Сторінка
1

Аналіз показників рухової діяльності студентів з захворюванням на міопію

Загальновідомо, що перші два роки навчання у вузі студенти одержують значний об'єм інформації, пов'язаний з їх майбутньою професійною діяльністю. Велика частина її пропускається через зоровий аналізатор. Такий об'єм зорової роботи, на думку лікарів - одна з причин придбаної міопії. Розумова праця студента звичайно протікає в умовах малої рухової активності, що сприяє виникненню умов для підвищеної стомлюваності, зниження працездатності і погіршення загального самопочуття.

Дані медичного обстеження свідчать, що 50% студентів із загального числа обстежених, мають відхилення в стані здоров'я. Патологія, що при цьому найбільш часто зустрічається, - це захворювання опорно-рухового апарату, кардіореспіраторної і травної систем, зорового аналізатора.

Необхідно зазначити, що якщо по перших трьох нозологічних характеристиках протягом трьох років кількість студентів з патологією суттєво не змінюється, то у разі захворювання зорового аналізатора відсоток патології від року до року росте: у 2004 р. він складав 22%, а в 2005 р. - 38%. Причини погіршення зору у студентської молоді різноманітні .

Дослідження, до яких було залучено студентів 1-3 курсів медичного університету, довели, що всі вище перелічені проблеми є актуальними і для нашого вузу.

Аналіз антропометричних показників практично здорових і страждаючих короткозорістю студенток показав відсутність у них достовірно помітних величин. Відсутність значущих відмінностей в морфологічних показниках, на нашу думку, не завжди відображає погіршення здоров’я людини, оскільки ці характеристики в більшій мірі залежить від генетичних передумов онтогенетичного розвитку. Саме тому ми визнали необхідним досліджувати рухову підготовленість студентів. Тестування фізичних якостей показало, що у «міопіків» рухова підготовленість щодо контрольної групи поступається майже за всіма показниками: загальна витривалість (біг на 2000 м) - на 14%, швидкість (біг 30 м) - на 10%, сила - на 13%. Швидкісно-силові якості (стрибок у довжину з місця) не мають достовірно значущих відмінностей (табл. 1).

Таблиця 1. Показники рухової підготовленості практично здорових і страждаючих міопією 1-2-й ступені студенток 1-го курсу

Тести

Студентки

Короткозорі,n = 16

Здорові, n = 26

Біг 30 м, с

6,3 ± 0,48

5,4 ± 0,43

Біг 2000 м, мин

14,3 ± 1,13

10,2 ± 1,24

Підйом тулуба з положення лежачи за 30 с

14 ± 1,7

18 ± 2,1

Стрибок у довжину з місця

162 ± 12,2

167 ± 14,9

Рухову діяльність дослідженого контингенту не можна розглядати без визначення загальної витривалості, яка в найбільшій мірі визначає потенціал працездатності і здоров’я. Працездатність і потужність аеробно-окислювальних процесів визначали за допомогою тесту PWC170 (табл.2).

Таблиця 2. Рівень фізичної працездатності (PWC170 ) і максимального споживання кисню (МПК|) практично здорових і страждаючих короткозорістю студенток 1 -2-го курсів в сесійний і внесессійний період, М±т

Студентки

Курс

PWC170, кг м/мин

МПК у перерахунку на 1 кг ваги (мл/мин/кг)

вересень

січень

вересень

січень

Короткозорі, n = 16

1-й

556 ± 39,3

512 ± 34,6

29,1 ± 1,66

27,2 ± 2,03

2-й

566 ± 32,1

588 ± 41,2

27,8 ± 1,55

26,6 ± 2,04

Здорові, n = 18

1-й

783 ± 36,1

699 ± 40,5

38,4 ± 1,80

33,3 ± 2,16

2-й

749 ± 35,4

690 ± 31,1

37,5 ± 2,05

32,1 ± 1,80

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Фізкультура, туризм»: