Сторінка
19

Розробка модельної конструкції з виготовлення сукні вечірньої

Продовження таблиці 3.4

 

Випрасувати блузу

П

4

780

73. 32

Парова праска SH

 

Повісити блузу на вішалку

Р

1

30

2.82

 

Защепити блузу на 20 петель і 20 ґудзиків

Р

1

240

22.56

   

12612

2006.5

При індивідуальному виготовленні знижується продуктивність праці,але підвищується відповідальність за якість виготовленої продукції,що має велике значення при задоволенні потреб споживача.

Продуктивність праці (ПП) одного робітника для виготовлення виробу дорівнює:

ПП=Тзм/Твир

де Тзм - тривалість робочого дня

Тзм=7,85=7,85*3600=28260с.

Твир – затрати часу на виготовлення виробу

Твир=18576

ПП=28260/18576=1,5

3.4 Нормування витрат матеріалів на виріб,що проектується

Нормування витрат матеріалів ведеться з метою визначення розходу тканини,клейових матеріалів,фурнітур та швейних ниток.це дозволяє зменшити розхід тканини,допоміжних матеріалів та понизити собівартість одиниці виробів.

Експерементальні розкладки в масштабі 1:10 надаються в рисунках 3.1,3.2,3.3

Рисунок 3.1-Мінірозкладка деталей підкладки

Рисунок 3.2 – Мінірозкладка деталей з основної тканини

Рисунок 3.3 – Мінірозкладка деталей з прокладкових тканин

Для визначення розрахунку ниток використовують два способи:

- розрахунковий;

- експерементальний;

При визначенні розходу ниток розрахунковим методом враховується вид стібків в строчці (човникові,двохниткові ланцюгові…),розмірів стібків в строчці,товщини зшиваємих матеріалів,ступеню їх стиснення нитками строчки та загальної товщини строчки на даному виді одягу.

Експерементальний спосіб складається з визначення розходу ниток після розпускання строчки на взірцях пакетом матеріалів різноманітної товщини,тому цей спосіб використовують для складання нормативів по розходу ниток на різноманітні види одягу.

Розхід ниток визначений експерементальним методом,який представлений в таблиці 3.8

Таблиця 3.8

Нормування розходу ниток

Вид стібка

Довжина шва (строчки),м.

Розхід нитки на 1м.строчки, м

Розхід ниток на шов

Вартість 1м нитки,

грн.

Вартість використаних ниток,

грн.

Двохнитковий човниковий

20.6

2.7

55.62

0.0025

0.139

Двохнитковий краєобметувальний

7.0

8.1

56.7

0.0025

0.141

Ручні

6.56

1.5

9.75

0.0025

0.024

Трьохнитковий краєобметувальний

4.2

15.0

63.0

0.0025

15.75

Разом

38.36

27.3

185.0

 

16.054

Розділ 4 Економічний

4.1 Маркетингове дослідження

Маркетингове дослiдження — це система эбору та аналiзу iнформативних даних про ситуацію на ринку з метою зменшення ризику підприємницької дiяльностi i прийняття вiдповiдних, обґрунтованих маркетингових рiшень. Роль дослiджень полягає у обмiну та оцiнцi потреб, запитiв i попиту споживачiв, створення конкретної програми їх задоволення, враховуючи iснуючу ситуацiю на ринку, можливостi фiрми та їх потенцiал.

Метою цих дослiджень є виявлення ринкових можливостей фiрми, завойовування стабiльних конкурентних позицiй на ринку, зменшення ризику та збiльшенкя шансiв на результативний успiхів всiєї маркетингової діяльності.

Маркетинговi дослiдження включають:

- Дослiдження об’єктів ринку

- Дослiджекня суб’єктiв ринкового середовища

Дослiдження об’єкгiв ринку:

- Дослiдженяя об’єктiв ринку

- Аналiз попиту на товари

- Визначення мiсткостi ринку

- Сегментацiя ринку

- Формування цiневого механiзму

- Пошук варiанту оптимального руху товарiв

- Дослiдження умов конкуренцiї

Дослiдження об’єктiв ринкового середовища:

- Дослiдження психологiї поведiнки потенцiйних покупцiв, мотивiв купiвлi.

- Дослiдження iмiджу, можливостей постачальникiв та посередникiв збуту, сфери торгiвлi, транспорту, зберiгання

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: