Сторінка
1

Проектування технологій навчання по темі "Технологія складання електричних машин"

Корінні політичні і соціально-економічні перетворення в Україні зумовили протиріччя в її системі професійної освіти. Перше протиріччя складається між вимогами ринку і рівнем професійної підготовки фахівців. Дійсно, сьогодні від працівника на ряду з точним виконанням технічних дій потрібно грамотне рішення правових, економічних, екологічних питань, не передбачених програмами. В той же час термін підготовки фахівців залишається незмінним, а по окремих дисциплінах за рахунок збільшення їх кількості навіть скоротився. Не відповідність між об'ємом учбової інформації і часом що відводиться на її засвоєння і складає друге протиріччя.

Вирішити ці протиріччя представляється можливим завдяки оптимізації програм і технології навчання, що і знайшло відображення в апараті дослідження.

Об'єкт дослідження: процес професійної підготовки ВПУ, що вчиться, за фахом "Слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автоматики ".

Предмет дослідження: процес професійно-теоретичної підготовки ВПУ, що вчиться, за фахом "Слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автоматики".

Мета: спроектувати програму і технологію підготовки робітників за фахом "Слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автоматики", що враховує останні тенденції розвитку умов виробництва.

Завдання дослідження:

1. Провести аналіз умов здійснення професійної діяльності робітника.

2. Визначити програму професійної підготовки фахівця.

3. Обґрунтувати доцільність вибраного змісту, об'єму і послідовності викладу учбового матеріалу по темі " Вимірювання неелектричних величин ".

4. Обґрунтувати оптимальність вибраних технологій навчання на рівні вказаної теми.

У цій роботі розробляються питання, які торкаються проектування програми професійної підготовки конкретного робітника, проектування педагогічних технологій навчання по заданій темі “Збирач електричних машин загальний алгоритм", введення до роботи, укладення, список використаної літератури.

Аналіз професійної діяльності фахівця

Характеристика галузі господарської діяльності фахівця

Характерною особливістю сучасного високо механізованого та автоматизованого виробництва є інтелектуалізація трудової діяльності.

Аналіз ситуації в електронно машинному виробництві України та в суміжних з нею галузях та підгалузях.

Складальник електричних машин та апаратів - це висококваліфікований робітник, і тому чим вище його кваліфікація, тим більш активний і творчий характер має його діяльність. Складальник виконує не тільки всі підготовчі та основні роботи по збірці електричних машин, але і бере участь у випробуваннях. Працюють збирачі електричних машин і апаратів на спеціально обладнаних складальних ділянках. Знаходяться вони, як правило, поруч з випробувальними стендами, тому часто їм доводиться працювати при підвищеній температурі, вібрації, шумі і в зміненій газовому середовищі. Способи захисту від цих несприятливих впливів передбачені.

Збирачі скомплектовано в бригади. Більшість слюсарних операцій ручні. Складальник виконує розмітку, рубку, різання, згинання та правку, свердління, нарізування різьблення, розгортання отворів, притирання, паяння м'якими і твердими припоями та лудіння. Ручна праця полегшується застосуванням всіляких пристосувань. Слюсарі використовують у своїй роботі верстати для свердління й нарізування різьби, механічні, гідравлічні та пневматичні преси, контрольно- вимірювальний інструмент. В результаті виконання різних трудових дій у збирача електричних машин і апаратів формується велике коло практичних умінь і навичок. Оволодіння спеціальністю починається з формування найпростіших умінь і навичок слюсарних робіт, наприклад, обробки металу зубилом вручну, різання заготовок ножицями, опиловки напилками, розмітки за шаблонами та пр. Надалі при освоєнні більш складних операцій із заготовками і деталями прийоми роботи удосконалюються. Слюсар освоює такі операції, як нарізування різьблення мітчиками і плашками, з'єднання деталей і вузлів болтами, використовуючи гайкові ключі різних розмірів, конфігурацій і ваги. Він обробляє деталі по всіх класах точності за допомогою спеціальних слюсарних інструментів. Для якісного виконання цих робіт він повинен володіти тонкої м'язової чутливістю. Більшість слюсарних операцій, наприклад, обробка шорстких поверхонь, загвинчування гайок і болтів, складання вузлів і механізмів та інше, виробляються під контролем зору, точні розміри деталей контролюються за допомогою вимірювальної техніки.

Визначення видів діяльності фахівця

Для курсового проекту розглянуто спеціальність – Складальник електричних машин та апаратів.

Тип навчального закладу – Ліцей.

Освітній рівень – професійна технічна освіта.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – кваліфікований робітник.До видів професійної діяльності відносимо:

Технологічна : знати будову машин,принцип їх роботи; знати паспортні дані устаткування; використання та правила використання контрольними приборами.

Організаційна : вміти організовувати працю на робочому місці, дотримуватись норм технологічного процесу, дотримуватись правил безпеки при роботі

Аналіз кожного виду діяльності на предмет загальних вимог щодо організації професійної підготовки

Трудовий процес — це матеріально і технічно обумовлений, організований процес прикладання людиною розумових та фізичних зусиль для одержання корисного результату, процес перетворення наявних ресурсів в потрібні (суспільно корисні) цінності та блага, що здійснюється і керується людиною. Трудові процеси розрізняються за такими ознаками: за характером предмета і продукту праці, за функціями працівників, за мірою механізації праці, за мірою тяжкості і шкідливості умов праці та ін.

Аналізуючи технологічну діяльність даного робітника на предмет ситуативної залежності можна виділити такі основні операції : збірка, налагоджування та регулювання складних машин, збірка та розбірка усіх вузлів обладнання, слюсарна обробка деталей.

Оскільки робітник має велику повторюваність операцій та вивчає основи професії за допомогою схем, імітаторів,макетів.

В основному ж сукупність належних технологічних процесів представляє собою виготовлення електричної машини :

Збірку машини розрізняють як загальну, так і вузлову. Складальні одиниці в вузловий збірці з'єднують в окремі деталі - вузли, які передають на склад. Така збірка близько пов'язана з виробництвом самих деталей. Вона також дає можливість розчленувати повністю процес складання машини на виробничий ряд закінчених циклів з незначною кількістю на те операцій, що в свою чергу добре полегшує реалізацію автоматизації і механізації процесів складання.

Повинен знати: будову та конструктивні особливості складних електричних машин, відповідальної високовольтної апаратури та пультів керування; технічні та експлуатаційні вимоїн до виробів, які складає та випробовує; пристрої, принцип роботи та правила налагодження та експлуатації складних випробувальних стендів; основні розрахунки, які пов'язані з підганянням та регулюванням; особливості виготовлення та складання турбо- та гідрогенераторів; правила оформлення технічної документації за результатами складання.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: