Сторінка
6

Дослідження структури вольових якостей тенісистів-розрядників

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ .

1. Келлер В.С.; Платонов В.В. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів. Львів. УСА .1993 рік, стор.171-178 .

2. Онищенко І.М. Психологічна підготовки спортсмена "Здоров’я" Київ 1969 р., стор. 112.

3. Алексеев А.В., "Себя преодолеть!" Второе зд. перебот. и доп. -Н.; ФІС, 1985 ,стор.192.

4. Богданова Д.Л.У, Волков І.П. Практические занятия по психологии. Пособие для институтов физической культуры.1989-№І, с.99-106.

5. Ванек М.О.ИЗ системе психологической подготовки спортсменов. Теория и практика физической культуры.1972 г.№ І.-с.30-32.

6. Волков І.П. Психологическое обеспечение подготовки квалифицирован­ных спортсменов. Теория и практика физической культуры. -І988, № 3. С-28-30.

7. Жаров К.П. Волевая подготовка спортсмена. - М., физ.1963.с.36.

8. Петровская Т.В. Морально - волевая и специальная психологическая подготовка спортсменов. Сборник научных трудов. -К.; 1987.,с.122-127

9. Пуни А.Ц. Некоторые вопросы теории воли и волевая подготовка в с спорте. Психология и современный спорт. М. ,физ. ,1973,с. 144-162.

10. Пуни А.Ц. Некоторые психологические вопроси к соревнованиям в спорте. ГДОИФК. Избранные лекции. Л., 1973,с-32.

11. Пуни А.Ц. Состояние психической готовности и психологическая подготовка к соревнованиям в спорте. ГДОИФК. Вопросы психологии и спорта. Л.,1975,с.3-16.

12.Чернишова О.А. Психологическая характеристика тениса. Эмоционально волевые качества. М., Фис.,І978,с-І9-2І.

13. Щербаков Е.Т. Михайльев Б.И. Особенности волевых действий в целостном физическом показателе.

14. Джини Г., Скот .Сила ума. (0бщая редакция и перевод с английского группы игрового имитационного моделирования.). Изд.НМ "Пико", Аолиграфкомбинат”. Молодь. Киев .-1991 ,с.6-13, с.,37-53, с.,192-194.

ДОДАТОКСМІЛИВІСТЬ І РІШУЧІСТЬ .

1. Приймаючи будь-яке рішення, завжди реально оцінюю свої можливості.

2. Не боюсь втручатися в ситуацію на вулиці, якщо необхідно запобігти нещасному випадку.

3. Мені важко виконувати свої обіцянки.

4. Висловлюю думку, не дивлячись на можливість конфлікту.

5. Усвідомлення, що суперник сильніший, є для мене серйозною перешкодою.

6. Легко звільняюсь від тривоги, побоювань, страху.

7. Встановивши для себе розпорядок дня, чітко його дотримуюсь.

8. Мене часто мучать сумніви.

9. Мені більше подобається, якщо відповідальність за сумісну справу несуть інші, а не я.

10. Навряд чи зможу ризикнути запобігти нещасному випадку.

11. Коли аналізую свої вчинки, часто приходжу до висновку, що недостатньо добре продумав і спланував свої дії.

12. Як правило уникаю ризикованих ситуацій.

13. Не відчуваю страху перед сильним суперником.

14. Багато разів вирішував з наступного дня почати нове життя, але з ранку все йшло по старому.

15. Можливість конфлікту зменшує мене тримати свою думку при собі.

16. Мені легко вдається справитися зі своїми думками.

17. Постійно відчуваю відповідальність за свої вчинки.

18. 3 трудністю долаю страх.

19. Для мене е виключним випадок, якщо я не зміг стримати слово.

20. Можливість ризику дає мені відчуття радості.

НАПОЛЕГЛИВІСТЬ І ЗАВЗЯТІСТЬ .

1. Починаючи будь-яку справу, впевнений що зроблю все для її виконання.

2. Завжди до кінця відстоюю свою думку , якщо впевнений, що правий,

3. Я не в стані примусити себе тренуватися на фоні втоми.

4. На змаганні проявляю всі сили до останньої миті.

5. Мені важка доводити до кінця доручені справи.

6. Для мене характерні планомірність, систематичність в праці.

7. He можу примусити себе планомірно займатися протягом всього семестру, особливо по тим учбовим предметам, які даються дуже важко.

8. Не знаю, чи вистачить у мене бажання І сил завершити розпочату справу.

9. У мене ніколи не заявляється бажання поставити перед собою мету, яка важко досягається.

10. Систематично готуюсь до учбових занять.

11. Систематично готуюсь до учбових занять.

12. Невдача в ході змагань швидко знижує мою активність і бажано продовжувати боротьбу.

13. В суперечці частіше всього поступають іншим.

14. До кінця виконую навіть нудну і одноманітну працю, якщо це необхідно.

15. Швидко отримую велике задоволення, якщо успіх дістався з великими труднощами.

16. Не можу примусити себе працювати систематично,

17. Виконуючи доручення, завжди добиваюсь того що необхідно.

18. Досить часто випробовує потребу перевірити себе в тяжких справах.

ІНІЦІАТИВНІСТЬ І САМОСТІЙНІСТЬ.

1. Як правило всі важливі рішення приймаю без сторонньої допомоги.

2. Мені легко вдається побороти замкнутість І першим зав’язати розмову з незнайомою людиною.

3. Ніколи по особистій ініціативі не берусь за виконання дору­чень.

4. У підготовці до учбових занять досить часто читаю додаткову літературу.

5. Відсутність тренера на змаганнях (як порад, підтримки), значно знижує мої результати.

6. Більше всього мені подобається пробувати свої сили в творчій діяльності.

7. На тренувальних заняттях намагають придумувати нові вправи.

8. Почуваю себе спокійно в впевнено, якщо хтось керує мною.

9. Перш ніж щось зробити, завжди раджусь з ким-небудь із знайомих.

10. Для мене зручніше виконувати працю по чітко відомому зразку.

11. Відмовляюсь від своїх планів, намірів, якщо інші знаходять їх невдалими.

12. При вивченні будь-якого учбового предмету не прагну знати більше ніж вимагається для здачі заліку або іспиту.

13. Не замислююсь над змістом тренування, чітко виконую те, пропонує тренер.

14. Процес творчості не притягує мене.

15. Б будь-яку працю прагну внести щось нове, інакше мені не цікаво.

САМООБЛАДНАННЯ І ВИТРАТИ

1. Я легко можу примусити себе довго чекати , якщо це необхідно.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Інші реферати на тему «Фізкультура, туризм»: