Сторінка
8

Проектування технологій навчання по темі "Технологія складання електричних машин"

Проектування технології формування ООД

Основною задачею технології формування орієнтованої основи діяльності (технології формування нових знань) є створення «орієнтирів» майбутньої діяльності, що забезпечать правильність її виконання.

Орієнтовна основа діяльності містить наступні складові:

1) образ кінцевого продукту або уявлення про кінцевий результат;

2) об’єкт перетворення, тобто матеріал для діяльності або предмет діяльності;

3) засоби діяльності, тобто інструменти, пристосування, обладнання, інструкції, креслення, карти, таблиці тощо;

4) технологію діяльності, тобто уявлення про способи її здійснення (зміст дій та послідовність їх виконання).

Вибрані нами методи формування ООД з теми Технологія складання електричних машин (загальний алгоритм).

Таблиця 2.6

Найменування підтеми

Ціль

Рівень

Методи викладу

Способи реалізації

Дії викладача

Дії тих, хто навчається

1. Види електричних машин та їх призначення

Сформувати знання про призначення первинних генераторних перетворювачів, та їх види.

I

II

Розповідь, ілюстрація плакатів та схем

-Приступає до викладу першого питання:

Призначення первинних генераторних перетворювачів;

- Диктує основні положення, стежить за веденням конспектів;

- Відповідає на питання, що виникають, підводить

підсумки викладу першого питання;

- Приступає до викладу другого питання: Види і первинних генераторних перетворювачів, розповідь доповнюється ілюстрацією на плакатах різних видів перетворювачів.

- Диктує основні положення, стежить за веденням конспектів;

- Відповідає на питання, підводить підсумки викладу другого питання.

– Слухають і сприймають матеріал.

– Записують основні положення, які диктує викладач.

– Ставлять питання по незрозумілих моментах під час викладу учбового матеріалу.

2. Збірка електричних машин конструювання машин та недоліки збірки

Сформувати знання та відмінності конструкції, зрозуміти переваги та недоліки конструкцій.

I

II

Розповідь, демонстрація, ілюстрація

Приступає до викладу першого питання:

Конструкція та принципіальна схема, супроводжує розповідь демонстрацією на монтажному стенді;

- Відповідає на питання, що виникають, підводить підсумки викладу першого питання;

- Приступає до викладу другого питання:

Переваги та недоліки пристроїв, супроводжує розповідь ілюстрацією різних пристроїв, вказуючи які переваги та недоліки того чи іншого типу перетворювачів;

- Відповідає на питання, підводить підсумки

викладу другого питання.

- Слухають і сприймають матеріал, розглядають монтажний стенд;

- Розглядають плакат з зображенням різних видів датчиків.

3. Характеристики електричних машин та області їх використання

Сформувати уявлення про характеристики та область використання різних типів перетворювачів.

I

II

Розповідь, пояснення, ілюстрація плакатів та схем.

Приступає до викладу першого питання:

Характеристики кожного типу перетворювачів

- Приступає до викладу другого питання:

Область використання пристроїв та особливості їх використання, пояснює матеріал стосовно особливостей підключення пристроїв у електричний ланцюг, диктує основні положення, стежить за веденням конспектів.

– Слухають і сприймають матеріал.

– Записують основні положення, які диктує викладач.

– Ставлять питання по незрозумілих моментах під час викладу учбового матеріалу.

Проектування технології формування виконавчих дій (ВД)

Після того, як в учнів сформовані необхідні представлення про досліджувані об'єкти, процеси або явища навколишньої дійсності (тобто сформовані знання) настає етап формування умінь та навичок, тобто виконавчих дій.

Як відомо, дії існують у трьох формах: матеріальній, мовленнєвій та розумовій.

Матеріальна дія – це дія з реальними предметами відносно їх перетворення.

Мовленнєва дія – це розмірковування вголос для усвідомлення дій.

Розумова дія – це дія подумки, без опори на матеріальні та мовленнєві орієнтири.

Згідно з теорією поетапного формування розумових дій, дія вважається освоєною, якщо вона сформована в розумовій формі.

Головна закономірність процесу формування виконавчих дій полягає в тому, що розумова форма дії досягається не відразу, а по черзі, пройшовши через ряд етапів, таких як етап формування матеріальних, мовленнєвих та розумових дій.

При проектуванні технології формування виконавчих дій (ВД) слід визначити методи, форми та засоби навчання за допомогою яких буде відбуватися формування матеріальних, мовленнєвих та розумових дій з конкретної теми уроку. Результати роботи слід представити у вигляді таблиці.

Проектування технології формування виконавчих дій (ВД) з теми “ Технологія складання електричних машин “ (загальний алгоритм).

Проектування технології формування контрольних дій (КД)

Наступний етап діяльності викладача пов’язаний з проектуванням технологій формування контрольних дій (КД). Проектування системи контролю є одним з важливих видів діяльності викладача. Контроль дає можливість визначити, наскільки чітко досягнута мета навчання, які недоліки процесу навчання і що варто зробити, щоб застосувати нові технології навчання.

При проектуванні технології формування КД слід визначити вид контролю у відповідності до етапів навчального процесу (характеристика видів контролю наведена таблиці), метод контролю (характеристика методів контролю наведена в таблиці та засоби контролю.

Результати роботи слід представити у вигляді таблиці обов’язково повинні бути розроблені засоби контролю у вигляді змісту тих завдань, які необхідно виконати учням.

Таблиця 2.7 Вибір технологій формування ВД з теми “ Технологія складання електричних машин “ (загальний алгоритм)

Найменування підтеми.

Ціль.

Рівень.

Форма.

Методи викладу.

Засоби закріплення.

Способи реалізації.

Назва.

Вар’їруємі параметри.

Дії викладача.

Дії студентів.

1. Призначення та види первинних генераторних перетворювачів

закріпити уміння перелічувати та давати визначення основним поняттям теми, показувати на плакаті пристрої, Характеризувати різні види первинних перетворювачів енергії

І, ІІ

Бесіда.

Фронтальна.

Питання до бесіди:

1. Що таке електрична машина?

2. Для чого використовуються електричні машини ?

3. Які види бувають електричних машин ?

4.Загальний алгоритм зборки електричних машин ?

5.Які прилади та інструменти використовуються для збірки електричних машин ?

Елементи з яких складається електрична машина нерухома частина, статор, сердечник статора, обмотка, лапа, станина, обертальна частина, ротор, сердечник ротора, вал.

– Проводить бесіду за новим матеріалом: ставить питання, вислуховує відповідь і доповнення до нього.

– При необхідності виправляє відповіді учнів.

– Підводить підсумки бесіди, визначає рівень розуміння нового матеріалу.

– Вислуховують питання, пригадують теоретичний матеріал, з опорою на конспект відповідають на питання.

– Слухають і при необхідності доповнюють відповіді одногрупників.

– Вислуховують аналіз відповідей викладачем.

2. Конструкція та принципіальна схема Переваги та недоліки

Закріпити уміння наводити основні характеристики та параметри перетворювачів, пояснювати їх. Порівнювати їх між собою.

І, ІІ

Бесіда Конспектування

Фронтальна, індивідуальна

1. Користуючись схемою, назвіть та охарактеризуйте основні параметри електричних машин та її елементи.

2. Назвіть та охарактеризуйте основні параметри електричних машин.

3. Перерахуйте основні переваги і недоліки електричних машин.

4.Які основні операції проводяться при зборці електричних машин.

5.Для чого використовують балансування в електричних машинах.

Основний трансформатор перемичка реле балансування запресування сердечника, заведення ротора у статор.

– Проводить бесіду за новим матеріалом: ставить питання, вислуховує відповідь і доповнення до нього.

– При необхідності виправляє відповіді учнів.

– Підводить підсумки бесіди, визначає рівень розуміння нового матеріалу.

– Вислуховують питання, пригадують матеріал попереднього уроку, з опорою на конспект відповідають на питання.

– Слухають і при необхідності доповнюють відповіді одногрупників.

– Вислуховують аналіз відповідей викладачем.

Характеристики Область використання

Закріпити уміння пояснювати характеристики різних типів перетворювачів та залежно від області застосування вміти вибирати відповідний елемент і вказувати його технічні параметри.

І, ІІ,

ІІІ

Конспектування, бесіда

Фронтальна, індивідуальна

Законспектуйте з підручника основні характеристики електричних машин.

1. У якій галузі застосовуються електричні машин та для чого ?

2.Дя чого призначені пристрої електричні машини ?

3. У яких галузях вони використовуються ?

 

– Проводить бесіду за новим матеріалом: ставить питання, вислуховує відповідь і доповнення до нього.

– При необхідності виправляє відповіді учнів.

– Підводить підсумки бесіди, визначає рівень розуміння нового матеріалу.

– Вислуховують питання, пригадують матеріал попереднього уроку, з опорою на конспект відповідають на питання.

– Слухають і при необхідності доповнюють відповіді одногрупників.

– Вислуховують аналіз відповідей викладачем.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: