Сторінка
5

Метання молоту

Методичні вказівки. При вдосконаленні техніки метання слів вносити в заняття спеціальні вправи, описані вище. Для закріплення правильного уміння в метанні молота особливо важно кидати снаряд в повну силу. В більшість тренувальних занять, навіть зимою, треба вносити вправи, сприяючі вдосконалення техніки метання. В період вдосконалення техніки дуже важливо проводити фільмоаналіз, як своєї техніки, так і техніки інших (ведучих) метальників, щоб оприділити слабкі і сильні сторони техніки метання.

Правила судівства змагань з метання молота

Учасникові дозволяється опускати ядро молота в середині кола або за його межами до мого, як він займе передстартову позу. Не вважається доторкання ядром молота поверхні за межами у процесі виконання попередніх обертальних рухів і поворотів. Дозволяється використовувати рукавички з гладкою поверхнею та відкритими кінцями пальців, поясні ремені та порошкові речовини на рукавицях.

Спроба вважається невдалого, якщо метальник:

- порушив Правила виходу із круга;

- припинив виконання спроби після доторкання молотом поверхні за межами круга під час обертальних рухів або поворотів;

- послав молот за межі сектора;

Якщо у процесі виконання спроби молот виходить із ладу (брив троса, тріщина річки), а правил порушено не було, то спроба не вважається невдалою.

Ввійшовши в круг з приходом в руках, учасник до здійснення кидка не має права вийти з круга без дозволу судді.

Якщо учасник закинить зверху обруч, сегмент, планку, або наступить на них, це також вважається невдалою спробою Упиратися в обруч або сегмен з внутрішнього його боку дозволяється.

У всіх метання кидок зараховується по команді старшого судді. Суддя виголошує “Є” після приземлення приладу і при умові, якщо учасник прийняв стійке положення. При порушенні учасником правил метання суддя виголошує “Нема!”, і кидок не зараховується.

В обох випадках одночасно з командою суддя дає прапорцем сигнал для суддів-вимірників: при правильному кидку – підняттям прапора над головою, при неправильному – відмашкою прапорцем, опущеним вниз.

Після кидка та команди “Є!” учасник повинен вийти з круга тільки через половину круга. При порушенні цього правила суддя робить учасникові зауваження. Учасник не має права після кидка виходити в поле за приладом без дозволу судді. Метальникові не дозволяється мати на руці зап’ясник, а також бинтувати зап’ясний суглоб.

Конструкція молота

Молот складається з трьох частин ядра, дроту та ручки. Ядро молота виготовляється з ціліснолитого чавуну або іншого металу, не м'якшого за латунь. Воно також може являти собою металеву оболонку, наповнену свинцем чи іншим матеріалом і мати при цьому правильну сферичну форму. Під час використання наповнювача, він повинен бути абсолютно нерухомим в оболонці, а центр ваги знахо­дитися не дальше як у 6 мм від центра сфери.

Дріт повинен являти собою цілісний кусень упругої сталі діа­метром не менше Змм. Він не повинен давати відчутного витягу­вання під час виконання кидка. На одному або на обох краях дроту можуть утворюватися з'єднувальні петлі.

Ручка молота виконується у вигляді одинарної або подвійної петлі жорсткої конструкції, що має форму рівностороннього трикут­ника (115мм) і не має будь-яких рухомих пристроїв. Під час здій­снення кидка вона не повинна розтягуватися. 8 дротом ручка з'єдну­ється таким чином, щоб під час виконання кидка вона не крутилася і давала змогу визначати загальну довжину молота. Дріт може приєд­нуватися до ядра за допомогою шарнірного пристрою, простого або кулькоподібного. Ручка з дротом з'єднується за допомогою петлі.

Молот повинен відповідати таким вимогам:

   

Чоловіки

Жінки

Повна вага молота

 

7,260 кг

4,000 кг

Допустима вага до змагань

мін.

макс.

7,265 кг

7,285 кг

4,005 кг

4,025 кг

Довжина (від внутрішнього боку)

мін.

макс.

1,175 м

1,215 м

1,175 м

1,215 м

Діаметр ядра

мін.

макс.

110 мм

130 мм

95 мм

110 мм

Сектор для приземлення снарядів

Сектор для приземлення снарядів розмічається білими лініями шириною 50 мм під кутом 34,92°, котрі повинні перетинатися у цент­рі круга. Для позначення кращого результату або рекорду відповід­ного рівня використовують яскраві прапорці, що встановлюються на бокових обмежувальних лініях сектора.

Огорожа для метання молота

З .метою безпеки глядачів, офіційних осіб (суддів) та спортсме­нів метання молота повинно здійснюватися Із-за огорожі. Сторожа повинна бути запроектована, виготовлена та встановлена таким чином, щоб зупинити молот вагою у 7,260кг, діаметром 110мм, що рухається зі швидкістю ЗО м/с, а також не викликати рикошету або відскоку молота у бік метальника та не допускати вильоту сна­ряда над верхом огорожі. Огорожа може мати у своєму плані форму "∩" та складатися як мінімум з семи сітчатих щитів, шириною по 2,74 м кожний. Отвір між боками крайніх щитів має складати 6м та зна­ходитися на відстані 4,2м попереду центра круга. Висота сітчатого шита повинна бути не менше 7м. Два рухомих додаткових сітчатих щита шириною по 2м; кожний встановлюються на передній частині огорожі так, щоб давати змогу почергового їх використання під час виконання кидків з правого та лівого боку. Мінімальна висота цих щитів 9 м.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Інші реферати на тему «Фізкультура, туризм»: