Сторінка
4

Проектування технологій навчання по темі "Технологія складання електричних машин"

Побудова тематичного плану дисципліни «Збирач електричних машин»

Звідно-тематичний план включає в себе тематику спеціальних дисциплін, регламентує послідовність вивчення тем і кількість часу, який відводиться на їх вивчення, розділяє посеместрово навчальні курси. Розробка зведено-тематичного плану підготовки фахівця у таблиці.

Таблиця 1.5 Спеціальні технології

№ п.п

Найменування тем

Кіл. годин

Перший курс

1 півріччя

1

Введення

2

2

Основи гігієни праці, промислової санітарії і особистої гігієни учнів

2

3

Економічна доцільність експлуатації електрообладнання

23

4

Загальні відомості про електричні машини:

– електричні машини постійного струму;

– електричні машини змінного струму;

– спеціальні електричні машини.

8

10

6

5

Загальні відомості про електричні апарати:

– електричні апарати до 1 кВ;

– електричні апарати понад 1 кВ

12

12

2 півріччя

6

7

8

Технологія слюсарно-складальних робіт

Загальні відомості про збирання машини

Основи електромонтажної справи

10

8

12

9

ТБ, електробезпечності і протипожежні заходи на підприємстві

12

10

Вплив електромагнітних полів на стан навколишнього середовища і людини

4

Другий курс

1 півріччя

11

Технологія збирання електричних машин

54

2 півріччя

12

Технологія збирання електричних машин (продовження)

58

Третій курс

1 півріччя

13

Технологія збирання електровимірювальних приладів

82

Всього годин

294

Проектування технологій навчання по темі: “ Технологія складання електричних машин “ (загальний алгоритм)

Цілі оперативного рівня характеризуються швидкістю реалізації, тому вони обмежуються фрагментом заняття, заняттям або кількома заняттями.

Головна мета такого навчання – формування основних якостей, вмінь, знань з певної теми.

У сучасній педагогіці використовують чотири рівня засвоєння знань, які характеризуються критеріями навченості і визначають етапи пізнавальної діяльності: рівень пізнавання, рівень репродуктивної діяльності, рівень суб'єктно-продуктивної діяльності і об'єктно-продуктивної.

1-й рівень - уміння впізнавати раніше засвоєну інформацію про об'єкти, процеси або дії з ними;

2-й рівень - від учня потрібне застосування раніше засвоєних дій за рішенням деякого завдання (репродуктивні алгоритмічні дії). Учні виконують ці дії, самостійно відтворюючи та застосовуючи інформацію про раніше засвоєну орієнтовану основу виконання даних дій;

3-й рівень - відбувається рішення нетипового завдання, що вимагає продуктивних дій евристичного типу. Ця евристична діяльність, виконана не за готовим алгоритмом або правилом, а за створеним або перетвореним в ході самої дії, наприклад, рішення конкретного завдання або виконання конкретного проекту відомим загальним методом шляхом самостійного пристосування до умов завдання;

Постановка оперативних цілей навчання

Таблица 2.1

№ рівень

Ціль (перелік дій)

Еталони.

Умови.

Результат.

Критерії оцінки.

І.

Уміти перераховувати способи складання при повній взаємозамінні деталей ( вузлів ), із сортуванням деталей по групах (спосіб групового підбору), із підбором деталей (неповна взаємозамінність), із застосуванням компенсаторів з індивідуальною підгонкою деталей за місцем. Уміти називати види виробництва електромашин. Уміти показати на плакаті інструменти, Монтажна труба, молоток, ванна преси гідравлічні та пневматичні Уміти перелічувати етапи зборки конструкцію електромашини збірка типових з'єднань. збірка вузла підшипника, Запресування сердечника статора.

Елементи з яких складається електрична машина нерухома частина, статор, сердечник статора, обмотка, лапа, станина, обертальна частина, ротор, сердечник ротора, вал.

Вірно перераховувати способи складання при повній взаємозамінні деталей ( вузлів ), із сортуванням деталей по групах (спосіб групового підбору), із підбором деталей (неповна взаємозамінність), із застосуванням компенсаторів з індивідуальною підгонкою деталей за місцем. вірно показувати ці види машин на схемах та плакатах. Вірно перераховані інструменти, монтажна труба, молоток, ванна преси гідравлічні та пневматичні Вірно перерахована етапи зборки конструкцію електромашини збірка типових з'єднань. збірка вузла підшипника. інструменти. Вірно показана схему запресування сердечника статора.

7-6 бал

6- повна відповідь (перераховувати всі способи складання електромашин);

5-неповна (неповно названі деякі деталі та вузли);

4-відповідь є, але не відповідає істині.

ІІ.

Проводити опис етапів збірки та деталей електромашини Пояснювати, які дії можна виконувати з інструментами, монтажна труба, молоток, ванна преси гідравлічні та пневматичні. Розповідати про засоби складання вузлів.

Вірно перерахована етапи зборки конструкцію електромашини збірка типових з'єднань. збірка вузла підшипника. інструменти. Вірно показана схему запресування сердечника статора.

Вірно перерахований опис етапів збірки та деталей електромашини Вірно перераховано дії можна виконувати з інструментами, монтажна труба, молоток, ванна преси гідравлічні та пневматичні. Вірно приведена розповідь про засоби складання вузлів.

7-9 бал

9-відповіть повна;

8-у відповіді не точності, підказка викладача;

7-відповідь не істині.

ІІІ.

Залежно від конструктивного елементу електромашини визначати порядок його збірки проаналізувавши інструменти які необхідні для кожного з її етапів.

Вірно перераховано дії можна виконувати з інструментами, монтажна труба, молоток, ванна преси гідравлічні та пневматичні. Вірно приведена розповідь про засоби складання вузлів.

Визначено порядок збірки проаналізувавши інструменти які необхідні для кожного з її етапів.

10-11 бал

11-відповідь повна (висновки і відповідь обумовлена);

10-у відповіді відсутні висновки.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: