Сторінка
20

Організація сушіння деревини та ТзОВ на базі камер СПЛК-2

4 Енергетична частина

4.1 Розрахунок витрат силової електроенергії

Силову енергію споживають електродвигуни, які обслуговують технологічне, транспортне і допоміжне обладнання.

Річна потреба в силовій електроенергії.

,

(4.1)

де Nуст – встановлено потужність обладнання, кВт; Кзап – коефіцієнт попиту, який враховує одночасність роботи двигунів, завантаження обладнання, ККД електродвигунів і втрати на лінії; Tрозр – розрахунковий час роботи обладнання за рік, год.

Для електродвигунів сушильних камер:

,

(4.2)

де Тріч – річний фонд роботи сушильної камери за рік, Тріч=8·3·335=8040год; Тз.р. – затрати часу на завантаження і розвантаження камер за рік, год; Тохол – затрати часу на охоплення матеріалу в камері, год.

В камерах періодичної дії:

Тз.р. = τз.р. · п, год,

(4.3)

де τз.р. – тривалість завантаження і розвантаження камери, беруть 2,4 год; п – кількість камерооборотів за рік.

,

(4.4)

де τср.ф. – середня тривалість обороту камери, при сушінні фактичного матеріалу, діб.

.

Затрати часу на охолодження в камері:

,

(4.5)

де τохол. – тривалість охолодження матеріалу середньої товщини в камері до 30 – 40оС становить 1 год на см товщини матеріалу; п – кількість камерооборотів за рік.

Середньозважена товщина матеріалу:

,

(4.6)

де Sі – товщина висушуваного матеріалу кожного виду, заданого специфікацією.

.

Розрахунковий час роботи електродвигунів іншого обладнання визначають за формулою, із врахуванням змінності роботи даного обладнання і кількості робочих днів у році:

Тріч=t·i·n,год.

(4.7)

Дані обчислень зводимо до таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Розрахунок витрати силової електроенергії

Назва обладнання

Кількість

Встано-влена потужність одиниці обладнання, кВт

Встано-влена потужність всього обладнання, кВт

Коефіці-єнт запиту

Час роботи обладнан-ня

Річна витрата електро-

енергії, кВт/год.

Сушильні камери СПЛК-2

3

11

33

0,8

7519,2

198506

Траверсні візки

1

9

9

0,3

5840

15768

Ліфт-підйомник

2

10

20

0,3

4160

24960

239234

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: