Сторінка
12

Організація сушіння деревини та ТзОВ на базі камер СПЛК-2

Ділянка 2,14. Поворот під кутом 1350.

k0=0,25.

Па.

Ділянка 3,8,13. Опір одного рядка із ребристих чавунних труб визначають по рис. 6а в залежності від приведеної швидкості ω0.

ω0=6,5 м/с; Δh1p=27Па

Δh3,8,13=27·3=81 Па.

Ділянка 4,12. Поворот під кутом 900.

k0=1,10;

Па.

Ділянка 5,9. Вхід у штабель.

Коефіцієнт опору визначається по таблиці 20 в залежності від відношення s/S.

s – живий перетин штабеля, м2; S – габаритна бокова площа штабеля, м2.

;

k0=0,20;

Па.

Ділянка 6,10. Штабель.

k0=15,2;

Па.

Ділянка 7,11. Вихід з штабеля.

k0=0,36;

Па.

Визначаємо сумарний опір кільця циркуляції

Па.

(2.52)

Па.

Рв=1,05·, Па.

Рв=1,05·264,5=277,7 Па.

2.3.4 Вибір вентилятора і розрахунок потужності, яку споживає вентилятор

Якщо не змінюється конструкція камери, то тип вентилятора визначається типом камери, але можливе використання вентиляторів різних номерів. Вибираючи номер вентилятора необхідно приймати вентилятор з найбільшими ККД, найменшим номером і найбільшим числом обертів.

Для вибору вентилятора використовують аеродинамічні групові, індивідуальні або безрозмірні характеристики вентиляторів, які складені при кг/м3. Через те фактичний тиск вентилятора Рв необхідно перерахувати в тиск за цих стандартних умов.

Па,

(2.53)

де Рв - тиск вентилятора; ρ - густина агента сушіння.

Па.

Вентилятор вибирають за тиском Рхар і продуктивністю Vв.

, м3/с,

(2.54)

де nв кількість вентиляторів, встановлених в камері, які працюють одночасно

м3/с.

По груповій аеродинамічній характеристиці вибираємо осьовий реверсивний вентилятор серії У12№12. Таких 2 вентилятори встановлено в камері.

η=0,65.

Потужність, яка споживається вентилятором визначається за формулою:

, кВт,

(2.55)

кВт.

2.3.5 Вибір електродвигуна

Визначаємо встановлену потужність електродвигуна для приводу вентилятора:

, кВт,

(2.56)

де Кз коефіцієнт запасу потужності на пусковий період вибирають залежно від типу вентилятора і орієнтовної потужності за табл. 24; Кt - коефіцієнт, який враховує вплив температури середовища, в який встановлено електродвигун табл. 25; ηпр - ККД передачі , беруть залежно від виду передачі руху від вала електродвигуна до вала вентилятора.

Nдв=3,97 кВт;

Кз=1,05;

Кt=1,05;

ηпр=0,9.

кВт.

По характеристиці трьохфазних асинхронних електродвигунів серії 4-А вибирають двигун ближчої більшої потужності.

Nдв=5,5 кВт;

n=1500 хв-1.

2.4 Опис технологічного процесу сушіння

2.4.1 Транспортування сирих пиломатеріалів в сушильній цех

Сирі пиломатеріали, складені в суцільні пакети, автолісовозами перевозяться з лісопильного цеху і подаються в сушильній цех на ділянку формування штабелів.

2.4.2 Формування штабелів для сушіння

В сушильному цеху буде формуватися суцільний штабель. Розмір штабеля: довжина × ширина × висота 6,5 × 1,8 × 2,6м.

Правила формування штабелів.

Штабель повинен бути із пиломатеріалів однієї породи і товщини.

Підштабельна основа повинна бути міцна, тверда, а верх його – горизонтальним. Довжина основи повинна дорівнювати довжині штабеля. В якості підштабельної основи рекомендується використовувати підштабельні візки (вагонетки), або треки.

В залежності від характеру циркуляції агента сушіння через штабель пиломатеріалів укладають:

а) суцільними рядами без проміжків (шпацій) між дошками для камер з горизонтальною циркуляцією впоперек штабелів;

б) з проміжками (шпаціями) між дошками для камер з горизонтальною циркуляцією вздовж штабелів і вертикальною в тому числі природною циркуляцією.

Необрізні дошки укладають відземком в різні сторони.

Якщо дошки мають різну ширину, то вузькі укладають всередину, а широкі – по краях штабеля. Якщо по ширині штабеля ціла кількість дощок не розміщується, тоді зазор залишають всередині щтабеля.

В штабелях зі шпаціями ширина шпацій повинна бути при укладці обрізних дощок – 35%, необрізних – 57% від ширини штабеля. Шпації повинні бути розподілені рівномірно по ширині штабеля.

Дозволяється укладання в один штабель пиломатеріалів різних по довжині. При цьому довгі укладають по краях штабеля, короткі – в середину. Пиломатеріали, які стикуються, розташовуються не менше ніж на 2-х прокладках, при цьому зовнішні торці вирівнюють по торцях штабеля.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 


Інші реферати на тему «Технічні науки»: