Сторінка
19

Фінансове забезпечення бюджетних установ

Бюджет як фінансовий документ на 1999/2000 бюджетний рік складався з 5 томів: власне бюджет, пояснення до нього, історичні дані, добірка економічного аналізу та дві брошури, що пояснювали бюджетний процес – загалом 2514 сторінок. Бюджет пердбачав фінансування 13 федеральних міністерств, більше ніж 100 відомств, агенцій та управлінь, а також кошти на фінансування національних програм – медицини, освіти, охорони довкілля, боротьби зі злочинністю тощо. Загальна сума федеративних витрат становила 1,75трлн дол., що на 3,9% більше, ніж у попередньому році.

Близько 40-60% доходів регіональних бюджетів – штатів та територіальних одиниць – формуються за рахунок трансфертів. Найбільш залежні від федеральної допомоги міста Анкоридж (Аляска) – на 71,3%, Вашингтон – 40,8%, а найменш – Йонкерс (штат Нью-Йорк) – на 1,7%.

У федеральному бюджеті щорічно передбачаються кошти на розвиток нових держав, підтриманння демократичних процесів у цих країнах, забезпечення миру та стабільності в окремих регіонах. Також значні кошти виділяють на військові цілі.

Американці приділяють дуже велику увагу освіті. Державні кошти служать основним джерелом фінансування.

Характерної особливістю справляння податків є те, що один і той самий податок може стягуватись до різних рівнів бюджету, як це відбувається з податком із продажу, прибутковим податком. [30; ст.444-448]

На сучасному етапі розвитку України вдосконалення бюджетного процесу залишається досить актуальним завданням виконання якого дасть змогу успішно впроваджувати стратегічні цілі держави щодо економічного та соціального розвитку. [33; ст.25]

Отже, країни з розвиненою економікою мають уже значний доробок у сфері бюджетної політики, корисний і цікавий для України. Впровадження міжнародних стандартів прозорості бюджетного процесу та звітності, забезпечення доступності їх для суспільства й інвесторів є одним з першочергових заходів, вихначених Кабінетом Міністрів України. Базуючись на досвіді європейських країн, в тому числі й держав – нових членів Європейського союзу, сьогодні формується нова ідеологія бюджетного процесу, тобто виконання визначених завдань і отримання конкретних результатів на засадах ефективного використання ресурсів. [16; ст.6-11]

3.3.Вдосконалення бюджетного фінансування

За роки незалежності України відбулися певні зміни в економічній, соціальній, духовній сферах нашого суспільства. В Україні зроблені вагомі зрушення у напрямі ринкового господарювання – проведена масова приватизація об"єктів. Створена відповідна інфраструктура тощо. Але досить велика робота має бути проведена для того, щоб ринкові методи господарювання ввійшли у свідомість кожного, підприємці навчилися виготовляти конкурентноспроможну продукцію, піднявся рівень якості продукції тощо.

Для вирішення цих економічних та пов"язаних з ними соціальних питань необхідні подальші ринкові перетворення, включаючи і сферу бюджетних відносин.

Одним з найактуальніших питань, що стосується бюджетних відносин, є питання розподілу бюджетних коштів між загальнодержавними та місцевими рівнями. Нині за традицією, успадкованою від минулих часів, зберігається порівняно високий рівень централізації бюджетних ресурсів. Серед місцевих рад досить поширена думка про формування бюджету "знизу".

Рівень дотацій місцевих бюджетів становить 40-60%.

Невдосконаленість системи регулювання бюджетів в Україні полягає у відсутності чіткого критерію визначення норм відрахувань та дотацій. Вважаємо за потрібне переглянути порядок зарахування ПДВ, повернувши йому статус регулюючого. Проблему відшкодування вхідного ПДВ можна розв’язати іншим способом, наприклад, проводити відшкодування з єдиного державного бюджету, а заборгованість між бюджетами гасити за взаємними розрахунками.

Сьогодні правовому режиму використання бюджетних коштів бюджетними установами та іншими одержувачами притаманні жорсткі обмеження, обумовлені нестачею бюджетних коштів, суворою економією їхнього витрачання, запобігання збільшенню інфляції і недопущення подальшого спаду життєвого рівня населення.

Ухвалення Конституції, Бюджетного кодексу та низки інших нормативних актів вимагає суттєво змінити та доповнити існуючі закони, які регулюють бюджетні відносини.

З цією метою було прийнято Указ Президента України “Про впровадження режиму твердого обмеження бюджетних витрат і інших державних витрат, заходів щодо забезпечення надходжень доходів ц бюджет і запобіганню фінансової кризи” від 21 січня 1998 року, яким обмежено здійснення деяких поточних і капітальних видатків. Для виконання цього Указу й відповідно до п.1 Постанови Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо впорядкування бюджетних витрат” від 18 лютого 1998 року Міністерство фінансів України наділено правом обмежувати використання головними розпорядниками коштів Державного бюджету шляхом установлення щомісячних лімітів стосовно прийняття такими суб’єктами зобов’язань. Здійснення таких обмежень поставлено залежно від стану надходжень у бюджет. Такі ліміти затверджує Міністерство фінансів України; визначають їх шляхом обмеження використання коштів головними розпорядниками, передбаченими окремими статтями бюджетної класифікації. Разом з тим статті, що є захищеними відповідно до закону про Державний бюджет на відповідний рік, і витрати на оплату комунальних послуг і енергоносіїв, а також на утримання бюджетних установ обмежують у останню чергу.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 


Інші реферати на тему «Фінанси»: