Сторінка
1

Функції

Для виконання табличних обчислень потрібні формули. Оскільки деякі формули і їхні комбінації зустрічаються дуже часто, те програма Excel пропонує більш 400 заздалегідь вбудованих формул, що називаються функціями.

Всі функції розділені по категоріях, щоб у них було простіше орієнтуватися. Умонтований Конструктор функцій допомагає на всіх етапах роботи правильно застосовувати функції. Він дозволяє побудувати й обчислити більшість функцій за два кроки.

У програмі є упорядкований за алфавітом повний список усіх функцій, у котрому можна легко знайти функцію, якщо відомо її ім'я; у противному випадку варто робити пошук по категоріях.

Багато функцій різняться дуже незначно, тому при пошуку по категоріях корисно скористатися стислими описами функцій, що пропонує Конструктор функцій. Функція оперує деякими даними, що називаються її аргументами. Аргумент функції може займати один осередок або розміщатися в цілій групі комірок. Конструктор функцій робить допоиогу у завданні будь-яких типів аргументів.

Наприклад:

=СУММ(А5:А9) - сума комірок А5, А6, А7, А8, А9;

=CP3HA4(G4:G6) - середнє значення комірокG4, G5, G6.

Мастер функцій.

Виділіть ту комірку, у якій повинний з'явитися результат обчислень. Потім натискуванням по 14-й піктограмі Мастер функцій (із значком fx) відчиніть діалогове вікно Мастер.

У лівому полі цього вікна перераховані категорії функцій, а в правому - функції, що відповідають обраній категорії. Для того щоб побачити усі функції, варто клацнути мишею по опції Все у поле категорій.

Клацніть мишею за назвою потрібної Вам функції, тоді назва функції з'явиться в окремому рядку разом із стислим описом цієї функції. Тут же вказуються типи аргументів функції і їхня кількість. Аргументи задаються на такому кроку роботи з мастером. Щоб перейти до нього, клацніть по командній кнопці Далее.

На другому кроку в діалоговому вікні Мастер вказуються аргументи функції. Мастер розрізняє аргументи, що повинні враховуватися обов'язково, і необов'язкові аргументи. Щоб задати аргумент функції, потрібно або ввести його адресу з клавіатури, або в таблиці промаркировать область, де він розташований. Тоді адреса аргументу функції з'явиться у відповідному полі діалогового вікна Мастера.

При роботі з Мастером завжди можна повернутися до першого кроку, клацнувши по командній кнопці Назад, і вибрати іншу функцію. Якщо всі аргументи функції були зазначені правильно, у правому верхньому полі з'являється результат обчислення цієї функції, що буде приміщений у таблицю. Клацніть по командній кнопці Готово, щоб закрити вікно Мастер функцій.

Після цього в зазначеній комірці таблиці з'явиться результат обчислень, але комірка залишиться виділеною. У складальному рядку можна побачити обрану

функцію разом із відповідними аргументами. Функції можуть входити одна в іншу, наприклад:

=СУММ(Р1 :Р20); ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(Н4:Н8);2);

Для введення функції у комірку необхідно: . * виділити комірку для формули;

* викликати Мастер функций за допомогою команди Функция меню Вставка або кнопки ¦x ;

* у діалоговому вікні, що з'явилося, вибрати тип функції в переліку Категория і потім потрібну функцію в переліку Функция;

* натиснути кнопку ОК;

* у полях Число1, Число2 та ін. наступного вікна ввести аргументи функції (числові значення або посилання на комірки);

* щоб не вказувати аргументи з клавіатури, можна натиснути кнопку, яка

знаходиться праворуч поля, і виділити мишею ділянку комірок, що містять аргументи функції; для виходу з цього режиму слід натиснути кнопку, яка знаходиться під рядком формул;

* натиснути ОК. Уставити у комірку функцію суми СУMM можна за допомогою кнопки

Редагування функцій

Клацніть мишею по комірці, де знаходиться функція. Потім натиснемо по піктограмі Мастер функцій відчиніть діалогове вікно Мастер функцій.

У цьому вікні дається назва функції, приводиться її стислий опис і перераховуються її аргументи. Для того щоб змінити вміст поля, де знаходяться аргументи, випливає або безпосередньо внести нові адреси, або виділити відповідну групу комірок. Після закінчення редагування варто клацнути по командній кнопці Готово.

Після натискування по комірці, де знаходиться функція, у складальному рядку з'явиться текст функції, що містить значення аргументів. Тому редагування можна виконати безпосередньо в складальному рядку, не звертаючись до Конструктора функцій. Для цього потрібно клацнути мишею в тій позиції складального рядка, де необхідно виправити помилку. Зліва від рядка з'являться три командні кнопки (із значком X, "галочкою" і fx).

У тій позиції, де було виконане натискування, з'явиться мерехтливий текстовий курсор. З цієї позиції можна вводити нові символи з клавіатури. Натискування по піктограмі з хрестиком відміняє всі зроблені зміни, так що вміст комірки залишається без зміни. Натискування по піктограмі з "галочкою" підтверджує зміна, і в комірці з'являється нове значення.

Обчислення суми

Виділіть комірку, де повинна розташовуватися сума, і клацніть мишею по 13-й піктограмі додавання.

У складальному рядку з'явиться знак рівності і слово "SUM", за яким у скобках звичайно випливає адреса деякої областіі, що програма пропонує після аналізу сусідніх комірок у якості області підсумовування. Якщо Excel "угадала" правильно, клацніть по піктограмі з "галочкою".

У противному випадку виділіть групу комірок, що потрібно скласти. Можна виділити декілька несуміжних груп комірок, використовуючи клавішу [Ctrl]. Цю клавішу потрібно утримувати в натиснутому стані доти, поки всі групи не будуть виділені.

Адреси груп можна ввести з клавіатури. У цьому випадку потрібно пам'ятати, що адреси початкової і кінцевої комірки групи розділяються двокрапкою, а адреси різноманітних груп - комою (або крапкою з комою). Крім цього у формулу можна ввести і числові доданки. Після цього клацніть по піктограмі з "галочкою", щоб обчислити суму.

Обчислення середнього значення

Виділіть комірку, де повинно розташовуватися середнє значення, і клацніть по піктограмі Мастер функцій.

Відчиниться діалогове вікно Мастер. У правому полі клацніть за назвою функції СРЗНАЧ. Потім натискуванням по командній кнопці Далее перейдіть до другого кроку роботи з Конструктором.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Інформатика»: