Сторінка
9

Проектування технологій навчання по темі "Технологія складання електричних машин"

Таблиця 2.8 Вибір технологій формування КД та способи реалізації. Збірка електричних машин “загальний алгоритм”

Найменування розділу.

Цілі навчання.

Вибраний спосіб закріплення знань вмінь та навичок.

Рівень

Форма

Метод

Засоби контролю

Способи реалізації

Назва

Варіюїмі параметри

Дії викладача

Дії тих хто викладає

1.Основне призначення електричних машин.

Проконтролювати та сформувати основні поняття про електричні машини. У я якій промисловості використовуються електричні машини. Для чого вони використовуються.

I

Фронтальна

Усне опитування

Запитання:

1.Які види електричних машин існують ? 2.Яку функцію електричні машини на виробництві?

3. На які категорії вони поділяються? 4. Назвіть потужність і габарити електричних машин ?

Нерухомі з`єднаня розконсервування надягання підшипника набивання замка всиновлення деталей у автомат

Проводить усне опитування : вислуховує

відповіді При необхідності виправляє відповіді учнів;

Підводить підсумки опитування, визначає рівень розуміння нового матеріалу

Вислуховують питання,

Відповідають на питання;

Слухають і при необхідності доповнюють відповіді одногрупників

Вислуховують аналіз відповідей викладачем

2.Підготовка електричної машини до зборки за схемою.

Проконтролювати учнів з вміння. Збирати електричну машину за схимою.

I II

Фронтальна Усна індивідуальна наглядна

Усне опитування

Запитання.

1.У якому порядку виконується зборка електричної машини?

2. Яке устаткування та інструменти потрібні для зборки за схемою

Етапи складання . збірка типових з'єднань

Інструменти

Проводить усне Опитування,вислуховує відповіді. При необхідності виправляє відповіді учнів;

Підводить підсумки опитування, визначає рівень розуміння

нового матеріалу

Вислуховують питання, відповідають на питання;

Слухають і при необхідності доповнюють відповідь одногрупників

Вислуховують аналіз відповідей викладачем

3.Які основні етапи збірки електричної машини

Залежно від конструктивного елементу електромашини визначати порядок його збірки проаналізувавши інструменти які необхідні для кожного з її етапів.

I II III

Фронтально усна індивідуально письмова пз

Самостійна робота та з викладачем

1.Вірно перерахована етапи зборки конструкцію електромашини збірка типових з'єднань.

2.Елементи з яких складається електрична машина

3.Вірно показана схему запресування сердечника статора

при повній взаємозамінності деталей ( узлов )

із сортуванням деталей по групах (спосіб групового підбору)

Проводить усне опитування за новим матеріалом: ставить питання, вислуховує відповіді. При необхідності виправляє відповіді учнів;

Видає учням картки-завдання;

Підводить підсумки опитування, визначає рівень розуміння.

Вислуховують питання,відповідають, доповнюють відповіді одногрупників відповідають письмово на завдання, які представлені у вигляді картки-завдання;

Вислуховують аналіз відповідей викладачем.

Складання перспективного-поурочного плану викладення теми “збірка електричних машин загальний алгоритм’’

Перспективно-поурочний план — це документ, який містить перелік уроків по конкретній темі, а також організаційні і дидактичні характеристики кожного з них, представлені часом, що відводиться на вивчення тих або інших питань теми, типом уроку, цілями навчання, змістом базового матеріалу, методами навчання.

Особлива увага приділяється тому, наскільки зміст плану відповідає виконаним раніше розробкам і забезпечується кореляція між його елементами. Так, тип уроку повинен бути вибраний з урахуванням складності матеріалу і його об'єму (чим складніший матеріал, тим менша кількість завдань буде плануватися на урок), з урахуванням характеристик навчальної групи і часу, що відводиться на вивчення матеріалу.

Таблиця 2.9 Перспективно-поурочний план з теми “збірка електричних машин загальний алгоритм”

Тема уроку

час

Ціль уроку

Базові знання

Типи уроку

Методи, застосовувані на уроці

1

Підготовка електричних машини до зборки загальній алгоритм

90хв

Сформувати, закріпити, проконтролювати уміння формулювати основних вузлів “електричних машин”

1. Електротехніка

2 Фізика

3 Теорія машин та механізмів

4.Техніка безпеки

5.Супротив матеріалів

6.Елктро механіка

7.Креслення

8.Загальні відомості

Комбінований урок

1.Розповідь

2.пояснення

3.конспектування

4.бесіда

5.усне опитування

6.Закріплення практичних навичок

2

Зборка електричної машини загальний алгоритм

45хв

Закріпити уміння та навички збирання “електричних машин” за кресленнями проконтролювати збірку вказати на типові помилки при збірці.

1.Які існують типи електричних машин та особливості їх збірки. 2.Загальний алгоритм збірки

3.Способи складання.

4.Сортування деталей по групам.

5. підбір деталей (взаємозамінність деталей)

Комбінований урок Практичне заняття Лабораторна

1.Розповідь

2.пояснення

3.конспектування,

4.бесіда 5.усне 6.опитування

3

Допоміжні засоби та обладнання

45хв

Закріпити знання уміння роботи з обладнанням та інструментами вміти їх розподіляти по групам складання.

1.Які види обладнання та інструментів

2.Перелік властивостей збірки електричних машин за допомогою обладнання та інструментів

Комбінований урок

Практичне заняття

Лабораторна

1.Пояснення з елементами розповіді

2.конспектування

3.бесіда 4.комбіноване опитування

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: