Сторінка
14

Фінансове забезпечення бюджетних установ

скорочене – Підприємство Коломийської виправної колонії (№41).

Підприємство Коломийської виправної колонії (№41) управління Державного Департаменту України з питань виконання покарань в Івано-Франківській області засноване на державній власності і підпорядковується безпосередньо Управлінню Державного Департаменту України з питань виконання покарань в Івано-Франківській області

Метою створення підприємства є забезпечення працею осіб, позбавлених волі, які відбувають покарання у виправній колонії і забезпечення таким чином процесу перевиховання злочинців через залучення їх до суспільно-корисної праці . Мета ця специфічна . Якщо метою с творення підприємств будь якої форми власності є ефективне використання коштів і праці для отримання прибутку від виробничо-господарської діяльності, то статутом підприємства колонії це не передбачено. Проте, для забезпечення реалізації мети свого створення і функціонування, залучення осіб, позбавлених волі, до навчання у загальноосвітній вечірній школі , професійно-технічного їх навчання необхідно залучення значних фінансових результатів, тому як і будь яке інше підприємство, підприємство має ефективно розпоряджатись фінансами, отримувати прибутки від виробничо-господарської і використовувати їх як на реалізацію мети та і на розширення виробництва.

Основним напрямком діяльності підприємства є виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання та надання послуг промислового характеру.

Зокрема:

- виробництво металевих деталей і теслярських виробів;

- виробництво дерев’яних панелей;

- виробництво дерев’яної тари;

- виробництво виробів з текстилю;

- оптові торгівля лісоматеріалами;

- професійно-технічне навчання;

- інші види діяльності, не заборонені підприємству чинним законодавством.

Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи підприємства набули з дня його державної реєстрації.

Потужність держави в цілому, її заможність і добробут громадян багато в чому залежать від економічного і фінансового стану підприємства, тобто фінанси підприємств є суттєвою основою фінансової системи України.

На відміну від інших суб’єктів господарювання підприємства не сплачує податку на прибуток, але 30 % отриманого прибутку перераховується в вищі організації у фонд стабілізації , кошти якого рішенням Державного Департаменту спрямовуються на фінансування різних програм і проектів на підприємствах кримінально-виконавчої системи .

На заробітну плату засуджених не нараховується нарахування до пенсійного фонду зайнятості, соціального страхування . Згідно нормативних актів підприємства за використання праці спецконтингенту перераховує бюджетному сектору колонії плату у розмірі 50 % заробітної плати вказаних осіб , яка направляється на фінансування потреб з харчуванням комунально-побутового і медичного обслуговування електропостачання та інших цілей по утриманню у колонії осіб позбавлених волі .

Бюджетній сфері колонії також перераховується вся сума їх заробітної плати, яка після утримання з неї прибуткового податку, вартості харчування і проживання, позовів, тощо . Зараховується на особові рахунки засуджених і використовується ними за власним бажанням у безготівковому вигляді згідно визначених чинним законодавством правил .

Кошторис бюджетної установи є основним плановим документом, який надає повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів на виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень. (Додаток 1)

Єдиний кошторис доходів та видатків складається із трьох розділів:

1) бюджетних асигнувань;

2) інших коштів;

3) видатків за рахунок спеціальних та інших позабюджетних коштів.

Кожен із цих розділів поділяється на дохідну і видаткову частину.

У дохідній частині кошторисів зазначаються планові обсяги надходжень, які передбачається спрямувати на покриття видатків установи із загального та спеціального фондів відповідних бюджетів. Формування дохідної частини спеціального фонду кошторису здійснюється на основі розрахунків доходів, які складаються за кожним джерелом доходів, що плануються на наступний рік. Під час формування показників, на підставі яких визначаються доходи планового періоду, обов'язково враховується рівень їх фактичного виконання за останній звітний рік, а також очікуваного виконання за період, що передує планованому. Показники повинні наводитися в обсязі, зазначеному у розрахунку, і повною мірою відповідати даним бухгалтерської звітності за відповідні періоди.

Схема або план видатків є лише непрямим засобом контролю. Важливим

безпосереднім засобом бюджетного контролю є „процес складання кошторису”. В багатьох країнах затверджені призначення видаються бюджетними управліннями розпорядникам, часто в квартальних сумах.

Основою для розпису може бути: період часу, вид діяльності, проекти або об’єкти. Кошти надаються за зобов’язаннями розпорядників на засадах, встановлених бюджетним управлінням. У деяких країнах застосовується додатковий крок для деталізації і контролю використання призначення – що зазвичай і називається кошторисом. У таких випадках розпорядник коштів уповноважує підпорядковані установи взяти зобов’язання в межах зазначених сум. Загальна сума асигнувань не може перевищувати суму розпису.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 


Інші реферати на тему «Фінанси»: