Сторінка
1

Виховання всесторонньо розвинутих і здорових дітей на уроках фізичної культури

ПЛАН

І. Вступ.

II. Основна частина

1. Лікарське – педагогічний контроль і зміцнення здоров’я учнів.

2. Вікові особливості учнів.

3. Моральне, естетичне і трудове виховання на уроках фізичної культури.

III. Заключна частина.

Фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей з метою гармонійного формуванні її особистості та розвитку активної життєдіяльності.

У системі різноманітних організаційних форм з фізичного виховання. Тісно пов’язаних між собою, особливе місце займає урок фізичної культури, що є основною формою фізичного виховання школяра.

Головними задачами уроків фізичної культури є формування основ раціональної техніки рухів в гімнастичних вправах, легкій атлетиці, пересування на лижах, грі в ручний м’яч, баскетбол, розвиток спритності, сили, швидкості і витривалості, підготовка учнів до складання контрольно-навчальних нормативів і тестових вправ. Треба теж удосконалювати і закріплювати навички правильної осанки, дихання.

Учні повинні засвоїти навики самостійних занять і отримати знання про вплив вправ на фізичний розвиток і здоров’я. На уроках потрібно досягнути, щоб інтерес учнів до фізичних вправ перейшов у необхідність і привичку регулярно займатися ними.

Важливо також розвивати в учнів організаторські здібності на уроках фізичної культури.

Які ж завдання потрібно розв’язувати на уроках фізичної культури?

1. Зміцнення здоров’я, сприяння правильному розвиткові й загартування школярів.

2. Прищеплення учням життєво важливих рухових умінь і навичок.

3. Виховання основних рухових якостей – швидкості, спритності, сили й витривалості.

4. Подання необхідних відомостей з фізичної культури і спорту, гігієни фізичних вправі, про загартування, режим дня, правильне дихання, поставу.

5. Прищеплення навичок особистої і спільної гігієни, необхідних у побуті і під час занять фізичними вправами.

6. Виховання сміливості, наполегливості, дисциплінованості, навичок культурної поведінки, колективізму, почуття дружби й товариськості.

7. Сприяння розвиткові розумових здібностей учнів.

Здійснення зазначених завдань досягається цілеспрямованим змістом, правильно організацією і проведенням уроків фізичної культури. Всі ці завдання тісно пов’язані між собою і розв’язуються в єдиному процесі, але водночас розв’язання кожного з них має і свої шляхи. Так, у розв’язанні оздоровчих завдань основним є добір і дозування фізичних вправ з урахуванням стану здоров’я, фізичного розвитку, вікових і статевих особливостей учнів, а також виконання гігієнічних вимог до уроку фізичної культури (проведення занять на свіжому повітрі – майданчику, стадіоні, на місцевості).

Зміцнення здоров’я учнів потребує суворої регламентації фізичного навантаження на організм школяра протягом всього уроку. Необхідно поступово вводити організм учнів у роботу, а також після виконання посильного фізичного навантаження приводити його у відносно спокійний стан.

Навчальні завдання розв’язуються на основі опанування комплексів рухових умінь і навичок, що є в програмі. У процесі навчання в учнів виховуються основні рухові якості: швидкість, спритність, а також у межах можливостей організму дітей певного віку – сила й витривалість.

Під час занять учні набувають знань з фізичної культури і спорту. На уроках вони ознайомлюються з питаннями гігієни фізичних вправ, гігієнічними вимогами до спортивного одягу, з прийомами самоконтролю і поняттям спортивного тренування.

У процесі навчання безпосередньо розв’язуються і завдання виховання вольових та моральних якостей.

Основним моментом у вихованні моральних якостей належить спеціальній організації ситуації в процесі оволодіння руховими діями, в яких учень повинен самий визначити свій поступок у відповідності з тими чи іншими нормами моральної поведінки. Виграти в естафеті шляхом порушення правил чи пережити відчуття програшу, але залишатися – чесним –в таких умовах складається реальна можливість перетворення в життя поглядів і переконань учнів.

При умовах контролю і оцінювання зі сторони учителя ці ситуації помагають учням погасити в собі егоїстичні мотиви і збагачують позитивний моральний досвід.

Для виховання моральних якостей велике значення має наочний приклад і методи переконання.

Уроки фізичної культури мають важливе значення для виховання волі учнів. Оволодівши руховими навичками, вправи на розвиток рухових якостей повинні бути з посильними трудностями і бар’єрами.

Пройшовши ці труднощі і бар’єри, і виховується сила волі учнів.

Одним із важливих аспектів на уроках фізичної культури є естетичне виховання. Головний шлях естетичного виховання на уроках заключається в тому, що в учнів шляхом пояснення, показу, музикального супроводу вправ і формується естетична уява.

На уроках потрібно вимагати правильне виконання рухів, культури поведінки учнів. Гарна форма, добре оздоблена спортивна площадка, емоційно правильно підібраний музикальний супровід – все це засоби естетичного виховання.

У підлітковому віці в зв’язку з половим дозріванням потрібно виховувати у хлопців повагу до ровесниць, бажання допомогти їм.

Уроки фізичної культури повинні внести свій влад у трудове виховання.

Виховання бережливого відношення до спортивного інвентаря школи, привертати учнів до ремонту інфентаря, підтримувати чистоту спортивних залів і площадок – важливий елемент в рішенні цього завдання.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Фізкультура, туризм»: