Сторінка
4

Організація сушіння деревини та ТзОВ на базі камер СПЛК-2

Об’єм висушених пиломатеріалів, заданих в специфікації Ф (м3), перераховується в об’єм умовного матеріалу У за формулою:

У=Ф·К, м3ум,

(2.2)

де Ф – об’єм фактичного пиломатеріалів, який підлягає сушінню, м3; К – коефіцієнт перерахунку

К=Кτ · Ке,

(2.3)

Кτ – коефіцієнт тривалості обороту камери

,

(2.4)

де τоб.ф. – тривалість камерооброта при сушінні фактичного матеріалу, в добах; τоб.у. – тривалість камерооборота при сушінні умовного матеріалу, в добах; Ке – коефіцієнт місткості камери.

,

(2.5)

де Еум – місткість камери в умовному матеріалі; Еф – місткість камери в фактичному матеріалі; βум – коефіцієнт об’ємного заповнення штабеля умовним матеріалом; βф – коефіцієнт об’ємного заповнення штабеля фактичним матеріалом.

Перерахунок фактичного об’єму матеріалу в об’єм умовного матеріалу зводимо в табл. 2.4

Таблиця 2.4.

Перерахунок фактичного об’єму пиломатеріалів в умовний

Характеристика пиломатеріалів

Тривалість камерообороту, діб

Коефіцієнти

Об’єм пиломатеріалів

Порода

Т, мм

Ш, мм

τоб.у.

τоб.ф.

Кτ

βум

βср

Ке

Заданий Ф, м3

В умовному матеріалі

Ялина

32

80

2,6

3,3

0,787

0,399

0,438

1,097

2000

1726,6

Ялиця

40

100

3,3

3,3

1,00

0,438

0,438

1,0

1500

1500

Ялина

50

Різна

5,5

3,3

1,666

0,316

0,438

1,386

1500

3463,4

ΣФ=5000 ΣУ=6690

2.1.4 Розрахунок продуктивності камери в умовному матеріалі

Річну продуктивність камери в умовному матеріалі визначають за формулою:

, м3 ум/рік,

(2.6)

де 335 – тривалість роботи камери в рік, діб; τоб.ум. – тривалість камерооборота при сушінні умовного матеріалу; Г – габаритний об’єм в усіх штабелів в камері:

Г=, м3

(2.7)

де L, B, H – відповідно габаритна довжина, ширина, висота штабеля, м; m – кількість штабелів в камері; βум. – коефіцієнт об’ємного заповнення штабелю умовним матеріалом.

Г=6,5·1,8·2,6·2=60,84 м3.

м3 ум/рік.

2.1.5 Розрахунок необхідної кількості сушильних камер

Необхідна кількість сушильних камер визначають за формулою:

, шт

(2.8)

де - загальний об’єм умовного матеріалу визначено з табл.2.4.; Пу - річна (планова) продуктивність однієї камери в умовному матеріалі.

шт.

Взята кількість камер визначається округленням до ближнього цілого числа.

Приймаємо до будівництва 3 камери СПЛК-2.

2.2 Тепловий розрахунок

2.2.1 Вибір розрахункового матеріалу

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: