Сторінка
18

Організація сушіння деревини та ТзОВ на базі камер СПЛК-2

Визначаємо кількість транспортних операцій, які здійснюються з кожним штабелем в сумарному цеху за допомогою траверсного візка.

1. Від ліфта до складу сирих штабелів.

2. Зі складу сирих пмломатеріалів у камеру.

3. З сушильної камери в охолоджувальне приміщення.

4. З охолоджувального приміщення до місця розформування.

Тоді об’єм роботи в рік для траверсного візка

.

Необхідна кількість траверсних візків

.

.

Приймаємо один траверсний візок.

2.5.5 Розрахунок кількості робітників

Кількість робітників, які зайняті на формуванні, завантаженні і розвантаженні штабелів, їх розформуванні визначають залежно від об’єму робіт і ступені їх механізації. Кількість робітників, які працюють на траверсному візку, крані, тельфері визначають кількістю завантаження даного обладнання.

Кількість робітників, необхідних для формування і розформування штабелів:

,

(2.67)

де Ф – річна продуктивність сушильного цеху в фактичному матеріалі м3; Тз – трудозатрати в нормо-годинах на кубометр висушеного матеріалу, нормо-год/м3; Теф – ефективний річний фонд робочого часу на 1 робітника, год.

Затрати праці Тз визначають за табл. Д.31 за відповідних способів формування і розформування штабелів і пакетів. При формуванні штабелю із заготівок кількість робітників збільшується в 2–2,5 рази. Ефективний фонд робочого часу одного робітника за рік становить 1785 год.

Приймаємо 2 робітники.

2.6 Розрахунок площі сушильного цеху

Розрахунок площі сушильного цеху:

,

(2.68)

де S1k – площа однієї камери ,м2; п – кількість камер, шт.

,

(2.69)

де L – довжина камери, м; В – ширина камери, м.

.

.

Визначаємо скільки площі в м2 припадає на 1% площі цеху:

.

Розрахунок площі цеху зводимо в табл. 2.10

Таблиця 2.10

Розрахунок площі сушильного цеху

Назва ділянок і приміщень

Середнє значення,

%

Площа,

м2

Виробничі ділянки:

1) Сушильні камери

2) Траверсні коридори

3) Приміщення для формування сирих штабелів

4) Склад сирих штабелів

5) Приміщення для розформування сухих штабелів

6) Склад сухих пиломатеріалів (охолоджувальних приміщень)

7) Коридор керування

25

23

6

10

8

17

4

147,84

135,93

35,43

59,1

47,3

100,5

23,6

Разом:

93

549,6

Допоміжні приміщення:

1) Лабораторія цеху (15 – 25 м2)

2) Механічна майстерня (10 – 20 м2)

3) Контора, кімната начальника цеху (10 – 16 м2)

1

1

1

10

10

10

Разом

3

30

Побутові приміщення:

1) Кімната відпочинку

2) Курилка

3) Гардероб

4) Душ, санвузол

1

1

1

1

10

10

10

10

Разом:

4

40

Всього

100

619,6

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: