Сторінка
5

Проектування технологій навчання по темі "Технологія складання електричних машин"

Вибір джерел інформації

До джерел інформації, у першу чергу, відносяться підручники, які рекомендовані, для викладання дисципліни з теми “Технологія складання електричних машин:”

1. Антонов М.В. Технологія виробництва.

2. Иванов - Смоленский А. В. Учебник для вузов. - М; Энергия.

3. Гольдберг О.Д. Испытания электрических машин

На основі аналізу вище викладених джерел – складаємо дидактичний матеріал

Конструювання дидактичних матеріалів

Дидактичний матеріал - це система об'єктів, кожен з яких, по-перше, призначений для використання в процесі навчання в якості матеріальної або матеріалізованої моделі, того чи іншого компонента суспільного знання і досвіду, а по-друге, є засобом вирішення певної дидактичної задачі.

До дидактичному матеріалу ми відносимо: логіко-семантичну структуру, план на тему, контурний конспект і текст.

Логіко-семантична структура - це форма подання інформації у вигляді взаємопов'язаних логічних елементів (функцій).

План - набір коротких найменувань логічно завершених частин навчальної теми, послідовністю яких враховуються як особливість самого змісту, так і рівень знань учнів (базовим і формується).

Конспект являє собою короткий, у вигляді опорних сигналів визначень, узагальнень відображення змісту навчального матеріалу теми. У контурному конспекті, Містяться тільки ключові поняття нової основної інформації, вираженої за допомогою таблиць, графіків, різних абревіатур і різного роду понять.

Текст - це система граматичних, графічних та математичних знаків, які забезпечує вичерпне уявлення про об'єкт, що цікавить.

Нижче представлена логічна структура, план і контурний конспект по темі «Обслуговування жорсткого диску».

2.2.1 Складний план

1. Способи складання.

2. Критерії вибору способи складання.

3. Етапи складання.

3.1. Збірка типових з'єднань

3.1.1 З’єднання під пресів.

3.1.2 З’єднання з нагріванням.

3.1.3 Теплова збірка під пресом.

3.1.4 Збірка вузла підшипників.

3.2. Розконсервування, промивна, підігрівна, надягання підшипника, набивання змазки.

3.2.1 Інструменти.

3.2.2 Монтажна труба, молоток, ванна, преси гідравлічні та пневматичні

3.2.3 Запресовування сердечника статора.

3.2.4. Сердечник статора в призму а корпус, включення столу подачі, центровка корпусу, зажимка.

4. Балансування.

4.1. Вивчення гостів балансування, контроль.

5. Збірка підшипникових щитів.

5.1 Установка двигуна на конвеєр.

2.2.2 Контурний конспект

1. Поняття контурного конспекту і їх різновиди

2. Принцип побудови контурного конспекту з теми.

3. Контурний конспект з теми.

1. За способом надання інформації конспекти поділяються на плани-конспекти і конспекти - схеми. У контурній конспекті повинні міститися тільки ключові положення нової основної інформації, виражені за допомогою таблиць, графіків, абревіатури, різного роду позначень, акцентів. План-конспект стисло представляє зміст кожного з пунктів плану. Конспект-схема - це ієрархія понять теми, упорядкованих у відповідності з планом і доповнень основними відомостями.

2. У затурного (опорному) конспекті містяться Тільки ключові положення Нової основної інформації, віражені помощью таблиць, графіків, абревіатурі, різного роду позначення, акценті. Збірка електричних машин є заключним технологічним процесом при якому окремі комплектні вузли і окремі деталі з’єднуються в одне ціле. Від правильно вибраного технологічного процесу та якісного виконання усіх операцій залежать енергетичні та експлуатаційні показники електричної машини: КПД, рівень вібрації та шуму, надійність та довговічність.

Технологічний процес збірки складається з ряду операцій що полягає у з’єднанні сполучених деталей в вузли, а вузлів у машину, яка відповідає вимогам креслень та технічних вимог.

Технологію збірки можна поділити на збірку вузлів та загальну збірку. Вузлом називають частину машини, яка складена з кількох деталей, які можна зібрати самостійно, окремо від інших елементів.

Вузлом називають частину машини, що складається з декількох деталей, які можна зібрати самостійно, окремо від інших елементів машини. В електричній машині, як правило, розрізняють такі вузли: статор, ротор, індуктор, якір, щітковий апарат і т. п. Деталі електричної машини при з'єднанні їх у вузли повинні зберігати певне положення в межах заданої точності. В одних випадках при складанні повинен бути витриманий зазор, що забезпечує взаємне переміщення деталей, в інших - необхідний натяг, що забезпечує міцність їх з'єднання.

Способи складання: Залежно від виду виробництва застосовують п'ять основних способів збирання: 1) при повній взаємозамінності деталей (вузлів); 2) з сортуванням деталей по групах (спосіб групового підбору); 3) з підбором деталей (неповна взаємозамінність); 4) із застосуванням компенсаторів; 5) з індивідуальною приганянням деталі по місцю.

У поточно-масовому виробництві при складанні машин з готових вузлів в основному використовується спосіб повної взаємозамінності. Статор, ротор, підшипникові щити взаємозамінні.

Однак окремі вузли збирають за способом індивідуальної пригону по місцю. Наприклад, при складанні сердечника статора і корпусу для досягнення необхідної співвісності внутрішнього діаметра сердечника і замків корпусу механічну обробку замків виробляють на базі внутрішнього діаметра сердечника. Таким же методом отримують співвісність зовнішнього діаметра сердечника ротора і шийок валу під посадку підшипника.

У крупних електричних машинах при складанні обмотки і осердя використовують способи підбору деталей і компенсаторів. Для того щоб котушки щільно сиділи в пазу, перед забиванням клина встановлюють стільки прокладок під клин, скільки необхідно, щоб заповнити все залишився між клином і котушкою. При скріпленні лобових частин котушок між ними встановлюють стільки прокладок, скільки необхідно, щоб заповнити весь проміжок між котушками.

Основними організаційними формами збирання є стаціонарна і рухома. При стаціонарної збірці машина повністю збирається на одному робочому місці. Всі деталі та вузли, необхідні для складання, надходять на робоче місце. Стаціонарна складання застосовується в одиничному і серійному виробництві і проводиться концентрованим або диференційованим способом. При концентрованому способі складальний процес не розчленовується на операції та збирання електричної машини від початку до кінця проводиться одним робітником або однією бригадою. При дефференцірованной збірці складальний процес розчленовується на операції. Виконання кожної операції виробляється робітником або бригадою.

При рухомий збірці машина переміщається від одного робочого місця до іншого. Робочі місця оснащені необхідним складальним інструментом та пристроями, на кожному з них виконується одна і та ж операція. Рухома форма збірки застосовується у великосерійному і масовому виробництві і проводиться тільки диференційованим способом. Така форма складання є більш прогресивною, оскільки дозволяє спеціалізувати складальників на певних операціях, в результаті чого підвищується продуктивність праці. У процесі виробництва об'єкт збірки повинен послідовно переходити від одного робочого місця до іншого по потоку. Під цим поняттям мається на увазі рух виробу, що збирається, зазвичай здійснюване конвеєрами. Безперервність процесу при потокової збірці досягається завдяки рівності або кратності часу виконання операцій на всіх робочих місцях лінії складання, тобто тривалість будь складальної операції на лінії складання повинна бути рівна або кратна ритму складання виробу. Ритм збірки на конвеєрі є планують початком для організації роботи не тільки складального, а й усіх заготівельних і допоміжних цехів заводу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: