Сторінка
3

Проектування технологій навчання по темі "Технологія складання електричних машин"

Розробка змісту професійної підготовки фахівця

Постановка тактичних цілей навчання за циклом дисциплін (загально професійна, професійно теоретична підготовки)

Таблиця 1.4 Постановка тактичних цілей підготовки фахівця

Елементи структури особистості

Мета підготовки за циклом дисциплін теоретичної спеціальної підготовки

Досвід особистості

Професійна спрямованість

Сформувати зацікавленість до професії, бажання її виконувати, прагнення до постійного професійного росту, швидку реакцію, відповідальність, винахідливість, розвити зібраність.

Професійна компетентність

Сформувати уміння про:

-складання (монтаж) – пайку, лудіння, флюсування;

-розборку-розкрутку – користуватися універсальними інструментами слюсара-електрика;

-уміти аналізувати способи пайки, складання та розборки;

-розрізняти конструктивні елементи, маркування, характеристики;

-приймати оптимальні рішення нестандартних завдань;

- дотримуватись прийомів проведення монтажних робіт в умовах промисловості;

-здійснювати електромонтажні операції.

Комунікативна готовність

Сформувати уміння організовувати роботу бригади ( у тому числі інструктувати підлеглих), налагоджувати контакт із колегами, коментувати свою діяльність і обґрунтовувати ухваленні рішення.

Сформувати уміння користуватися технічною мовою в галузі Складальник електричних машин та апаратів, спеціальним інструментом і обладнанням.

Економічна ерудиція, правова компетентність

Сформувати вміння аналізувати виробничу ситуацію на предмет ощадливої витрати енергетичних ресурсів, сировини, дбайливого поводження із засобами виробництва, дотримання правил ОП, знання про обов’язки адміністрації і відповідальність робітників за недотримання режиму роботи, правила ТБ, виробничої санітарії, гігієни під час виконання монтажу, складання, ремонту, розборки та роботи з маніпуляторами. Сформувати вміння економити матеріальні ресурси; дбайливо ставитися до обладнання монтажу, користуватися своїми правами і виконувати свої обов’язки, дотримуватися правил ТБ; використовувати досвід інших робітників набути під час виконання монтажу, складання, ремонту, розборки та виробничого процесу в цілому.

Функціональні механізми в психіці

Професійна пам’ять

Розвити види пам’яті: довільна, образна, нюхова, тактильна, зорова; довгострокова; постійна при виконанні монтажу, розборці. Розвити види пам’яті: зорова, слухова, тактильна, нюхова; довгострокова – для ремонту, зборки та роботи з маніпуляторами.

Технічне мислення

Необхідно сформувати наглядно-діюче мислення під час виконання операцій монтажу, складання, ремонту, розборки. Він дозволяє здійснює практичні дії за їх сформованим образом.

Здатність творчого підходу в рішенні технічних задач

сформувати такі види уваги як сконцентрованість, вміння переключатись та розділяти увагу.

Типологічні властивості

Здатність саморегуляції і самоаналізу

Сформувати уміння самоаналізу, самоконтролю своєї діяльності, прагнення до виправлення помилок оптимальних при складання та монтажу. Розвинути можливості зберігати урівноваженість, спокій у аварійних ситуаціях. Сформувати уміння приймати оперативні технічні рішення.

Угрупування змісту навчання з дисципліни

Таблиця 1.4 Формування набору тем професійної теоретичної підготовки фахівця

Структура об’єкта вивчення (галузі господарської діяльності)

Вид діяльності фахівця

Узагальнена структура змісту навчання у відповідності до поставлених тактичних цілей

Набір тем програми професійної теоретичної підготовки

Техніка

Технологічна

Види, конструкція технічних систем

Верстат слюсарний одномісний, прес-ножиці, вантажопідйомні механізми, верстат точильний, борідок слюсарний, прес гвинтовий ручний.

Технологія

Технологічна

Технологія сборки

Слюсарні, монтажні та складальні роботи. Використанняінформаційних та комп'ютерних технологій для автоматизації виробництва

Технологія налогодження

Підготовка штампувальних машин до роботи; основи матеріалознавства; Технологія роботи машин;

Організація та управляння

Організаційно-управлінська

Організація виробництва

Організація робочого місця, робочих бригад.

Охорона праці

Організаційна

Охорона праці та техніка безпеки

Техніка безпеки при виконанні розборки, ремонту, складанні, монтажі та роботі з механічними маніпуляторами.

Екологія

Технолого-управлінська

Питання екології галузі

Захист навколишнього середовища від шкідливого впливу при монтажі. Методи та засоби захисту.

Правові питання галузі

Технолого-управлінська

Право

Правове регулювання відносин у сфері промисловості. Захист прав та інтересів підприємства. Основи трудового законодавства. Адміністративна та дисциплінарна відповідальність.

Наукові дослідження

Науково-дослідна

   

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Інші реферати на тему «Педагогіка, виховання»: