Сторінка
2

Метання молоту

Попереднє обертання молота. Це невід’ємна частина метання, від якої залежить правильність подальших рухів. Сильніші митальники роблять два круги попереднього обертання, розвиваючи потрібну для початку поворотів швидкість руху кулі молота (13-14 м/с). Площина обирання снаряду нахилена приблизно на 39-40о до горизонту. Під час поворотів нахил площини обертання збільшується до 42-44о. Перший круг попереднього обертання починається при неповному випрямленні ніг і тулубу. Одночасно з цим плечовий пояс повертається вліво в одну площину з тазом, і метальник прямим руками повідомляє молоту обертальний рух. При руху вперед-вверх молот повинен бути приблизно навпроти носка лівої стопи. Голову під час попереднього обертання потрібно тримати прямо, так як повороти і нахили голови заважають тримати рівновагу.

Випрямлені руки, рухаючись вперед-вверх, доходять до висоти грудей і починають обертатися вліво. Права рука піднімається вище лівої, потім обидві руки трохи згинаються в ліктьових суглобах, кісті рук проносяться за головою, а передпліччя над головою. Тулуб трохи похилено назад, а таз впущений вперед на праву на пів зігнуту ногу.

Далі плечевий пояс повертається вправо до межі, на зустріч обертаючому ся молоту. Руки, продовжуючи рух, починають опускатися вправо – вниз, ліва випрямляється, а права ще більше згинається, і лікоть її опускається. Круг молота заходить далеко за тіло метальника; якщо спостерігати спереду, то видно, що снаряд знаходиться на досить великій відстані зліва від тулуба.

Другий круг попереднього обертання (рис. 137) починається несхідним рухом молота справа-ззаду в напрямку вниз-вперед. Зігнути на початку руху праву руку метальник випрямляє, опускаючи молот вниз вправа від тулуба, а плечовий пояс повертає вліво в одну площину з тазом.

Далі повторюються ті ж рухи, що і при першому крузі обертання, але обертання рук вліво при переміщенні вверх починається трохи раніше “кадер 2”. При перенесенні ваги тіла на праву ногу вона згинається більше, плечовий пояс в більшій степені відводиться назад, а таз подається вперед.

Повертаючи плечовий пояс до краю вправо до кінця руху рук над головою, метальник піднімає ліву п’ятку. Це дозволяє йому повернути таз трохи більше вправи збільшити поворот плечового пояса вправо.

В попередньому обертанні велику роль відіграє переміщення тіла матальника (в основному, переміщення тазу) в сторону, протилежну молоту. Коли молот проходить справа або зліва від метальника, вага тіла передається більше на ногу, яка знаходиться дальше від снаряда, що допомагає метальнику зберігати рівновагу збільшити швидкість руху снаряда. Коли куля молота проходить за спиною, таз подається вперед, а коли снаряд переміщується вперед, таз переміщується назад. Таке компенсаційне переміщення тазу навколо уявної осі обертання створює більш стійку рівновагу не тільки при швидкому обертанні молота на місці, але і при переході метальника від попереднього обертання до першого повороту, що особливо важливо.

Під час не східного руху молота з вищого положення до висоти плечових суглобів справа від тулуба метальник опускає руки справа від голови, при чому праву, згинаючи, опускає ліктем вниз, а ліву руку повністю випрямляє.

Повороти метальника. При правильному метанні кожен слідуючий оберт виконується скоріше попереднього. Рухи прискорюються плавно. Якщо прискорювати рухи молота ривками, то снаряд випереджає тіло і метальник не може ефективно на нього подіяти.

Кути нахилу тіла і його ланок, а також загинання у суглобах в кожному оберті постійно міняються. В поворотах розрізняються двоопорні і одноопорні фази.

Двоопорні фази поворотів. Перший поворот (рис. 138) метальник починає з моменту, коли молот опускатися справа від тулуба на висоту плечових суглобів. Решта поворотів починаються одночасно з постановкою правої ноги на грунт по закінченні попередніх поворотів, коли куля молота знаходиться приблизно справа на висоті плечових суглобів або трохи вище них, ноги трохи зігнуті при чому ліва більше правої.

Вхід в поворот. Всі повороти починаються обертанням плечового поясу метальника вліво. Переміщуючи молот вниз – вперед до нижчої точки площини обертання снаряда, метальник повертає плечовий пояс вліво і, трохи розгинає ліву ногу, трохи відводячи тулуб назад. Відведення тулубу назад збільшується з кожним поворотом в зв’язку з тим, що тяга молота (центральна сила) також збільшується. Нижча точка обертання молота під час першого повороту знаходиться справа – знизу від метальника приблизно в 30-40о по відношенню від тазу. З кожним поворотом вона зазвичай зміщується в напрямку обертання. У метальників, бездоганно володіючим технікою метання, нижча точка, не зміщуються за середню лінію тіла (сагітальна площина), хоча під час третього повороту дещо приближується до неї. При переміщенні її за середню лінію тіла метальникові важко прискорити рух снаряда. Дальність метання в такому випадку зменшується. Метальник повертає плечовий пояс вліво до того моменту, поки він прийде в одну площину з тазом (фронтальна). Руки він переміщує в положення вперед – справа – ліва на одній лінії з молотом; ноги злегка зігнуті, ліва зігнута опускається до висоти колінних суглобів справа – внизу від метальника.

Під час поворотів голову слід тримати прямо, як і під час попереднього обертання. Невеликий нахил голови вліво можливий, але дивитись треба завжди в бік молота.

Як тільки плечовий пояс повернеться в фронтальну площину, метальник починає обертатися вліво на лівій п’ятці і на передній частині правої стопи, завертаючи за собою і молот, котрий продовжує знаходитися на одній лінії з лівою рукою.

Обертання метальника на двох ногах продовжується до повороту тулуба вліво, в першому повороті приблизно до 90о, а в другому і в третьому поворотах відповідно до 80-75о від вихідного положення. Одночасно з обертанням вліво метальник незначно розгинає ноги в колінних суглобах. Вага тіла при опорі тязі снаряда переноситься на ліву ногу. Далі, відштовхувавшись не повністю випрямленою правою ногою, метальник переносить вагу тіла на ліву ногу.

При переході в однопорну фазу в першому повороті куля молота перемішується до висоти плечових суглобів зліва від вихідного положення метальника. В другому і третьому поворотах він знаходиться значно нижче плечових суглобів.

При виконанні кожного повороту метальник просувається в напрямку метання на півтора – дві стопи. Під час поворотів права стопа приближається до лівої. Отже, переміщення стоп метальника в напрямку метання відбувається не по двох паралельних лініях, а по лініях, зближуючих в напрямку метання. Носки стоп злегка розвернуті назовні (для комфорту).

Під час двохопорного положення метальника створюються сприятливі умови для роботи великих груп м’язів, приймаючих участь в прискорення обертання снаряда. Тому двоопорна фаза кожного повороту найбільш ефективна для прискорення обертання молота.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Фізкультура, туризм»: