Сторінка
11

Вивчення мотивації студентів до фізичного самовдосконалення

57. Хромин В.Г. Интеграция основного и дополнительного физкультурного образования школьников. - Тюмень, 2000. - 26с.

58. Целевая комплексная программа «Физическое воспита­ние - здоровье нации». - К., 1998.

60. Яворська О.О. Віково-статеві особливості формування та становлення властивостей основних нервових процесів у підлітків 15-17 років. // Матер. Всеукр. наук, симпозіуму. Київ-Черкаси,-1999.-С.116.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Інші реферати на тему «Фізкультура, туризм»: