Сторінка
16

Фінансове забезпечення бюджетних установ

Загальний фонд установи містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіляє видатки за повною економічною класифікацією на виконання бюджетною установою основних функцій.

Обов'язковим є виконання вимоги щодо першочергового забезпечення бюджетними коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями, а також на господарське утримання установи. При визначенні структури видатків бюджетної установи забезпечуватися суворий режим економи коштів і матеріальних цінностей.

По коду 1110 "Оплата праці працівників бюджетних установ" у 2002 р. використано 1126,8тис.грн. Кошти недовикористано на суму 0,2 тис.грн. У 2003р. використано 1400370 тис.грн., що на 30020 тис.грн. перевищує затверджену кошторисом суму. У 2004р. на заробітну плату було виділено 1687439 тис.грн. Кошти недовикористано на суму 30020 тис.грн. Заборгованості з виплати заробітньої плати немає.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами у звітному періоді (2004р.) використано 828187тис.грн. ,кошти перевикористано на 165787 тис.грн. У 2003р. використано 560620 тис.грн. Кошти недовикористано на суму 12080 тис.грн. У 2002р. видатки перевищено на суму 1616 тис.грн.

По всіх інших видатках кошти освоєно в межах кошторисних призначень.

Розглянемо результати фінансової діяльності Коломийської виправної колонії (№41) управління Державного департаменту з виконання покарань в Івано-Франківській області за останні три роки ,у порівнянні. (див. таб.2)

Таб.2 Результати фінансової діяльності

Загальний фонд

Показники

2002

2003

2004

Отримані асигнування

1746,6

2282810

2857089

Видатки загального фонду

2293,1

2659314

3449040

Фінансовий результат за загальним

фондом (+; -)

-7044296

-1080800

- 1672751

Спеціальний фонд

Доходи

954,7

1087387

1064655

Видатки

988,9

1127381

1051823

Фінансовий результат (+; -)

+ 49486

+ 9492

+ 22324

Загальний фонд КВК-41 Спеціальний фонд КВК-41

Рис. 1 Рис. 2

Із наведених вище даних ми бачимо, що видатки загального фонду в 2003р. в порівнянні з 2002р. зросли на 366,2 тис.грн., а у 2004р. у порівнянні з 2003р. видатки зросли на 789,7 тис.грн. Перевитрачання коштів загального фонду у 2002р. становить 7044,3 тис.грн., у 2003р.- 1080,8 тис.грн, у 2004р. – 1672,8 тис.грн. , що призводить до утворення заборгованості.

До спеціальних коштів загальногосподарського характеру належать: використання автотранспорту, що утримується на госпрозрахунку; утримання котелень для опалення як власних приміщень, так і приміщень сторонніх організацій за плату та ін.

Спеціальні кошти включають у дохідну частину щорічного єдиного кошторису. Витрачання спеціальних коштів до затвердження кошторисів забороняється.

За спеціальними коштами встановлена спеціальна звітність — про виконання плану по доходах і витратах спеціальних коштів. Дані по доходах і витратах спеціальних коштів включаються до всіх встановлених форм звітності у складі єдиного фонду фінансових коштів та його ви користування.

Бюджетні установи зобов’язані витрачати спеціальні кошти в межах затверджених кошторисів та фактичного надходження доходів по кожному виду спеціальних коштів. Переміщення кошторисних призначень з кошторису одного виду спеціальних коштів до кошторису іншого виду спеціальних коштів не допускається. Дія кошторисів спеціальних коштів припиняється 31 грудня. Залишки спеціальних коштів, що утворилися на кінець року на поточному рахунку, переносяться в дохідну частину кошторису відповідного виду спеціальних коштів наступного року.

Асигнування на реалізацію окремих програм включаються до кошторисів згідно із затвердженими програмами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 


Інші реферати на тему «Фінанси»: