Сторінка
1

Інформаційні системи технологій в фінансово-кредитних установах

1. Дайте характеристику апаратній та програмній базі формування інформаційних технологій.

Слово “комп’ютер” (computer) перекладається з англійської мови як “обчислювач”, тобто пристрій для здійснення розрахунків. Принциповою відмінністю комп’ютерів від арифмометрів та інших обчислювальних пристроїв (рахівниць, логарифмічних лінійок тощо) є те, що комп’ютери дозволяють здійснювати складні послідовності обчислювальних дій за допомогою попередньо заданих інструкцій (тобто за програмами) без участі людини. Часто також вживається термін “електронно-обчислювальна машина” (ЕОМ).

Комп’ютер – комплекс пристроїв, що забезпечують обробку інформації за заданими алгоритмами.

Найпоширенішими є персональні комп’ютери (ПК). Слово “персональний” означає, що комп’ютер призначений для роботи в певний час одного користувача (великі комп’ютери, як правило, одночасно виконують роботу кількох користувачів).

Програма – послідовність команд, які виконує комп’ютер, що передбачається досягнення необхідного результату.

Широке використання комп’ютерів і програм призвело до суцільної комп’ютеризації. Цей процес можна вважати найбільш значною характеристикою науково-технічного прогресу другої половини ХХ століття, який підвищує значення і цінність інформації.

Комп’ютеризація – техніка, математичні методи і спеціальне програмне забезпечення, що застосовуються для збору, зберігання і обробки інформації, необхідної для управління, навчання, а також отримання різного роду інформаційних та обчислювальних послуг.

Проект першої обчислювальної машини, яка могла б виконувати обчислення без втручання людини, розробив ще в 30-х роках ХІХ ст. англійський вчений Чарльз Беббідж. Перша електронна обчислювальна машина “Марк-1” з’явилася в 1943 році в США. Спочатку комп’ютери будували на основі електромеханічних перемикачів, а в 40-х та 50-х роках ХХ ст комп’ютери створювали на основі елекронних ламп. Винайдення транзистора (1948 р.) та інтегральної мікросхеми (1959 р.) дозволило в тисячі разів зменшити ціни на комп’ютери, підвищити їх продуктивність і перетворити їх на незамінних помічників людини.

У 1981 році фірма ІВМ випустила свій перший персональний комп’ютер. Він складався з окремих незалежно виготовлених частин. Способи їх з’єднання та принципи роботи були оприлюднені, і це надало можливості увійти до комп’ютерного бізнесу багатьом фірмам. Такий підхід до виробництва комп’ютерів отримав назву принципу відкритої архітектури і забезпечив гучний успіх комп’ютерів фірми ІВМ. Сьогодні комп’ютери цієї фірми та інших виробників, які програмно та апаратно з ними сумісні, є найпоширенішими.

З точки зору користувача під ІВМ – сумісним комп’ютером розуміють такий, який може використовувати одні й ті ж програми з ПК фірми ІВМ. В серпні 1981 р. ця фірма почала продавати комп’ютери з торговою назвою ІВМ РС. Комп’ютери виявились настільки вдалими, що їх конструкцію почали повторювати сотні інших фірм. В результаті масового виробництва і різноманітних удосконалень з’явився цілий клас так званих ІВМ-сумісних ПК.

Електронні обчислювальні мережі та їх призначення

Одним з найефективніших та найпопулярніших технічних засобів ділового зв’язку є обчислювальна техніка, що використовує електронний зв’язок. Коли комп’ютерів на підприємстві декілька, доцільно встановити електронну мережу.

Електронна мережа – група комп’ютерів, принтерів, інших технічних пристроїв, об’єднаних засобами зв’язку.

На підприємстві кожен службовець має інформацію, яка може знадобитись іншим працівникам. Це може бути інформація, яку надають керівники відділів вищому керівництву і службовців своїм керівникам, бухгалтерська а аналітична звітність, прогнози, поточна інформація про розташування ресурсів, стан ринків тощо.

Головним надбанням будь-якого сучасного підприємства є бази даних про клієнтів, їх потреби, наявне у них обладнання, товари, строки гарантійних зобов’язань, фінансовий стан, укладені договори, історію співробітництва, розмір націнок та знижок. Внутрішня маркетингова діяльність теж насичена інформацією – даними про конкретні замовлення, їх кодифікацію, виробництво, виконання та відвантаження. Якщо комп’ютери підприємства з’єднані мережею, то обмін такою інформацією між структурами підприємства значно спрощується. На підприємстві, що має велику базу даних, до якої необхідно забезпечити доступ з усіх робочих місць, можна використовувати мережеве з’єднання. Це ефективніше, ніж розміщувати інформацію цієї бази даних на багатьох комп’ютерах.

Можливо, що один з комп’ютерів має обладнання, яке необхідне кільком працівникам. За допомогою мережі можна здійснити і такий доступ. Найхарактернішим є використання принтерів у мережі: замість придбання принтеру для кожного службовця, підприємство може використовувати меншу їх кількість, підключивши їх до мережі.

Якщо на підприємстві використовуються кілька комп’ютерів, вони об’єднуються між собою і можуть використовуватись для передачі інформації між підрозділами підприємства. В цьому випадку виникає локальна інформаційна мережа комп’ютерів або інших засобів, що об’єднані в єдине ціле.

Апаратне забезпечення локальних мереж складають мережеві адаптери, роз’єми, кабелі. Як засоби комутації найчастіше використовується двожильний (вита пара), коаксіальний і оптоволоконний кабелі.

Одним із технічних засобів, який суттєво впливає на організацію комп’ютерного бухгалтерського обліку, є комп’ютерні обчислювальні мережі. Комп’ютерна мережі – це сукупність програмних, технічних і комунікаційних засобів, які забезпечують ефективний розподіл обчислювальних ресурсів.

Види електронних мереж

Підприємство може використовувати декілька видів електронних мереж. За принципами побудови комп’ютерні мережі поділяться на локальні, регіональні та глобальні.

Підприємства, що розташовані в межах однієї будівлі або в декількох близько розташованих будівлях з’єднуючи комп’ютери, створюють мережу, яка має назву локальної. Вона забезпечує, наприклад, інформаційний обмін між маркетологами та іншими спеціалістами.

Локальними обчислювальними мережами (ЛОМ) називають мережі, які об’єднують комп’ютери розташовані недалеко один від одного, сполучені в мережу до за допомогою високошвидкісних адаптерів (високошвидкісних цифрових ліній зв’язку зі швидкістю передачі даних 10-1000 Мбіт/с). Існує декілька стандартів ЛОМ, що забезпечують необхідну пропускну спроможність: FDDI, Fast Ethernet, 10OVG-AnyLAN і АTM.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Інші реферати на тему «Інформатика»: