Сторінка
21

Фінансове забезпечення бюджетних установ

Недавні зміни, спричинені прийняттям Бюджетного кодексу, вимагають використання бюджету як управлінського інструмента разом з інформацією про результати діяльності і відходу від традиційного поняття бюджету як бухгалтерського документа. У майбутньому виконання місцевих бюджетів вимагатиме здійснення моніторингу діяльності постачальників, що надають послуги, які раніше надавалися місцевими органами влади. Це потребуватиме застосування нових технічних навичок і процедур звітності. Для підвищення результативності діяльності міст та областей вирішальною є здатність використовувати аналітичну інформацію при розробці планів видатків і оцінці результатів виконання бюджетів.

Належне виконання бюджету вимагає дотримання таких принципів:

- моніторингу виконання бюджету на основі чітко визначених цілей фінансування;

- відповідності зобов'язань розміру бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами;

- вчасності та достовірності звітності.

Формування ринкової моделі економіки України вимагає вдосконалення фінансового механізму в державі і зокрема бюджетної системи, як сукупності всіх бюджетів.

Досить вагомі потенційні можливості скорочення витратної частини бюджету пов’язані з удосконаленням процесу формування місцевих бюджетів.

Використовуючи досвід країн із розвинутою ринковою економікою, слід розглядати ще одне джерело фінансового забезпечення фінансової сфери – меценатство, спонсорство. Це досить нове явище в економічному житті України, як благодійність. Її можна трактувати як не комерційну (неприбуткову діяльність організацій і окремих осіб), спрямовану на задоволення потреб соціального розвитку. У більш широкому розумінні благодійність визначається як інвестування соціальної сфери. В умовах кризи основним її джерелом в Україні служать кошти міжнародних благодійних організацій.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96 р. № 254/96-ВР. - 1996. –

№ 30.

2. Бюджетний кодекс України. Затверджений ВРУ 21червня 2001 р.

№ 2542-ІІІ.

3. Кримінальний кодекс України. Затверджений ВРУ 1 вересня 2001 р.

4. Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушення

у бюджетній сфері. Указ Президента України № 6 від 11 січня 2002 року.

5. Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

6. Порядок фінансування видатків з місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року № 256.

7. Про бюджетну класифікацію. Наказ Міністерства фінансів України

№ 604 від 27.12.2001 р.

8. Порядок обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства. Наказ Державного казначейства України

№ 103 від 19.10.2000 року.

9. Порядок складання, передачі за належністю Протоколу про бюджетне правопорушення. Наказ Міністерства фінансів України № 129 від 29 лютого 2002 року.

10. Порядок касового виконання Державногог бюджету за видатками: наказ Державного казначейства України від 22 січня 2001р. //Офіційний вісник України. – 2001. - №6 – ст.256.

11. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002р.//Офіційний вісник України. – 2002.- №9-ст.414.

12. Про затвердження механізму обмежень витрачання бюджетних коштів: наказ Міністерства фінансів України від 27 лютого 1998р. //Офіційний вісник україни. –1998.- №9 - ст.369.

13. Складання, розгляд та затвердження місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного кодексу України: Модуль - 2. Міністерство Фінансів України. - К.: - 2002.

14. Виконання місцевих бюджетів на основі положень Бюджетного Кодексу України: Модуль - 3. Міністерство Фінансів України. - К.: - 2002 р.

15. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. //Державні фінанси// - Київ-Атка: - 2002р. с.191-197.

16. Бойцун Н.Є. "Адаптація європейського досвіду управління місцевими фінансами в Україні" : //Фінанси України//- 5 (114) – ст.6-11.

17. Булгакова С.О., Базанова Н.В., Чечуліна О.О., Шаповал Т.А. //Казначейська система виконання бюджету//: Підручник. К.: КДТЕУ, 2000.-249 с.

18. Василик О.Д. //Державні фінанси України//: "Вища школа"- Київ – 1997р. - ст.240 - 247.

19. Василик О.Д., Павлюк К.В.//Державні фінанси України//: Підручник. - К.: НІОС, - 2002, - 355 с.

20. Епіфанов А.О., Сало І.В. "Регіональна економіка"- навчальний посібник – Київ-Наукова думка –2000р.

21. Епіфанов А.О., Сало І.В., Дяконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. Навч. посібник. - К.: „Наукова думка", 1997. - 303 с.

22. Іванов В.М. //Бюджетна система.-К. 2002р.

23. Кіреєв О.І., //Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: проблеми та проведення реформи. // Фінанси України. - 2002. - № 9. - с. 34-40.

24. Кириєнко О.П. "Фінанси (теорія та вітчизняна практика)" – СМП "АСТОН" – Тернопіль-2002. – ст.103-143.

25. Кириленко О.В. Підприємництво, господарство: право. Підручник. - К.: т-во „Знання", - 2002. - 253 с.

26. Кравченко В.І. //Місцеві фінанси України//: Навч. Посібник. К.: т-во „Знання", - 1999. - 327 с.

27. Кучерявенко М.П. //Фінансове право України// - Київ "Юрінком-Інтер"- 2004р.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 


Інші реферати на тему «Фінанси»: