Сторінка
7

Проектування технологій навчання по темі "Технологія складання електричних машин"

Таблиця 2.2

Найменування теми, розділу, підрозділу.

Перелік базового матеріалу.

Тип МТ-зв’язків.

Засіб реалізації зв’язків.

Збірка електричних машин загальний алгоритм.

Елементи з яких складається електрична машина нерухома частина, статор, сердечник статора, обмотка, лапа, станина, обертальна частина, ротор, сердечник ротора, вал.

Попередній з використанням знань з різних Предметів.

Кінцеві навички та поняття про збірку електромашини.

Збірка електричних машин загальний алгоритм.

Інструменти монтажна труба, молоток, ванна преси гідравлічні та пневматичні.

Поняття про використання інструментів та їх призначення

Уміти користуватися інструментами необхідними для збірки.

Таблиця 2.3 Визначення способів контролю базових знань

Перелік базового матеріалу

Способи контролю базових знань

Засоби контролю

Критерії оцінки

Елементи з яких складається електрична машина нерухома частина, статор, сердечник статора, обмотка, лапа, станина, обертальна частина, ротор, сердечник ротора, вал.

Усне фронтально групове опитування, чи письмове

Контрольні питання.

Назвіть з яких елементів складаються нерухомі елементи машини ?

Назвіть які деталі машини входять в електромашину?

80 – 90 % групи знають базовий матеріал і можуть претендувати на позитивний бал.

Інструменти монтажна труба, молоток, ванна, преси гідравлічні та пневматичні.

Контрольні тестові модульні опитування та навички користування.

Засоби контролю.

Назвіть які інструменти використовуються при роботі з обладнанням ?

Назвіть які речовини використовуються для роботи?

80 – 90 % групи знають базовий матеріал і можуть претендувати на позитивний бал.

Таблиця 2.4 Визначення способів (формування) базових знань

Способи формування базових знань

Засоби формування базових знань.

Розповідь-пояснення 10 хвилин

План:

Основи електротехніки електромеханіки та фізики.

Основи теоретичної механіки.

Розповідь-пояснення 10 хвилин

План:

Основи супротив матеріалів теорія механізмів та машин. Основи охорони праці та роботи з електрострумом.

Аналіз технічних й дидактичних засобів навчання

Засіб навчання – це матеріальний або ідеальний об'єкт, який "розміщено" між учителем та учнем і використовується для засвоєння знань, формування досвіду пізнавальної та практичної діяльності. Засіб навчання суттєво впливає на якість знань учнів, їх розумовий розвиток та професійне становлення.

Технічні засоби навчання ТЗН - система засобів, що складається з двох взаємопов'язаних частин: специфічних навчальних посібників (носіїв навчальних повідомлень) і апаратури, за допомогою якої може бути подано навчальне повідомлення, що застосовуються в навчальному процесі з метою підвищення його ефективності. Технічні засоби навчання - це комплекс засобів загально-дидактичного призначення, що складається з інформаційного фонду та технічної системи для її відтворення.

Є багато різноманітних варіантів класифікації ТЗН:

за функціональним призначенням;

за принципом роботи;

за характером дії на органи чуття;

за ступенем автоматизації.

Дидактичні засоби навчання - до дидактичних засобів зараховують об'єкти будь-якої природи, які є сенсомоторними стимулами, що впливають на органи чуття учнів і полегшують їм безпосереднє й опосередковане пізнання світу та забезпечують раціоналізацію навчально-виховного процесу. До засобів навчання належать: підручники, навчально-виховні посібники, наочні посібники, довідники, словники, карти, лабораторне устаткування, технічні засоби навчання тощо.

Проектування основних технологій навчання

Проектування мотиваційних технологій навчання

Таблиця 2.5 Тема загальний алгоритм складання електричних машин.

Способи реалізації різних видів мотивації

Зовнішня мотивація

Внутрішня мотивація

Вступна мотивація

Зацікавити учнів темою складання електричних машин здобути знання вміння та навички з цієї теми «збірка електричних машин загальний алгоритм » для отримання високого балу з предмету.

Зацікавленість темою «» дозволяє розвинути реалізувати його природні здібності і схильності, то це саме по собі є сильним мотивом до активності,сумлінному і продуктивної праці. Поряд з вмістом істотним внутрішнім мотивом може бути значимість роботи для розвитку певних якостей людини, корисність даного виду діяльності для групи людей і суспільства, відповідність цієї діяльностіпереконанням працівника, його етичної орієнтації. А також підготовка учня щоб отримати вищій бал з цієї теми.

Поточна мотивація

Етап викладу матеріалу: лекція, бесіда, розповіді Орієнтація змісту з тем складання електричних машин навчального матеріалу на його практичний зміст і на конкретну професійну діяльність у кінці вивчення цієї теми буде завдано домашнє завдання яке потрібно виконати за потрібний відрізок часу.

Поточна мотивація використовується для підтримки постійного інтересу до навчальної діяльності. Вона може здійснюватися в процесі пояснення навчального матеріалу, в ході виконання практичних завдань, виконанні лабораторно-практичних робіт, в процесі контролю навчальних досягнень учнів.

Основними прийомами поточної мотивації є демонстрація практичного значення навчального матеріалу, його орієнтація на конкретну професійну діяльність, пов’язану з темою технологія складання електричних машин і успішність оцінювання вивченого матеріалу.

Заключна мотивація

По наступній темі на наступному тижні буде проведена лабораторна робота з теми «електричні машини» також на цій темі ви ознайомитесь з усім необхідним устаткування для цієї роботи.

Внутрішня заключна мотивація – пов’язана із самим змістом діяльності, а

не із зовнішніми обставинами:5

- позитивний емоційний настрій;

- вивчення мотиваційної сфери учнів;

- ситуація успіху;

- наявність свободи вибору;

- сформованість загально навчальних умінь та навичок;

- диференціація, індивідуалізація;

- використання різноманітних прийомів і методів,

інноваційних технологій, дослідницько-пошукових

методів;

- організація ігрової й колективної діяльності на уроках

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: