Сторінка
26

Організація сушіння деревини та ТзОВ на базі камер СПЛК-2

Таблиця 6.9

Розрахунок річного фонду зарплати робітників

Назва

Річний тарифний фонд зарплати

Доплати

Основна зарплата, тис. грн.

Додаткова зарплата

Річний фонд зарплати, тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

Робітники

73,3

20

14,7

88,0

10

8,8

96,8

Таблиця 6.10

Розрахунок витрат із фонду матеріального заохочення

Назва

Тарифний фонд зарплати, тис. грн.

Виплата із ФМЗ

%

тис. грн.

Робітники

73,3

10

7,3

Керівники

25,8

25

6,5

Разом

13,8

Таблиця 6.11

Кошторис витрат по сушильному господарству

Назва витрат

Показник, тис.грн.

Структура, %

1. Вартість матералу

12,3

1,3

2. Вартість електроенергії

127,5

13,6

3. Вартість пари

320,2

34,1

4. Вартість води

5,9

0,5

5. Амортизація осф.

211,2

22,5

6. Затрати на поточний ремонт

63,4

6,8

7. Фонд зарплати робітників, цехового персоналу

122,6

13,1

8. Відрахування на соцстрах.

44,7

4,8

9. Інші витрати

31,3

3,3

Разом

939,1

100

План виробництва в ум. м3

6690

Цехова собівартість сушіння 1 м3 ум. п/м

0,14037

Таблиця 6.12

Техніко-економічні показники сушильного господарства

№ п/п

Назва

Одиниця виміру

Показник

1

План виробництва сушильного господарства:

а) в фактичних

б) в умовних

в) в грошовій оцінці

м3

м3

тис. грн.

5000

6690

939,1

2

Чисельність працівників всього

В тому числі:

а) робітників

б) цехового персоналу

Чол.

Чол.

Чол.

11

9

2

3

Виробіток продукції на 1 роб.

а) в умовному матеріалі

б) в грошовій оцінці

м3

тис. грн.

743,3

104,3

4

Фонд зарплати працівників

В тому числі:

а) робітників

тис. грн.

тис. грн.

122,6

96,8

5

Виплати із ФМЗ працівникам

В тому числі:

а) робітникам

тис. грн.

тис. грн.

13,8

7,3

6

Середньорічна зарплата з врахуванням виплат із ФМЗ

а) одного працівника

б) одного робітника

тис. грн.

грн.

грн.

11145

10756

7

Собівартість сушіння 1 м3 ум. п/м

грн.

140,37

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: