Сторінка
1

Система впровадження державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості у вищих навчальних закладах

Однією із основних проблем сучасної освіти є підвищення її якості. Найважливішим складовим компонентом цієї проблеми та умовою пошуку шляхів підвищення якості освіти є розробка об’єктивних засобів і критеріїв оцінювання досягнень студентів вищих навчальних закладів.

Теорія комплексного контролю та тестування у фізичному вихованні одержала наукове обґрунтування лише в середині 20-х років XX ст.

Значний внесок в розробку комплексного контролю та теорії тестування внесли Зациорський (1979), Іванов (1987), Карпман, Білоцерківський, Гудков (1988), Платонов (1995), Булатова (1997), Круцевич (1999), Сергієнко (2001).

Затвердження Положення про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовки населення України відкрило новий етап використання фізичного виховання та спорту для підтримки здоров’я та фізичної підготовленості. Це Положення відноситься, в першу чергу, до контингенту населення, для якого фізичне виховання є регламентованою формою обов’язкового використання.

Державні тести – нормативна основа вдосконалення фізичної підготовленості населення. Робота з впровадження тестів є недостатньою. Це свідчить про відсутність держзамовлення на дослідження сутності результатів [3].

Тести, які використовуються, повинні відповідати таким критеріям: валідність, доступність, індиферентність, надійність, ємність, інформативність. В сучасних публікаціях думка з приводу Державних тестів та їх ефективності розділилися. Одні вчені [1, 4] вважають, що Державні тести не мають належного наукового убґрунтування та не є ідеальними для оцінки деяких рухових якостей, а також для людей з різними початковими рівнями підготовленості та здоров’я. Інші вважають, що вони зіграли певну роль у вирішенні освітніх та оздоровчих задач фізичного виховання, але зміна соціально-економічних та інших умов, перевірка рівня фізичної підготовленості та досвіду тестування свідчать про необхідність внесення змін та доповнень до ситеми тестів [3].

Необхідно зазначити, що у засобах масової інформації практично відсутня інформація про хід тестування.

Метою нашого дослідження було визначення ефективності методики фізичного виховання.

Таблиця1

Аналіз результатів державного тестування студентів КДПУ у 2004-2005 н.р.

Оцінка

Дівчата

1 курс (n=357)

2 курс (n=269)

3 курс (n=236)

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Відмінно

67

19

54

20

37

16

Добре

98

27

89

33

71

30

Задовільно

167

47

112

42

109

46

Незадовільно

25

7

14

5

19

8

Оцінка

Юнаки

1 курс (n=486)

2 курс (n=336)

3 курс (n=347)

Кількість

%

Кількість

%

Кількість

%

Відмінно

119

25

74

22

59

17

Добре

185

38

109

32

109

32

Задовільно

177

36

151

45

171

49

Незадовільно

5

1

2

1

8

2

Аналізуючи отримані результати, необхідно зазначити, що на нашу думку, введено достатньо важкі тести на витривалість. Достатньо повно та обґрунтовано введено оцінки в балах за всіма тестами, окрім плавання. Вважаємо необґрунтоване введення коефіцієнту 2 до оцінки нормативу з плавання.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Фізкультура, туризм»: