Сторінка
3

Метання молоту

Однопорні фази поворотів. При переході в однопорному фазу в кожному повороті метальник відклоняє прямий тулуб назад, при чому з кожним поворотом відхилу збільшується. Це необхідно, щоб зберегти рівновагу, так як центробіжна сила молота зростає і досягає великої величини, змінюється і напрямок тяги снаряда.

Вдвонопорній фазі тяга молота більше напрямлена вниз – вперед, а в однорічній фазі молот тягне уже значно вище. Протидіючи цій силі, метальник змушений збільшувати нахил тіла в сторону від молота.

Під час подальшого руху молота до вищої точки площини обертання снаряду метальник в однопорнім положенні продовжує поворот на лівій п’ятці. Коли ліва стопа повернеться носком в напрямку метання. Метальник переходить в опору на зовнішню і далі на передню частину її підошви. Обертаючись на лівій нозі, він злегка згинає праву ногу в коліні, відводить її в рівень з лівою ногою і одночасно обертає таз вліво, обганяє плечовий пояс.

В першій частині одноопорної фази кожного повороту швидкість руху молота трохи зменшується, у зв’язку з тим що створюються умови, не вигідні для роботи великих груп м’язів, і куля молота перемішуються до вищої точки.

Під час невигідного руху кулі молоту з вищої точки до нижчої точки метальник продовжує обертатися на передній частині підошви лівої стопи, котра повертається на кут біля 180о, і трохи згинається в колінному суглобі. В цій частині траєкторія молота швидкість його трохи збільшується.

Закінчуючи поворот тіла, метальник ставить праву ногу на землю на одну лінію з лівою і переходить з однопірної фази у двохпірну. З цього моменту тягу снаряду він утримує в основному правою ногою, але тулуб розміщено більше під лівою.

Молот в цей час походить з права від метальника, приблизно на висоті плечових суглобів, а таз досягає найбільшого повороту вліво від снаряду. Поворот тазу метальник добивається скручування тулуба вправо, при якому м’язи живота і спини, приймаючи в повороті плечового пояса наліво, злегка розтягнутий.

В кожному поворотів відбувається характерне для техніки метання молота переміщення таза і плечового поясу. В першій половині повороту, у двохопорному положенні, метальник повертає плечовий пояс на ліву, у фронтальну плоскість (до цього плечовий пояс був до межі повернений направо). В другій половині кожного повороту, обертаючись на лівій нозі, мательник повертає ноги і таз скоріше, чим плечовий пояс. До закінчення кожного повороту, до переходу в слідуючи двохопорну фазу, тіло метальника знову займає положення, зручне для збільшення швидкості обертання молота, і та. ін.

Фаза фінального зусилля. Вона починається з постановки правої ноги на землю в кінці третього повороту.

В цей момент молот находиться справа від тіла метальника, на висоті плечових суглобів або трохи вище їх; тулуб похилено вліво. Як і в попередніх поворотах, метальник повертає плечових пояс наліво, поки він не переміститься у одну плоскість з тазом.

Коли молот, переміщається к.н.т., досягне висоти колінних суглобів, тяга снаряду і маса тіла метальника до цього часу роз приділяються рівномірно на дві ноги.

В н.т. фінального руху молот повинен бути трохи правіше середньої лінії тіла. Період тяги молота з н.т. метальник, повертаючись наліво, нахиляється небагато назад. Цими рухами він сповіщає молоту максимальну швидкість.

У час нахилу назад таз переміщати вперед не слід. Рухи плечового пояса назад виконуються при фіксуючому тазі.

Метальник стремиться випрямити ноги і цим підняти тулуб вище. Однак повністю він випрямляє тільки ліву ногу, а праву перевести на передню частину стопи, і злегка зігнутому положенні повертає носком вліво.

Тягу снаряда в основному утримує ліва нога, яка до кінця кидка переходить на передню частину підошви. Тулуб метальника до кінця руху находиться під правою ногою, трохи зігнутим у колінному суглобі, голова трохи наклонена назад.

Молот викидають в момент, коли він переміститься на висоту плечових суглобів. Тяга снаряду і швидкість його руху досягають найбільшої величини.

З випуском молота з рук дії тяги снаряда на метальника миттєво закінчується, в зв’язку з чим тіло, не зустрічає опір молота.

Для зберігання рівноваги в крузі деякі метальники, випрямляючи праву ногу, продовжують обертання на передній частині правої стопи і, відділяючи ліву ногу від гнуту, переносять ї вліво – назад за праву, а праву згинають в колінному суглобі, другі, випрямляючи праву ногу, роблять зміну ніг, переступаючи правою через ліву.

Вивчення техніки метання молота

Початківцю вивчаючому метати молот, уже на перших завданнях приходиться долати силу тяги молота десь 4-50 кг, виникнувшого при не дуже швидких рухах. По ходу засвоєння техніки швидкість рухів і силове навантаження значно зростає. Отже, для успішного вивчення техніки молота початківець повинен бути достатньо сильним і швидким.

На початку окремих вправ і матень потрібно виконувати повільно. Потім швидкість рухів при виконанні метання потрібно поступово збільшувати, старатись довести до максимального зберігаючи правильність техніки.

Повторність виконання окремих вправ залежить від степеня засвоєння. У один урок звичайно включаються вправи для рішення деяких задач вивчення. Так, наприклад в уроці можна виконувати вправи в попередньому обертанні (для закріплення новина), вивчати поворотом без снаряда (рухом ніг) і займатись у киданні ядра (гирі, каменя, набивного м’яча і ін.) двома руками через голову назад для вивчення навиках у розгинанні тулуба і ніг, необхідно в подальшому при виконанні фінального зусилля. У час вивчення фінальному зусиллю (пристосовує метання снаряд з одним поворотом) можна виділити увагу техніці раніше вивчених вправ (попереднього обертання і поворотів).

Часткові задачі вивчення техніки метання молота рішаються у вказаній нижче послідовності.

При навчанні метання молота необхідно додержуватись особливі правила безпеки. Метання молота і вправи з ним потрібно використовувати тільки в місцях, обладнаних у відповідності з правилами змагань. Виходити займаючим на площадку за снарядами можна тільки по команд і “Взяти снаряди!”.

Задача 1.

Ознайомити займаючи учнів з технікою метання молоту. Створити правильне уявлення про техніку.

Засоби: 1. Пояснити будову снаряду, розказати про місце про метання і правила змагань. 2. Показати і пояснити техніку метання молоту з 3-х посібників (плакати, фотографії, кінограми). Показати техніку метання на екрані.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Фізкультура, туризм»: