Сторінка
1

Діапазон комірок. Обчислення в комірках

Виділення діапазону комірок. Більшість команд Excel оперують з активною коміркою або діапазоном комірок. Для виділення суміжного діапазону комірок слід за допомогою вказівника миші (утримуючи ліву кнопку миші натисненою) підсвітити потрібний прямокутник комірок. Для виділення колонки або рядка слід сумістити вказівник миші із заголовком колонки або номером рядка і клацнути лівою кнопкою миші. Для виділення несуміжного діапазону комірок слід, утримуючи натиснутим клавіш [Ctrl], пересувати вказівник миші по комірках, які потрібно виділити.

Виділити всі комірки можна за допомогою команди Правка/ Виділити все. Комірки виділеного діапазону відображаються інверсним кольором, за винятком активної комірки, яка зберігає звичайний колір. Для зняття виділення слід клацнути мишею поза виділеним діапазоном.

Редагування діапазону комірок. Виділений фрагмент можна вилучити, очистити, вставити, перемістити, скопіювати. Для цього використовують буфер обміну.

Робота команд Правка/Копіювати, Правка/Вирізати, Правка/ Вставити нічим не відрізняється від аналогічних команд буфера обміну середовища Windows. Перемістити або скопіювати діапазон комірок швидше і зручніше за допомогою миші. Переміщення — встановити вказівник миші на межі виділеного діапазону (вказівник набуває форми стрілки), натиснути ліву кнопку миші й відбуксувати комірки в потрібне місце. Копіювання відбувається аналогічно, але при цьому слід тримати натиснутим клавіш [Ctrl] (вказівник набуває форми стрілки з хрестиком).

Вилучення комірок відбувається за допомогою команди Правка/Вилучити, при цьому в діалоговому вікні, яке з'явиться на екрані, слід вказати напрямок зсуву комірок таблиці.

Очистка діапазону комірок відбувається за допомогою команди Правка/Очистити. На екрані з'являється діалогове вікно, у якому слід вказати, що потрібно очистити: формат, значення, примітку.

У формулах можуть використовуватися адреси окремих комірок, а також посилання на діапазон комірок. Вказуючи діапазон комірок, задається адреса верхньої лівої клітинки й адреса нижньої правої клітинки, між ними ставиться двокрапка.

Наприклад:

Адреса виділеного діапазону комірок:

В2: В5.

А

В

С

В

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

За замовчуванням встановлюється режим автоматичного обчислення, тобто зміна вмісту комірок веде до перерахунку формул, які використовують ці комірки. Для встановлення ручного режиму обчислень слід активізувати команду Сервіс/Параметри й у вкладці Обчислення встановити Ручний режим.

Посилання на комірки бувають відносні, абсолютні та змішані.

Посилання, що включає назву колонки і номер рядка, є відносним. Під час копіювання формули таке посилання модифікується. Під час копіювання формули вліво чи вправо — змінюється назва колонки.

Наприклад: формулу «= СЗ + 25» скопіювали вліво на 1 колонку, формула змінилася на «= ВЗ + 25», у випадку копіювання вправо формула почала виглядати як «= D3 + 25».

Під час копіювання формули вниз або вверх—змінюються номери рядків. Якщо скопіювати формулу на 2 рядки вгору, то номер рядка зменшиться на 2 одиниці, якщо донизу —збільшиться.

от в абсолютних посиланнях перед назвою колонки або номером рядка стоїть спеціальний символ — $. Такі посилання не модифікуються, тобто під час копіювання, переміщенні такі адреси залишаються без змін. Наприклад: адреса — $F$6.

У змішаних посиланнях абсолютною є назва колонки або номер рядка. У них модифікується тільки відносна частина посилання. Наприклад: адреси — $G3; B$3.

Якщо у формулі є посилання на комірки, які знаходяться на іншому листі, то посилання повинно містити ім'я листа, знак оклику та адресу комірки. Наприклад: ЛистЗ!В2.

Аналогічно додається назва файла, якщо у формулі є посилання на комірки іншого файла. Наприклад: Книга2!ЛистЗ!С5.

Excel дає можливість призначати імена коміркам. Робиться це за допомогою команди Вставка/Ім'я/Присвоїти . У формулі можуть використовуватися посилання на комірки, які містять не адреси, а їх імена.

3. ВМІСТ КОМІРОК. ВВЕДЕННЯ І РЕДАГУВАННЯ ДАНИХ

Кожна комірка аркуша може або бути порожньою, або містити деякі дані. У комірки аркуша можна вводити дані різних типів: числові значення, текстові рядки, дату і час, формули. За допомогою команд Excel можна змінювати спосіб розміщення та представлення даних у комірках, форматувати їх (вибирати шрифт, колір, розмір і спосіб накреслення), задавати вид (формат) виведення дати й часу, регулювати розмір комірки, захищати дані від несанкціонованого доступу, щоб запобігти випадковій чи навмисній їх зміні.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Інші реферати на тему «Інформатика»: