Сторінка
18

Фінансове забезпечення бюджетних установ

Місцеві бюджети в частині видатків складаються з двох основних розділів: бюджети поточної діяльності (функціональний) та бюджети нового бюдівництва (інвестування). Джелела доходів поділяються на внутрішні – доходи від муніципальної власності, місцевого господарства, податкові та зовнішні – дотації, кредити (як державні, так і приватні).

Податковий контроль здійснюється шляхом камеральних перевірок податкових декларацій, а також документальних перевірок.

Консолідований бюджет включає такі складові:

q загальнодержавний бюджет;

q місцеві бюджети;

q спеціальні рахунки Казначейства;

q приєднані бюджети для фінансування пошти та телеграфу;

q приєднані бюджети служби сільськогосподарських дотацій;

q операції тимчасового характеру.

Видаткова частина бюджету включає видатки на утримання заморських територій, передбачає залишок бюджету від попереднього року і плановий залишок на початок року.

Планові доходи загальнодержавного бюджету Франції включає податкові та неподаткові надходження. [30; ст.430-431]

В деяких країнах ЄС, наприклад, у Франції та Великобританії, ПДВ повністю зараховується до центрального бюджету. Однак у розвинутих країнах частка ПДВ в державних доходах становить лише 10-18% (в Україні – 34,9%) значну питому вагу мають надходження від інших податків, наприклад, від прибуткового податку до 40% (в Україниі – лише 12,8%).

Бюджетна система Німеччини у її сучасному вигляді почала формуватися у 20-х роках минулого століття, на початку 90-х суттєво доповнилася приєднаними землями колишньої НДР.

Сучасний бюджетний устрій ФРН має три рівні – федеративний, земельний і общинний.

У бюджетному процесі беруть участь такі органи влади та їхні структурні підрозділи: уряд- Міністерство фінансів; представницькі органи – бундестаг – бюджетний комітет (традиційно заведено, що голова цього комітету обирається від представників опозиційних партій), підкомітет з перевірки звітності (бере участь у перевірці виконання бюджету), незначна кількість власних співробітників з бюджетних питань, Федеральна рахункова палата, а також бундесрат (затверджує закон про бюджет як верхня палата парламенту); Федеральний казначейський двір. Крім того, забезпечується широка участь науковців і громадськості.

Після затвердження бюджетудіє принцип розподілу влади, згідко з яким виконання бюджету – абсолютна компетенція уряду, і парламент не має права вимагати від уряду, щоб він у повному обсязі виконував окремі статті – контролююються лише основні цифрові показники.

Згідно з німецьким бюджетним правом міністр фінансів може здійснювати додаткові витрати лише в тому разі, коли є економія за іншими статтями витрат, не виходячи за затверджені контрольні цифри.

У Німечччині налічується 40 видів податків. Найбільшу питому вагу мають податок на заробітну плату, податок на оборот, податок на пальне, податок на підприємства.[30; ст.439].

До бюджетних відносин Великобританії причетні прем"єр-міністр, міністерства, казначейство, парламент.

Починаючи з 2000/2001 бюджетного року розпис доходів і видатків здійснюється відповідно з національними рахунками на основі Європейської системи рахунків 1995 р. (ESA 95).

Бюджет планується із залишків коштів на кінець бюджетного року, враховуються надходження поточного року і планується залишок на кінець звітнього року. Планування здійснюється на п"ятирічний період у цінах поточного року з відповідним щорічним коригуванням (табл. 3).

Табл. 4. Планові доходи і видатки державного бюджету Великобританії на 2000/2001-2004/2005 бюджетні роки (млрд ф.ст.)

Показник

Бюджетні роки

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

Доходи

370

389

407

426

444

Видатки

346

362

380

398

417

Знецінення

14

15

15

16

16

Активне сальдо

10

12

12

12

11

Рис. 4. Планові доходи і видатки державного бюджету Великобританії на 2000/2001-2004/2005 бюджетні роки (млрд ф.ст.)

За такий досить тривалий період – 5 років - можливі помилки в прогнозних розрахунках, але за останні 5 років середня абсолютна помилка не перевищувала 1% від валового національного продукту або плюс чи мінус 9 млрд ф. ст.

Бюджетний рік в США починається 1жовтня і закінчується 30вересня.

Розроблення проекту федерального бюджету здійснює Міністерство фінансів та Адміністративно-бюджетне управління. Усі державні структури, які фінансуються з федерального бюджету, подають Міністерству фінансів відповідно оформлені заявки. Підготовлений проект бюджету президент США надсилає обом палатам конгресу, додаючи до нього бюджетне послання. Проект бюджету проходить процедуру розгляду і затвердження. Якщо висновки цього бюджету в обох палатах конгресу не збігаються, створюється узгоджувальна комісія.

Організовує виконання бюджету Міністерство фінансів та внутрішня податкова служба. Надходження від зовнішньоекономічної діяльності контролює спеціальна служба.

Федеральний (державний) бюджет будується за принципом "повного бюджету" і складається з двох частин: власне урядового бюджету та довірчих (траст) фондів. За рахунок власне урядового бюджету фіфнансуються національні економічні та соціальні програми. Довірчі фонди мають переважно цільовий характер і забезпечують функціонування інфраструктури (федеральні автошляхи, летовища, електростанції). Статус довірчих мають окремі соціальні та пенсійні фонди. Доходи довірчих фондів формуються за рахунок надходжень від використання державної власності. Окремі соціальні фонди формуються за рахунок внесків працюючих як у державному, так і приватному секторі економіки, а також відрахувань від доходів федерального уряду та підприємств.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 


Інші реферати на тему «Фінанси»: