Сторінка
2

Система впровадження державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості у вищих навчальних закладах

За даними таблиці 1 спостерігається, що студенти першого курсу мають більшу кількість оцінок „відмінно” та „добре”. У студентів третього курсу переважає оцінка „задовільно”.

На нашу думку, погіршення результатів пов’язане із тим, що вимоги до студентів третього курсу є значно вищими, ніж до студентів усіх інших курсів, а традиційна система фізичного виховання не сприяє суттєвому підвищенню рівня фізичної підготовленості.

У цілому, введення оцінок в балах та чітка регламентація умов виконання державних тестів є суттєвим досягненням в державній практиці оцінювання фізичної підготовленності населення України. Однак, можливості цього виконання для окремих тестів не рівноцінні. За групами складності можна виділити більш доступні та менш доступні для організації види тестів. До більш доступних відносяться всі силові тести, біг 100м, „човниковий” біг. До менш доступних в організаційному аспекті відносяться вправи на витривалість, гнучкість та плавання [2].

Отримані за допомогою тестів результати використовуються в якості об’єктивної основи для планування навчального процесу.

Література:

1. 1. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания. – К.: Олимпийская литература, 1999.

2. 2. В.М.Лабскир, А.И.Любиев, З.А.Близнецова, Е.И.Пацкун. Направления усовершенствования государственных тестов и нормативных оценок физической подготовлености // Фізична культура, спорт. здоров’я: Зб. наукових робіт. – Харків: ХаДІФК, 1998. – С. 32-34.

3. 3. В.Мудрик, М.Олійник, І.Приходько, В.Ашанін. Аналіз проблемної ситуації щодо впровадження державних тестів і нормативів оцінки фізичної підготовленості населення України // ТМФВ.-2002.- №2.С.16-17.

4. 4. Романенко В.А. „Двигательные способности человека” , Донецк: „Новый мир” УК Центр, 1999 г. – С.240.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Інші реферати на тему «Фізкультура, туризм»: