Сторінка
5

Дослідження структури вольових якостей тенісистів-розрядників

По результатах анкетування та опитування будувалися вольові профілі.

1-й - це теоретичний, який представляє собою самооцінку вольових якостей досліджувальних (на протоколі позначений червоним кольором).

2-й - це вираження вольових якостей, яка являє собою наявність та стійкість прояву основних ознак двовольових якостей (на протоколі позначений синім кольором).

3-й - це генералізованість вольових якостей, тобто широта їх проявів в різних життєвих ситуаціях та способів діяльності (на протоколі позначені зеленим кольором).

Всі досліджувальні були поділені на дві групи: за кваліфікацією (2-й розряд і КМС).

Самоволодіння і генералізованості проводилось з врахуванням таких нормативних показників:

0-19 балів - низький рівень

20 – 30 балів – середній рівень

ЗІ - 40 балів - високий рівень

За параметрами вираженості у спортсменів 2-го розряду був зафіксований середній рівень розвитку кожної вольової якості . У спортсменів ЖС витримки і самоволодіння виявились низького рівня розвитку, а інші вольові якості мають середній рівень розвитку.

За параметрами генералізованості у спортсменів 2-го розряду самостійність і ініціативність виявилися високого рівня розвитку, а Інші вольові якості мають середній рівень розвитку.

У спортсменів КМС самостійність та ініціативність виявилися низького рівня розвитку, та інші вольові якості мають середній рівень розвитку.

Тенденцію висококваліфікованих спортсменів до недооцінки своїх здібностей та вольових напружень по (17) пояснюється тим, що з ростом спортивної майстерності у них підвищується рівень усвідомлення їх ведучої ролі в реалізації досягнення можливостей в спорті. При цьому вони усвідомлюють що могли б досягти більш високих результатів на змаганнях якщо б змогли проявити більш інтенсивні вольові зусилля, та пересилити себе.

РОЗДІЛ 4. ВИСНОВКИ, ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ .

Таким чином результати проведеного дослідження дозволяють зробити деякі висновки, а власне що :

1. Побудова вольового профіля гравців в теніс дозволяє індивідуалізувати їх вольову підготовку.

2. В досліджуваних тенісистів всі вольові якості мають тенден­цію до гармонійного розвитку, що відображено і в теоретичному профілі, і в вираженості, і в генералівонаності.

Це свідчить про те, що теніс вимагає гармонійного розвитку спортсмена, і тому необхідно розвивати всі вольові якості ця досягнення успіху, тому що недолік в розвитку будь-якої якості не дає можливості посягли спортивного успіху.

3. У всіх досліджувальних тенісистів самооцінка виявилася завишеною.

Для спортсменів з такою самооцінкою характерна орієнтація на утримання позитивних оцінок власних дій, затвердження особистого престижу. Вони відрізняються самовпевненістю, інколи переоцінюють. Власні природні фізичні додатки, не проявляють необхідної цілеспрямованості та наполегливості на тренуванні. В них значно занижена самокритичність, здатність до самоаналізу, дисциплінованості до самооцінки.

4. У тенісистів різної спортивної кваліфікації зафіксовані різковираженість та генералізованість. Так у спортсменів ІІ-го розряду самооцінка вольових якостей більш відповідає їх виражності, що свідчить про їх орієнтацію на власні потенційні вольові якості, а у висококваліфікованих спортсменів самооцінка більш відповідає їх генералівованості, що свідчить про їх орієнтацію на актуальні вольові якості.

На підставі вищевказаних висновків по даній роботі, можна подати наступній рекомендації по вдосконаленню розвитку вольових якостей тенісистів.

Наполегливість та завзятість вимацають регулярного тренування і багаторазового повторення одноманітних вправ, невідкладного виконання плану та завдань тренувальних занять, долаючи важкі стани (втомле­ність, поганий настрій, лінь, нетерпіння, тощо).

Для виховання наполегливості та завзятості у тенісиста необхід­но розвивати його готовність до праці, бажання виконувати вправу найкращим чином, продовжувати виконувати роботу при фізичному і психічному втомленню.

Неодмінною умовою виховання рішучості і сміливості е практична діяльність тенісиста, в процесі якої необхідно стимулювати тенісиста, збуджувати для досягнення намічених цілей. Таким чином, необхідно умовою розвитку рішучості і сміливості е виховання цілеспрямованості. Б процесі підготовки тенісисту необхідно створювати такі умови , в яких спортсмен вимушений діяти сміливо і рішуче, які пробуджують різного ступеня вольові напруження, застосовувати різні вправи, які пов’язані з відомим ризиком, які вимагають подолання почуття вразли­вості та коливань.

Однією з головних умов виховання, ініціативності і самостійності є спрямоване, продумане створення таких умов, в яких тенісист вимушений діяти самостійно без підсказки, без сторонньої допомоги.

Розвиток ініціативності і самостійності можливий лише при добрій фізичній, технічній та психологічній підготовці. У гравців Ініціатив­ність виховується лише в процесі, самостійного рішення поставлених завдань, пошуку засобів для вирішення поставленої мети спортсменами.

Головний шлях виховання самоволодіння і виправки тенісиста полягає у використанні таких засобів і методів, які з однієї сторони, наближають тренувальні заняття до змагальних умов, а з другої - наближають його до необхідності на змагання поводити себе так само, як і на тренувальних заняттях.

Найкращими засобами розвитку витримки і самоволодіння є участь у зустрічах-змаганнях з сильнішими суперниками. В змагальних умовах створюється необхідність передумови оптимальної мобілізації морально-вольових інтелектуальних та фізичних якостей для рішення конкретних завдань. Все це привчає тенісистів зберігати ясність думки, володіти своїми емоціями, керувати своїми діями і поведінкою, як у повсякденному житті, так і під час змагань.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Фізкультура, туризм»: