Сторінка
2

Проектування технологій навчання по темі "Технологія складання електричних машин"

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника електричних машин та апаратів 2 розряду - не менше 1 року.

Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця

Визначення професійне призначення й умови використання фахівця

При підготовці фахівця, встановлення точних місць працевлаштування робочого допоможе нам більш точно визначити професійні дії, врахувати всі напрямки у підготовці висококваліфікованих фахівців.

Для створення цієї таблиці ми використовували кваліфікаційну характеристику, в якій наведено перелік дій які може та повинен виконувати спеціаліст складальник електричних машин та апаратів.

Таблиця 1.1 «Місце використання фахівця»

Найменування узагальнених видів (функцій) діяльності фахівця

Місце використання фахівця

Технологічна: збірка, налагоджування та регулювання складних машин, збірка та розбірка усіх вузлів обладнання, слюсарна обробка деталей.

ПАТ Завод Перетворювач Запоріжжя;

Збирач електричних машин та апаратів Гідроапаратура, АТ, Спецтехобладнання "Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка"

- ПАТ "АВТРАМАТ"

- АКВАХИМ, ТОВ Налагоджувальний електричних машин

- Завод ім. Малішеварків Збирач електричних машин та апаратів

Організаційна: вміти організовувати працю на робочому місці, дотримуватись норм технологічного процесу, дотримуватись правил безпеки при роботі, спостережливість.

Побудова функціональної структури діяльності фахівця та постановка стратегічних цілей навчання

Трудові процеси лежать в основі побудови функціональної структури діяльності робітника. Спеціаліст виконує такі етапи діяльності як:

– технологічний;

– організаційно-технічний.

Таблиця 1.2 «Функціональна структура діяльності фахівця і кваліфікаційні вимоги до нього»

Найменування функцій (етапів)

Функціональні етапи

Предмет діяльності

Засоби діяльності

Процедури діяльності

Продукт діяльності

Вимоги до специяаліста

Професійно важливі якості

Знання (розумуміння)

Уміння (практик уміння)

1. Організаційна

Організаційний

Робота, що виконується Робоче місце

Зведення правил з техніки безпеки та виробничої дисципліни, правила технологічної дисципліни, інструменти

Раціональна організація робочого місця, дотримання правил охорони праці та технологічної дисципліни

Раціонально організоване робоче місце. Робота проводиться з дотриманням правил ТБ.

Знати правила раціональної організації робочого місця, правила техніки безпеки та виробничої дисципліни

Уміти дотримуватись правил техніки безпеки та виробничої дисципліни, уміти раціонально організовувати робоче місце

 

2. Технологічна

Підготовчий

Документація дільниці, цеху, лабораторії (організаційна, технологічна, монтажну, конструкторська), устаткування, оснащення, інструменти, матеріали, інструкції з ТБ;

Підготувати набір інструментів, який буде використовуватися, інструкція

Вибір і перевірка інструментів та устаткування

Отримані та перевірені інструменти устаткування

Знати призначення інструментів, устаткування для виготовлення продукції, паспорт устаткування

Уміти вибирати та перевіряти інструменти для налагоджування устаткування,уміти читати паспорт устаткування

 

2.Технологічний

Наладка устаткування

Комплект інструментівконтрольно-вимірювальні прилади.

Обслуговування обладнання, ведення технологічного процесу

Виявлення несправності обладнання; усунення несправностей, яке проходить відповідно до норм технічного регламенту

Знати конструкцію та принцип роботи обладнання; способи налагоджування устаткування, призначення інструментів

Уміти проводити наладку устаткування, збір та розбору вузлів апарату; проводити перевірку та усунення несправностей у роботі обладнання

 

3.Контрольний

Обладнання

Вимірювальні прибори, контролюючі прилади

Самоконтроль правильності та послідовності виконуваних дій при усуненні несправностей обладнання

Налагоджене обладнання, яке працює у відповідності до норм технічного регламенту

Знати технологію виявлення та усунення несправностей обладнання

Уміти здійснювати перевірку обладнання, усувати несправності у роботі обладнання

 

Кожен з них може бути розкрити в рамках виділених функцій професійної діяльності через сукупності трудових операцій і прийомів.

Функціональна структура діяльності робітника представлена у таб. 1.2.

Визначення кваліфікаційних вимог і умов атестації фахівця

Термін підготовки фахівця за професією складальник електричних машин та апаратів складає 3 роки. Цикли навчальних дисциплін та кількість годин з кожного предмету представлені у таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 «Цикли навчальних дисциплін»

Професійно-технічний цикл

Предмет

Часи за рік

Форма атестации

Спеціальний

1. Спеціальна технологія

2. Виробниче навчання

3. Виробнича практика

Загальна кількість годин

120

378

144

642

Ісп  

Професійний

1. Прикладна інформатика

2. Електротехніка

3. Електроматеріалознавство

4. Технічне креслення

5. Основи економіки

6. Охорона праці

7. Охорона довкілля

8. Психологія і етика ділових стосунків

Загальна кількість годин

60

42

40

40

60

60

20

32

354

З

З

З

З

З

Ісп

З

З  

Загальноосвітній

Соціально-економічний:

1. Основи права

2. Фізична культура

3. Цивільна оборона

Загальна кількість годин

40

100

22

190

З

З

З  

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: