Сторінка
1

Формування навичок здорового способу життя засобами фізкультурно-оздоровчої роботи

Фізичне виховання відіграє значну роль у підготовці всебічно розвиненої молодої людини, здатної успішно трудитися в різних галузях господарства і соціально-культурної сфери, захищати Батьківщину.

Термін “фізична культура” має декілька значень. Під ним розуміють “втілення в самому чоловікові, результаті використання матеріальних і духовних цінностей, які відносяться до фізичної культури в ширшому розумінні, та як засвоєні людиною культурні знання, уміння, навички, які досягнуті на основі використаних засобів фізичного виховання показники розвитку і т.д.”

В цьому плані фізичну культуру школяра слід дивитися не тільки як заняття руховими вправами, процедурами, загартування.

Поняття фізична культура включає ще і широкий круг розумінь, які відносяться до занять про правильний режим раціонального харчування, дотримування правил гігієни, вироблення корисних звичок.

Враховуючи все вище сказане, вчитель Марія Миколаївна старається виконувати в своїй роботі: перш за все проводити різні дискусії, диспути на ці теми. Можна сказати, що фізична культура школяра — це певний принцип його ставлення до свого здоров’я, до розвитку і збереження можливостей свого організму. На основі цього принципу будується повсякденне життя учнів, дякуючи фізичній культурі, він є складовою частиною загальної культури.

Такі задачі фізичної культури визначено в шкільній навчальній програмі. В ній ставиться задача виховувати навички культури поведінки, а також формувати у школярів поняття про те, що турбота людини про своє здоров’я, фізичний розвиток і підготовленість є не тільки його особистою справою, але сприяє і вивченню школярами теоретичних знань по фізичній культурі, фізіології і гігієні. В них зберігаються основні положення при руховому режимі, а також при особливостях занять фізичними вправами, їх значення в формуванні життєво важливих рухових навичок у школярів й підготовки їх до праці і захисту Батьківщини, про правила загартування і необхідності дотримування правил гігієнічних вимог, про корисні і шкідливі для здоров’я звички.

Працюючи в школі, вона кожної п’ятниці з учнями 5-А класу веде бесіди про корисні звички, в чому вони виявляються і т.д. А також про такі болючі теми сьогодення днів – шкідливі для здоров’я звички. Виходячи з цих бесід, вчитель робить висновки, що найпершими вихователями, вчителями дітей є батьки, сім’я. Від рівня їхньої культури залежить рівень сформованості людяності, духовності, гідності дітей, у яких закладаються основи умінь і навичок, звичок, виробляються оцінні судження і певною мірою визначається подальша життєва позиція з огляду на спосіб життя батьків. Тому актуальним залишається питання про співпрацю школи і сім’ї щодо фізичного виховання і, зокрема, таких аспектів, як зміцнення здоров’я.

Поставивши перед собою цю мету — формування навичок здорового способу життя засобами фізкультурно-оздоровчої роботи, вчителька вирішила, що насамперед потрібно забезпечити всебічний, гармонійний фізичний розвиток дітей, створювати передумови для успішного навчання в школі і, що найперше, вона аналізує стан фізичного виховання. Багато працює над проблемою забезпечення взаємозв’язку фізичного і розумового виховання школярів, намагаючись не забувати і про формування у хлопчиків і дівчаток моральних цінностей.

Принцип всебічного і гармонійного розвитку організму передбачає забезпечення планомірного і цілеспрямованого розвитку всіх його органів та систем і фізичних якостей особи.

Правильне виховання великою мірою сприяє повноцінному психологічному розвиткові дитини та вдосконаленню її рухових функцій.

Організм всебічно розвивається, систематично зазнає дії різноманітних фізичних навантажень, зокрема фізичних вправ. Відомо, що в організмі людини є понад 630 м’язів і 230 суглобів. Їх нормальне функціонування передбачає інтенсивне і систематичне завантаження кожного з них. Однак у виконанні певної вправи бере участь лише обмежена кількість м'язів і суглобів. Тому для оптимального фізичного розвитку необхідно використовувати комплекс різноманітних вправ, які б забезпечували функціонування всіх м’язів і суглобів.

Тому Марія Миколаївна завжди намагається підбирати різноманітні комплекси для дітей. Комплекси вправ із скакалками, обручами, м’ячами та багато інших.

Чим більше м'язів бере участь у виконанні конкретної фізичної вправи, тим істотніші фізіологічні (в органах) і біохімічні (в клітинах) зрушення відбуваються в організмі, тим ефективніший їх вплив на всебічний фізичний розвиток дитини.

Принцип оздоровчої спрямованості фізичної культури полягає в організації фізичного виховання, і, зокрема занять фізичними вправами, таким чином, щоб вони сприяли профілактиці захворювань учнів, зміцненню їх здоров’я. В ході фізичного виховання вона намагається забезпечувати таке поєднання роз’яснювальної, виховної роботи і різних форм практичних занять фізичними вправами, при якому фізична культура стає усвідомленим обов’язком, компонентом режиму для школяра.

Згідно “Положенням про фізичне виховання учнів загальноосвітньої школи” система занять школярів фізкультурою і спортом включає такі пов’язані між собою форми:

– уроки фізичної культури.

Уроки намагається проводити згідно програми, так, щоб учням були доступні всі розділи: легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, ручний м’яч і т.д.

– фізкультурно-оздоровчі заходи протягом шкільного дня.

Щодо вчителя Марії Миколаївної та його проведення фізкультурно оздоровчих заходів протягом шкільного дня.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Фізкультура, туризм»: