Сторінка
1

Дослідження структури вольових якостей тенісистів-розрядників

ЗМІСТ

Стор.

Вступ .2

Розділ І. Особливості прояву вольових якостей спортсменами під

час змагань, згідно даних літературних джерел .3

1.1. Воля і фактори, які впливають .3

1.2. Структура вольових якостей в різних видах спорту 7

1.3. Засоби формування та розвитку вольових якостей у гравців в теніс 9

1.4. Заключення щодо огляду літературних джерел по даному питанню .11

Розділ ІІ. Мета, задачі та організація досліджень .12

2.1. Визначити самооцінку розвитку вольових якостей у гравців у теніс .12

2.2. Організація досліджень .13

Розділ ІІІ. Результати досліджень та їх обговорення 15

Розділ ІV. Висновки, практичні рекомендації 18

Список літератури .21

Додатки.

ВСТУП

Проблема волі займає одне х найважливіших місць в психічній особливості людини, а вольова підготовка – це одне з суттєвих і обов’язкових.

Воля – це психічна діяльність людини по управлінню своїми діями для досягнення свідомо поставлених цілей при подоланні різноманітних труднощів.

Головна суть в тому, що людина здатна управляти собою, своїми діями, думками, переживаннями. Воля завжди відображається в діях, спрямованих на досягнення певної мети з подоланням труднощів, які зустрічаються на шляху для досягнення даної мети. Ясна свідома мета є обов’язковим і важливим компонентом волі спортсмена. Що визнає його енергію, рішучість, активність. Наполегливість, завзятість .

В тенісні для отримання перемоги на змаганнях спортсмену необхідно вміти долати велику кількість об’єктивних та суб’єктивних труднощів, тому проблема формування і розвиток вольових якостей має особливу актуальність. В різних видах порту існує різна структура вольових якостей. Для ефективного здійснення вольової підготовки необхідно вміти провести діагностування рівня розвитку їх вольових якостей.

Я вибрав цю тему, що вольова підготовка в тенісні відіграє важливу роль, і тренер повинен вміти її забезпечити.

РОЗДІЛ І. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ СПОРТСМЕНАМИ ПІД ЧАС ЗМАГАНЬ ЗГІДНО ДАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1.1. Воля і фактори, які впливають.

Теніс ставить ,високі вимоги не тільки по фізичної, технічної, тактичної, а й по психологічної підготовки тенісистів. Змагання, сильні суперники, безкомпромісність боротьби, - все це нерідко призводить до того, що добре підготовлені гравці, які показують високі технічно-тактичні результати на тренуваннях, несподівано програють слабшому супернику рід час змагань. Сьогодні за Інших однакових вимог великого значення набув фактор нервово-психічного стану тенісиста, тобто його психологічна підготовка .Цей складний процес умовно можна проділити на загальну підготовку (виконання мотивів, які спонукають до занять, удосконалення рухових навичок, подолання труднощів) і підготовку до змагань, коли проводиться робота для творення найвищої психологічної готовності до протиборства у конкретних змаганнях або серії змагань, де поставлені певні завдання.

Діяльність спортсмена ,яка спрямована на подолання труднощів завжди має характер довільних дій. Будь-яка довільна, тобто вольова дія вимагає певних вольових зусиль. В спортивній діяльності В.Медведєв 1989 p., каже, що вольові зусилля можуть бути найрізноманітнішими по характеру і ступеню їх прояву:

1. Вольові зусилля при м’язових напруженнях .

Виконання фізичних вправ завжди пов’язано з вольовими зусиллями. В майбутньому багаточисленні і часто повторюються, м’язові напруження роблять великий вплив на формування здібностей спортсмена до прояву вольових зусиль.

2. Вольові зусилля при напруженні уваги.

Виконання будь якої фізичної, технічної чи тактичної вправи або дії вимагає зосередженої уваги , тому кожне тренувальне заняття, кожна участь в Іграх виховує у спортсмена здатність до вольових зусиль. Велике значення при цьому має боротьба з відволіканням уваги. Регулюючи завдання, які вимагають уваги по тривалості і рівню труднощів, тренер виховує у спортсмена вольові зусилля, які йому необхідні, особливо під час змагань.

3. Вольові зусилля, які пов'язані з подоланням втоми.

Почуття втомленості, як показують досліди, при надходженні втомленості у спортсмена різко знижується об’єм уваги, його концен­трація і особлива здатність до перерозпреділення і переключення уваги. Крім цього, відчуття втомленості виражається у звуженні периферичного зору, зниженні швидкості І чіткості реагування, в погіршенні розумової діяльності, тощо. Але завдяки вольовим зусиллям спрямованим на подолання втоми і почуття втомленості, пов’язаних з м’язовою напругою, загальмованістю, та інше можливо в значній ступені звести до мінімуму ні негативні явищ і певний час виконувати вправи на високому рівні.

4. Вольові зусилля ,які пов’язані з дотриманням режиму.

Дотримання режиму вимагає від спортсмена значних вольових зусиль сприяє вихованню.

5. Вольові зусилля ,які пов’язані з дотриманням небезпеки.

Особливістю цих вольових зусиль є велика емоційна насиченість, оскільки вона спрямована на боротьбу з сильним негативним психічним станом-страхом, розгубленістю, з бентеженням, тощо.

6. Волові зусилля, які пов’язані з подоланням труднощів.

Виховання здатності до вольових зусиль завжди здійснюється в процесі діяльності гравця в теніс.

Основна суть волі полягає з тому, що людина здатна свідомо керувати собою. Ясно відома мета е обов'язкового і важливою складовою частиною волі спортсмена. Важливість цілі для людини полягає є тому, що вона визначає спосіб і характер її дій. Це відноситься і до спортивної діяльності гравців. Мета е одним Із джерел енергії завзятості, наполегливості і активності. Не випадково говорять ,що для великої мети народжується велика енергія, тощо.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Фізкультура, туризм»: