробів являє собою сукупність виробів, підібраних за певними ознаками. Використовуючи матрицю морфологічних ознак було складено НАР виробів певного виду одягу визначеного для проектування. НАР утворюють вироби, які користуються попитом у споживачів, які відповідають напрямку розвитку моди, а також перспективні вироби.

Основним джерелом інформації про існуючі вироби були: ярмарки, спеціалізовані фірмові магазини, ринок, виставки, де були представлені вироби різних підприємств, що дало змогу виконати аналіз продукції конкурентів і дослідити реакцію споживачів на вироби.

Оскільки для проектування обрано сукню вечірню в романтичному стилі, тому увага акцентувалась саме на дослідженні вечірньої сукні. Романтичий стиль завжди займав і буде займати досить значне місце в сучасному одязі.

Сьогодні багато доріг в моді ведуть до романтичного стилю, який є синонімом гарного смаку. Очевидно, що сукня користується великим попитом серед споживачів, має різноманітні конструктивні рішення, кожна зокрема має свої особливості.

Моделі НАР були систематизовані за такими ознаками :

- сукні із застібкою з боку ( САР 1) ;

- сукні із застібкою з переду ( САР 2 ) ;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: